Výživa mozgu má svoje frekvencie

Frekvencie pre udržanie zdravého rozumu pre výživu mozgu. Človeka čakajú, čakali a budú čakať emócie z neobmedzeného časopriestoru pre zvládnutie frekvencii štartu a cieľa. Zvládnuť mantinely
srdca. Práca s neokysličenou a okysličenou krvou.
Pros, pracuj s emóciou NIE, napĺňaj si srdce krvou. Okysličuješ, zohrievaš si mozog, aby si vedomosťami narástol. Inštaluješ si nový program pokroku. Zbavuješ sa toxických látok.
Ďakuj, živ svoje bunky kyslíkom. Udržuješ svoj mozog v kondícii. Ochladzuješ si svoj mozog, aby zdravo vyživoval každú bunku v tele. Tak žiješ plodný život naslovovzatého odborníka.

Preto pros, aby si zvládol emóciu NIE, štartuješ. Kritikou nezvládaš životné prekážky, nezvládol si frekvenciu štartu. Príde čas, keď ti kritika ukáže svoju neplodnosť. Človeka dobehnú jedovaté látky, ktoré rozkladajú fyzické telo. Emócia NIE, je zákazka života, poslanie človeka na zemi. Hľadať a nájsť na všetko riešenie. Riešiš svoje a blížnych problémy, človek rastie vedomosťami. Aktivuješ svoje bunky k výkonu poslania.

V pokore a úcte si udržiavaš zdravý rozum. Hľadáš a nájdeš cestu života. Cesta života sa volá receptúra. Máš právo overiť receptúru v praxi. Vedomosťami nadobudneš istotu. Istotou rastieš, zvládneš cestu života. Spoznáš slovo, overíš slovo v praxi a zanecháš za sebou receptúru. Blížni svojim pohľadom zaznamenajú rozkvet slova, vychytajú receptúru. Vychytanie receptúry prináša človeku plody života. Plody života potrebujú sýpky. Sýpkou človeka, je odovzdávať učenie svojim blížnym, aby zvládali mantinely života. Prácu s neokysličenou a okysličenou krvou. Emócia NIE je zákazka poslania človeka na zemi. Emócia ÁNO je odovzdaná zákazka života, do neobmedzeného časopriestoru.

Zvládaš frekvenciu NIE? Si na štartovacej dráhe. Naštartoval si. Tvoja dutá žila funguje bezchybne, udržuješ si čistotu buniek. Oslavuješ slovo Prosím. Práca s hnojom buniek, aby si mohol zdravo ísť na veľkú a malú potrebu.
Zvládaš frekvenciu ÁNO? Si v cieli. Zabrzdil si. Dávkuješ bunke kyslík. Oslavuješ slovo Ďakujem. Práca s jedlom pre bunky. Prejaví sa tvoja inteligencia.

S pozdravom a úctou Matejová

V Bardejove 02.09.2019

Vytlačiť Vytlačiť