Vyživujme svoju auru

Miluj svojho blížneho ako seba samého, je boj o plodnú auru. Pripomeňme si funkciu štvrtej čakry: ,,otec + matka.“ Čerstvosť žiary aury sa riadi podľa vzoru: ,,kohút a vajce“ – je otcom života. Zrelosť žiary aury sa riadi podľa vzoru: ,,strom poznania“ – je matkou života.

 1. otec je učiteľom slova – spermiou pre prvú časť aury, ktorá je blanou života podľa vzoru: ,,kohút a vajce“, z toho vyplýva, že slovo je liečiteľom – učiteľom psychiky – oplodňujúcimi včelami pre prvú časť aury.
 2. matka je učiteľkou skutku – plodnou spermiou ,,kvetu života“ pre druhú časť aury, ktorá zaznamenala chemickú reakciu, kde vzniká plod života podľa vzoru: ,,strom poznania“, z toho vyplýva, že skutok je liečiteľom – učiteľkou fyziky – zdravou plodnou včeľou kráľovnou – zdravou plodnou maternicou v druhej časti aury.
 3. kto má rozum v hrsti – má cit pre remeslo, koordinovane riadi čerstvosť informácií podľa vzoru: ,,kohút a vajce,“ pre zrelosť plodnosti skutku života podľa vzoru: ,,strom poznania“.

Vzor: ,,kohút a vajce“ je plodným otcom života. Vzor: ,,strom poznania“ je plodnou matkou života.

Každý je strojcom – slova – otcom – otvorené informačné pole, tak následne si obhajcom – máš skutok – si matkou svojho života. Každé slovo má záchytný bod na troch úrovniach: A: Máš včely – máš nápady. B: Máš zdravú včeliu kráľovnú – si plodnou matkou. C: Si čerstvým – otcom, zrelou – matkou pre charizmatické chvíle – si sudcom kvality života. Každým slovom sa učíš, máš svoj rozum v hrsti? Vieš rozoznať plodné slovo – receptúru od škodcu slova – zmarená autorita – kecáš – obviňuješ, máš vinníka, hľadáš vinníka? Stíšiš svoju myseľ, riadiš siedmu čakru, ktorá prebýva sedem dní v týždni v tebe, čaká na pokornú detskú zvedavosť, aby sa duša prejavila – otvorenie siedmeho Božieho príkazu: ,,Nepokradneš“ svoju vlastnú informačnú dušu. S pokorou smieš svojej duši načúvať, tým prebúdzaš svoj rozum, užívaš dar s pravidlami od Boha Univerzum.

 1. prvá čakra červenej farby sa otvára, keď veríme v plnú dokonalosť podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, lebo veta: ,,a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami,“ je použitý otec, ktorý býva v štvrtej čakre a riadi prvú časť aury, aby mohla vzniknúť druhá časť aury. Spájame sa s planétou ,,Slnko“ a s prvým Božím príkazom: ,,Ja, som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal“ – rešpekt k svojej autorite
 2. druhá čakra oranžovej farby sa otvára, keď veríme v plnú tvorivosť podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, lebo veta: ,,a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“ je použitá matka, ktorá býva v štvrtej čakre a riadi druhú časť aury, aby mohla vzniknúť tretia časť aury – čerstvosť stopy života pre plodnosť. Spájame sa s planétou ,,Merkúr“ a s druhým Božím príkazom: ,,Nevezmeš meno Božie nadarmo“ – rešpekt pred svojou a blížneho autoritou
 3. tretia čakra žltej farby sa otvára, keď hľadáme možnosti – odborník remesla listuje v katalógu duše, ktorý je dokonalým internetom podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, lebo veta: ,,a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami,“ je použitý otec, ktorý býva v štvrtej čakre, a riadi prvú časť aury, tak vznikla druhá časť – plodnosť života. Spájame sa s planétou ,,Venuša“ a s tretím Božím príkazom: ,,Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil“ – používaj dušu, ktorá je Adamom v tebe a slúži ti sedem dní v týždni
 4. štvrtá čakra zelenej farby je otváranie a ružová farba je udržiavanie zdravého koordinovaného chodu života, keď si uvedomujeme riadiacu silu liečiteľského slova – otca a riadiacu silu liečiteľského skutku – matky podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, lebo veta: ,,a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami,“ je použitá matka, ktorá býva v štvrtej čakre a riadi druhú časť aury, tak vzniká tretia časť aury, plodná čerstva stopa života. Spájame sa s planétou ,,Zem“ a so štvrtým Božím príkazom: ,,Cti otca svojho i matku svoju“ – každé slovo je obhájeným zákonom daru pre skutok
 5. piata čakra svetlomodrej farby sa otvára, keď načúvame pozitívnemu slovu, podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, lebo veta: ,,a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami,“ je použitý otec, ktorý býva v štvrtej čakre a riadi prvú časť aury, tak vzniká druhá časť: ,,plodnosť života“. Spájame sa s planétou ,,Mars“ a s piatym Božím príkazom: ,,Nezabiješ“ – načúvaj slovu cez svoju dušu – Adama, aby sa telo – Eva koordinovane pohybovalo
 6. šiesta čakra tmavomodrej farby sa otvára, keď máme víziu slova, lebo sme použili vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, lebo veta: ,,a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami,“ je použitá matka, ktorá býva v štvrtej čakre a riadi druhú časť aury, viditeľnú stopu plodnosti žiary v tretej časti aury. Spájame sa s planétou ,,Jupiter“ a so šiestym Božím príkazom: ,,Nezosmilníš“ – tvoja robota je plodným vzorom pre druhých, prejavená žiara duše
 7. siedma čakra fialovej farby sa otvára, keď máme rozum v hrsti – cit remesla, lebo používame a žijeme vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, lebo veta: ,,a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami,“ je použitý otec, ktorý býva v štvrtej čakre a riadi prvú časť aury – plodnosť života a použitá matka, ktorá býva v štvrtej čakre a riadi druhú časť aury – plodnosti života, a tak spolu zabezpečujú tretiu časť aury, ktorá sa prejavuje v človeku ako čerstvosť – otec a zrelosť – matka. Spájame sa s planétou ,,Saturn“ a so siedmym Božím príkazom: ,,Nepokradneš“ – prepojenosť rozumu a duše – s dokonalým internetom pre inteligenciu človeka
 8. prvá časť aury zlatej farby je vyživovaná s autoritou Ja a s autoritou svojich blížnych podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ lebo veta: ,,a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami,“ je použitý otec, ktorý býva v štvrtej čakre a riadi aktiváciu prvú časť aury – plodnosť života, zabezpečuje tretiu časť aury, ktorá sa prejavuje v človeku ako čerstvosť – otec. Spájame sa s planétou ,,Urán“ a s ôsmym Božím príkazom: ,,Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu“ – riadiš seba a blížneho živou, alebo mŕtvou spermiou? Máš živé, alebo mŕtve včely? Každý je strojcom – slova otcom a obhajcom – skutku matky svojho života
 9. Druhá časť aury smaragdovej farby je vyživovaná autoritou Ja a autoritou svojich blížnych, podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ lebo veta: ,,a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami,“ je použitý otec, ktorý býva v štvrtej čakre a riadi aktiváciu prvú časť aury – plodnosť života a použitá matka, ktorá býva v štvrtej čakre a riadi realizáciu druhú časť aury – plodnosti života, a tak spolu zabezpečujú tretiu časť aury, ktorá sa prejavuje v človeku ako čerstvosť – otec a zrelosť – matka. Spájame sa s planétou ,,Neptún“ a s deviatym Božím príkazom: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“ – skutok je manželkou človeka – použitý informačný dar, fyzický zhmotnený počuteľný, viditeľný v druhej časti aury
 10. Tretia časť aury tisíckrát farebnosť znásobeného svetla je prítomnosť čerstvej zrelosti autority Ja a autorít svojich blížnych, podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ lebo veta: ,,a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami,“ je použitý otec, ktorý býva v štvrtej čakre a riadi spevňovanie prvej časti aury – plodnosť života a použitá matka, ktorá býva v štvrtej čakre a riadi zhmotňuje realizáciu druhú časť aury – plodnosti života, a tak spolu zabezpečujú tretiu časť aury, ktorá sa prejavuje v človeku ako čerstvosť – otec a zrelosť – matka. Spájame sa s planétou ,,Pluto“ a s desiatym Božím príkazom: ,,Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je“ – každý má svoj zápis v aure: hľadaného a nájdeného slova – plodného otca, prevedeného v skutok – plodnú matku

Každý má v sebe slnečnú sústavu v čakrách aj každá zdravá bunka je riadená slnečnou sústavou pre zdravý vývoj tela. Pracujeme so slovom a skutkom, používame lexikón horeuvedených troch častí? 1. opeľovanie, prechod panenským slovom cez blanu života 2. plodnosť, prechod skutkom – škrupinou života, 3. čerstvosť zrelosti života

Domáca úloha: nakresli si každý bod 10. Božích prikázaní zvlášť, ako cirkuluje energia a lieči telo spevňuje auru.

Obrázok pridaný 28.09.2022. 8. čakra je prvá časť aury, 9. čakra je druhá časť aury, 10. čakra je tretia časť aury

Dnešný dátum podľa vzoru hada času 24.09.2022: 24. – 3. časť aury: čerstvosť zrelosti žiary aury, 09. – múdrosť života, 20. – časť aury – vidieť víziu života, 22. – 1. časť aury kvetu života

Dátum čísel: 2x 0. – základ života, 4x 2. – stíš sa, 1x 4. – plodnosť života, 1x 9. – múdrosť života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 24.09.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková, Mária Bednárová

Video je doplnenie, iný uhol pohľadu: V Bardejove: 25.09.2022

Video, ktoré rozpráva to isté, len si naštudovať farby čakier, dopíšem ich:

Komentár: Mária

Tak ako to píšete…
Ak môžem napísať svojimi slovami… Myslím si, že je to Rozpoznanie negatívneho a vrátenie váhy hodnoty pozitívneho, očista a reštart vedomia a vrátenie sa ku fungovaniu podstaty vyššej sily v sebe, reštart pre funkčnosť informácií systému vlastnej osobnosti

Vytlačiť Vytlačiť