Vyšibané vajíčko – zajačik

Raz v roku oslavujeme veľkonočný pondelok, sviatok oblievačky a šibačky, za ktorú dostávame vajíčko – zajačika. Poďme sa na tento sviatok pozrieť z vtáčej perspektívy. Sviatok oslavujeme na základe oslavy kríža – štyroch ročných období, ktorý vytvára kruh – elipsu – vajíčko, vyskočíme ako zajac, obleje nás studený pot prebúdzania novej jari – novej sily. Vo všetkom hľadajme celistvosť, ako mnohokrát si to opakujeme v rovniciach:

Hľadáme aktualizáciu – rovnicu pokojnej mysle:

 1. myseľ = slovo + skutok + odbornosť
 2. zima = jar + leto + jeseň
 3. sýpka = siať + pestovať + žať
 4. prijať = načúvať + urobiť + účel

Hľadáme aktualizáciu – rovnicu pokojného slova:

 1. slovo = myseľ + skutok + odbornosť
 2. jar = zima + leto + jeseň
 3. siať = sýpka + pestovať + žať
 4. načúvať = prijať + urobiť + účel

Hľadáme aktualizáciu – rovnicu pokojného skutku:

 1. skutok = myseľ + slovo + odbornosť
 2. leto = zima + jar + jeseň
 3. pestovať = sýpka + siať + žať
 4. urobiť = načúvať + prijať + účel

Hľadáme aktualizáciu – rovnicu pokojnej odbornosti:

 1. odbornosť = myseľ + slovo + skutok
 2. jeseň = zima + jar + leto
 3. žať = sýpka + siať + pestovať
 4. účel = prijať + načúvať + urobiť

Rovnica štyroch rohov života, vytvára základ šťastia celku ku všetkému a vo všetkom, je to kruh zdravia, pre vyššie ciele tele-portovania sa so svojím telom. Za tým väčšina zodpovedných našich blížnych používa tele-portovanie myšlienkovo, rešpekt pred aktiváciou vzácnej energie. Pre telepatiu a tele-portovanie sa používa: ,,blížni/y/ = telo + duša + duch“.

 1. blížni/y/ – zdroj sily – letisko tele-portu
 2. telo – čas sprítomnenia hmoty cez základné zmysly
 3. duša – neobmedzený časopriestor pre vše-vedomie
 4. duch – načítavanie častí informácií pre jeden celok /aby všetko jedno bolo – tabuľky/

Každá myšlienka je /ne/úspešným randením osobnej intimity, dávame pozor na zraniteľnosť: ,,miluj svojho blížneho, ako seba samého“, rozpoznávame rozdiel medzi mužskou energiou – slovom a ženskou energiou – skutkom, v porozumení informácií nachádzame vďačnosť – dieťa života.

Dnešný dátum 10.04.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = pevný základ života jedno čím si a kto si, chrániš si štyri rohy života: ,,zajac + korbáč je pletený z troch častí – tvorí vajíčko – auru“
 2. 1 x 1 = som, si Božím dieťaťom – aktivuješ základ energie života cez blížneho
 3. 2 x 2. = stíš sa, cez detskú poslušnosť načítava sa Boh Univerzum, je to duša – motor tela
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas – tele-portovanie výkonu má svoju rýchlosť v spojitosti tréningu – jedno na čom si trénoval/a/ sústredenosť je plodnosť výkonu pre celok
 5. 1 x 4. = pre plodnosť života – svoje telo oplodňuješ sám, cez spracované emočné programy svojich blížnych

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 10.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť