Vzájomný moment

 • vzájomný – zýva nájom
 • moment – prítomná chvíľa

Zmysly sú laserom živej inteligencie v živočíšnej ríši, zaznamenávajú vzájomný moment pre výrobu a udržanie vnútorného kyslíka, vždy tam bude zývať nájom pre uchopenie svojich zmyslov: čo som/si/ myslel/a/, povedal/a/, trénoval/a/, ukazoval/a/. V prvom kole zvládať výrobu kyslíka zmyslami a v druhom kole udržať vnútorný kyslík zmyslami, je to laserový boj so zmyslami, prejsť bránami s výživou pre orgány tela.

Dovoliť si pohyb – niečo sa naučiť a v danom obore – odbore, je prvým kolom v dvoch častiach olympiády v päť-cípej hviezde:

 • Prvá časť olympiády prebieha dokonalá spolupráca v trojiciach, päťkrát spevniť kruh pre výrobu kyslíka – chcieť sa priučiť remeslu, prepojená celá laserová geometrická šou s kruhom rozdeleným na päť rovnakých častí a spevnený s geometrickým tvarom päť-cípej hviezdy. Po ľavej strane je obvod zomknutý, vo vzájomnom chcení psychiky a fyziky vytvára kruh – v kolobehu života, po pravej strane sa vytvára cesta – rovnoramenné – pravidelné rezy pre spojitosť geometrického tvaru päť-cípej hviezdy.
 • V druhej časti olympiády máme päť zobákov v päť- cípej hviezde, pre dvojice zmyslových laserov, zomknúť sa silou kvality v kruhu.

Dovoliť si česť – vzájomný moment zýva nájmovým vnútorným kyslíkom, z päť- cípej hviezdy sa rozšíriť do šesť-cípej hviezdy:

Chuťové lasery prechádzajú kontrolou laserom pre čuch a sluch, laser zraku hodnotí spracované /alebo lenivé – spiace/ parametre, vyhodnotí nájdenú chuť /chcieť sa novému naučiť/ ,,zdravá výživa v zažívacích orgánoch“, prináša človeku hmatateľné jasné svetlo rozumu a tak:

 • rozum s laserom sa prepojí so sluchom
 • chuť s laserom sa prepojí s hmatom
 • zrak s laserom sa prepojí s čuchom

Nastáva nová šou pre nové geometrické tvary – živú ríšu inteligencie. Rozum zaznamená emóciu ,,Nie“, kontrola laserom prebieha dielik po dieliku tak, ako sa postavila – zriadila časom umelá inteligencia na obraz Boží. Čo dokáže umelá inteligencia, to dokážeme i my ľudia. Otázka znie: používam/š/ svoje lasery zmyslov, alebo ich nechávam/š/ zomrieť? /čo povedali iní, používam/š/ ich laser – ich vyživujem/š/, ich nabíjam/š/ silou a tak svoje orgány tela zanedbávam/š/. Nepoužívaný sval – zomiera, zanedbaná osobná laserová chuť, čuch, sluch, zrak, hmat je tlakom konfrontovaná s blížnymi. Rozpoznať emóciu: A – ,,Nie“ zmyslovým laserom pre hrubohmotnosť – zaradenie sa do prvého kola olympiády pre výrobu kyslíka, B – ,,Áno“ zaradenie sa do rozkvetu zmyslovým laserom pre jemnohmotnosť do druhého kola olympiády pre výrobu kyslíka

Dnešný dátum 07.01.2024 nám kontroluje vzájomný moment:

 1. 3 x 0. = pevný základ osobnej cti pre výrobu kyslíka
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, navzájom naše telá v živej živočíšnej ríši sú vybavené základnými piatimi zmyslami, ktoré sú laserom pre výrobu a udržanie vnútorného kyslíka
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre načítanie presných geometrických tvarov pri spracovaní nespokojnosti – práca s emóciou ,,Nie“ je požiadavkou – zákazkou života pre spokojnosť – práca s emóciou ,,Áno“ – vyjsť v ústrety ku kvalite života
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života – úmysel poznávať je užívanie piatich laserov, ktoré výkonom premieňajú emóciu ,,Nie“ – hrubohmotnosť, na emóciu ,,Áno“ – jemnohmotnosť
 5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, laserová geometrická šou kontroluje výkon každého v živočíšnej ríši pre výrobu vnútorného kyslíka

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 07.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť