Záblesk svetla

Všetko a každý funguje pre záblesk svetla. Spomalíme záblesk svetla a čo vidíme? Všetko začína na žiare vychádzajúceho slnka a všetko končí ako puzzle v žiare zapadajúceho slnka s kontrolou Boha Univerzum.

Dnešný dátum 31.07.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ úmyslu riadenia svetla pre udržanie statiky génov zdravého človeka, rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem so súladom zákona Boha Univerzum
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom stvorený a žijúci zo záblesku svetla pre pohyb
  3. 2 x 2. = stíš sa, vždy sa všetko presypáva so zábleskom puzzle spravodlivosti východu a západu svetla /slovo je východ sily pre pohyb riadený svetlom – pochopením slova pre pohyb, kde prichádza záblesk večera – ukončenie slova pre pohyb – koniec pohybuvšetko je riadené rozumom: vychytané v plnej dokonalej kvalite – hovoríme o dotyku záblesku svetla slova Boha Univerzum/
  4. 2 x 3. = daj všetkému čas, puzzle svetlo je poctivou investíciou pre seba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem v spojitosti so slnečnou sústavou zapadnúť ako puzzle do Univerzum
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, každý sa podieľa na záblesku lúča svetla svojím podielom, účtuje sa tok energie pre myseľ, slovo, skutok, odbornosť – stať sa inteligentným človekom, vedieť kde je moje miesto, stíšme sa pre svoje ciele, chráňme si svoju pozíciu s prílivom energie Univerzum, pre slnečnú sústavu, pre oslobodenie matky planéty Zem, pre kontinent, národ, štát, obec, rodinu, osamelého jedinca – puzzle – čisté miesta, tam kde stojím/š/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 31.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť