Žabí princ

Plačme s plačúcimi, radujme sa s radujúcimi, to vystihuje pripomenúť nám všetkým, čo je úlohou žabieho princa. Úlohou žabieho princa sú riešené nedostatky vzniknuté v osobných a ľudských problémoch života, ktoré narušujú osobné vzťahy v rodine, v obci, v štáte, v národnosti, na kontinente, pre planétu Zem v komunikácii s Bohom Univerzum. Riešením sa vytvára statická sila jednotlivo a následne kolektívne. Realizujú sa sny pokroku, ktoré slúžia jednotlivcovi – vytváraním si charizmatických chvíľ života, tak následne slúžia ľudu – žiť svoj život v pokroku – v inteligencii – v ľudských podmienkach. Človek a ľud má právo slobodne používať rozum, tak rozumom prikladá ruku k dielu, svojou vlastnou odbornosťou, aby kraľoval: myšlienkami, slovami, skutkami. Mnohí naskočia na vlak času ako opice – opičia sa, chcú mať podmienky pre kráľovský život a tak zotročujú svojich blížnych, ktorým to myslí a robota je im hrou, nachádzať a vychytávať Božie zátišia reálneho života.

Dnešný dátum 28.07.2023 nás posilňuje: Krištof – objaviteľ Ameriky /pre múdrosť života, obličky, močový mechúr, sluch, matematika … – tabuľky života pre reálny život/

  1. 2 x 0. = pevný základ tichosti vnútra, pre záblesk života v objavovaní nových reálnych dejov
  2. 3 x 2. = stíš sa, naberá tvoj žabí princ silu, pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, elektrický náboj sa akumuluje, pre výbuch záblesku sily tvojej detskej zvedavosti
  4. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni pre detskú zvedavosť tvojej psychickej a fyzickej sily
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, všetko, čo sa deje je preto, aby sa ľudstvo uberalo správnym smerom: byť psychicky gramotný /rozmýšľať/ a fyzicky gramotný /zrealizovať – zhmotniť úmysel/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove. 28.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť