Za všetkým je čin, vyberáš si

V prítomnej chvíli človek vedome narába – hýbe súčasne so psychikou a fyzikou. Psychika je zaradená v tabuľke k nebu a fyzika je zaradená v tabuľke k zemi. Na začiatku sú v ponuke vždy dva smery: tvorby alebo rozpadu. Ako prekonávame strach, neistotu, zlosť, krivdu, závisť, pýchu …? Hovoríme o zanedbaní štartovacej dráhy uvedomenia pre informácie, preto v prítomnej chvíli sa zahrajme na rely a štartujme do neznáma poznávať vesmír Univerzum cez slovo BOH, je to skratka: ,,bohatstvo osobnosti hľadaj“. Situácia činu nás vráti na začiatok veľakrát, kontroluje sa štartovacia rampa psychiky pre poznávanie dokonalosti, zdravého, psychicky zdatného jedinca pre tvorbu. Cieľom cesty je fyzika činu, ktorú nazývame Amorov šíp lásky – poriadna robota sa chváli sama – charizmatická chvíľa – radosť života.

História rozpráva o psychicky narušených chvíľach, kde štartovacia rampa pre jedincov zlyhala. Jedinci cielene v sebe vo svojej psychike zhromažďujú energiu rozkladu: sebaľútosťou, krivdou, strachom, zlosťou, pýchou … . Počula som skutočný príbeh z druhej svetovej vojny o istom Pazúrovi, ktorý bol poverený na čele Slovenska bojovať proti Rusku. Aj po vojne, keď sa vracal domov vlakom na Morave prejavil svoju besnotu. V meste na nástupišti zastali v rovnakom čase dva vlaky a on dokázal sám presvedčiť ľudí z mesta, zmiasť, zaslepiť ich, že vo vlaku sú nacisti, hoci bolo už rok po vojne a tak dokázal z ich pomocou celý vlak so smiechom vyvraždiť. Najprv mužov, pred očami žien a detí, tak ženy, pred očami deti a tak samotné deti. Tento zločin bol odsúdený na dvadsať rokov väzenia, po krátkom čase bol prepustený amnestiou, stál sa popredným vodcom komunistov, akoby sa nič nestalo.

Prítomná doba sa opakuje. Zabíjanie mužov: vynálezy sú utajované pod hrozbou smrti. Zabíjanie žien: čin – nič, slovo sa číta v prítomnej chvíli z oboch strán, ako komu vyhovuje. Zabíjanie detí: musíš – mís um, človek žiaľom prichádza o rozum. Človeka vyvedie z rovnováhy veta: Ty to nikdy nedokážeš! – nikdy – dníky. Dni plynú, kde človek overuje pravdu, skladá tabuľky, aby padla Babylonská veža pomotaných jazykov. Neznalosť neospravedlňuje, lebo besnota sa prejaví v plnej paráde a vyhubí všetko, čo mu príde do cesty, keď sa spoliehame na ochranu systému. Pamätníci – svedkovia druhej svetovej vojny nás už opustili, alebo opúšťajú. Moja generácia bola vychovaná v dostatku a deťom, vnukom, pravnukom sme odovzdávali to najkrajšie, najlepšie, aby už spomienky z druhej svetovej vojny zaspali navždy. Informácie o druhej svetovej vojne opäť ožívajú na celom kontinente, koľko jedovatých pazúrovcov je medzi nami? Hanobia otcov – mužov vynálezcov. Matka – žena je bez práv, lebo slovo čin sa číta z oboch strán ako nič. S deťmi sa vláda zahráva, aby im vsugerovala, čo si majú myslieť ako za dávnych čias, keď sa dieťa malo narodiť, čakal sa čáp – bocian. Pravda Boha Univerzum sa však nedá zasunúť pod koberec!

V súčasnosti je na čele vojenského slovenského národa bohom daný Naď – daň. Má Slovensko, ktoré je súčasťou kontinentu Európy splatenú daň? Majú kontinenty planéty Zem splatenú daň? Majú splatenú daň deti planéty Zem? Spojme sa s národom českým cez slovenskú bohom danú prezidentku ,,Čaputová“ – čáp v auto. Slovenský význam slova čáp je bocian. Poučíme sa manželským systémom bocianov? Majú dokonalú navigáciu na rely života. Zvládajme zvierače štartu – zvierač srdca, konečníka, močového mechúra … – to čo sa nám nepáči, aby nám nič neuniklo a tak nájdeme cieľ – otvorené srdce, konečník, močový mechúr – hniezdo bocianie.

Vyberáš si:

  1. mám silu zdravej mysle: ,,Proste a dostanete, klopte a otvorí sa Vám… „.
  2. hľadám silu pozitívneho slova: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“.
  3. posilňujem svoju silu prax skutkom: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“.
  4. nachádzam silu odbornosti: ,,Udržiavaš sa v zdravej psychickej a fyzickej kondícií“. Si majiteľom Amorovho lúča lásky – poriadna robota sa chváli sama – zažívaš charizmatické chvíle radosti života.

Stíšme sa, nájdime spôsob života podľa tabuliek a máp, kde všetko kráča podľa slnečnej sústavy – dokonalého internetu, ktorý máme v čakrách pre načúvanie dokonalého vesmíru, aby sme spoznali v sebe tri opice: videli, počuli, chutnali čin podľa prírody, remesla, kde sú jokerové karty spartakiádou, ako sa zdravá bunka formuje. Štartujme hmatateľne čuch svojim viditeľným a počuteľným dychom, hladom po dôkazových usvedčujúcich materiáloch, tým posilníme psychiku – štart, aby fyzika – cieľ fungoval podľa vesmíru Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.06.2022

Konzultanti: Lucia Sobolčíková, Mária Bednárová, Iveta Pavelová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť