Výzva pre každého človeka!

Večným základom ľudskej inteligencie je hygiena mysle, slov, skutkov, odbornosť. Je to uctievaný kríž – spermia človeka. Vajíčkom človeka sú čakry, deväťkrát kontrolované pevné základy človeka k ľuďom, hľadaj na www.immanuel.eu v kolónke hviezda: Jedna bunka, jeden boh.
Prebúdzaj sa človek, hľadaj cestu ku všetkým ľuďom. Boh ti dal bunky. Bunkám kraľuje majiteľ tela.

Rozlož slovo „ČLOVEK!“ CLO VEK, mäkčeň sú pracujúce ruky človeka. Keď človek pracuje, tretíkrát sa modlí .

Rozlož slovo „ĽUDOM,“ ÚĽ DOM, Máš nové nápady, keď dvihneš očí k ľuďom? Môžeš sa nadýchnuť, tvoje telo je živé. Prebudená bunka, prechádza obnovou. Máš dĺžeň na svoj pracovitý úľ. Potvrdená štvrtá modlitba, prvá modlitba bezchybne funguje.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť