Žabí princ

Žabí princ kraľuje ,,nekonečno“ – ležiacej osmičke – dychu života, prúdiacej energie živlov, pre výživu orgánov – svalov tela.

Tu vládne múdrosť /voda/ jadra vyššieho Ja /rozum/ – statika, pre hviezdu štvor – cípu: myseľ, slovo, skutok, odbornosť a hviezdu šesť – cípu: kov, voda, zem, strom, svetlo, oheň. Hovoríme o vedomom nádychu z jadra vôní s následnou čistotou zraku a ,,sliny chutí, plodného výdychu cez jadro k srdcu a späť k novému nádychu, uľaviť rozumu a obličkám – udržiavať pevnú statiku psychiky a fyziky.

Dnešný dátum 10.05.2024 /10. máj 2024/ nám pripomína skoky žabieho princa – psychiky, pre princeznú fyziku: ,,počuť múdrosť jadra rozumom“

  1. 3 x 0. = pevný základ životného štýlu pre pohyb múdrosti /voda/ v jadre pre rozum. Vedome pracovať s pohonom živlov, všetko má tri základné kroky: A – krkavca – stojí – spí /voda/, B – holubicu, ktorá sa vracia späť – návyk – tradície /jadro/, C – všetko má odborníka, vnútorný pokoj – energia stále po ruke, pri každom kroku – skoku /rozum/
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, kde každý každého prebúdza k novej tradícii dychu života, pre zisk vnútorného pokoja
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, otváram/š/ novú vôňu jadrovej čistoty, novej chuti plodností jadra pre hmat – tlkot srdca
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, počuť jadro hovoriť vo svojej mysli, je pokojom múdreho odborníka
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, cez blížneho získavam/š/ novú vôňu jadra, nových tradícií – návykov, pre vyprosený – napojený vnútorný pokoj odborníka na obežnej dráhe ležiacej osmičky

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.05.2024 /10. máj 2024/

Vytlačiť Vytlačiť