Vysedím/š/ si svoje vajce

Uchopiť ponižovanie a povyšovanie znamená stať sa kvočkou pre program: ,,Kohút a vajce“ – vysedieť si svoje vajce. Pracujeme podľa scenára so štrnástimi číslami: ,,od novu po spln“. Pozrieme sa do tabuliek, o čom sníva a s čím kto pracuje:

 1. roľník
 2. robotník
 3. dieťa
 4. dospelý
 5. zverokruh
 6. karty
 7. cirkev – krížová cesta
 8. šach

Meter vedomej kvočky pracuje od bodu 1. po 14. bod, zvládať program: ,,Kohút a vajce“ pochopiť rozumom/15/, prejsť poctivou blanou /16/, škrupinou /17/ a tak získať zdravú bunku 18/ pre slobodné rozhovory /19/ s Bohom Univerzum /20/

Poctivý roľník zdieľa výkon /1/:

 1. sejem semeno – Matka planéta Zem
 2. polievam semeno – Mesiac: Archa zmluvy
 3. dávam semenu čas – 24. hodín dennodenne
 4. semeno klíči – rovnodennosť
 5. vytváram priestor pre rast semena – rovnocennosť
 6. vytvorený priestor pre druh plodu – kompas života
 7. živý rast pre druh plodu – kolobeh života
 8. úroda mocnie – základ života
 9. úroda bujnie – dokonalosť života
 10. úroda rozkvitá – tvorivosť života
 11. opelenie úrody – možnosti života
 12. úroda zarodila – otec a matka
 13. zber úrody – počuť slovo života
 14. uskladnenie úrody – vidieť slovo života
 15. rozum slova a skutku života
 16. blana kvetu života
 17. škrupina plodu života
 18. zdravá bunka
 19. sloboda psychiky a fyziky
 20. rozhovory s Bohom Univerzum

Poctivý robotník zdieľa výkon /2/:

 1. nové remeslo – Matka planéta Zem
 2. záujem o nové remeslo – Mesiac: Archa zmluvy
 3. čakám na majstra remesla – 24. hodín dennodenne
 4. majster remesla sa ma ujal – rovnodennosť
 5. rešpekt majstra a učňa k remeslu – rovnocennosť
 6. spoznávam teóriu k remeslu – kompas života
 7. stály živý pohyb k remeslu – kolobeh života
 8. zoznamujem sa s praxou remesla – základ života
 9. skúsenosti s praxou remesla – dokonalosť života
 10. úspešná prax remesla – tvorivosť života
 11. vyslúžilý odborník s praxou remesla – možnosti života
 12. zručnosť odborníka remesla – otec a matka
 13. odovzdávanie skúsenosti remesla – počuť slovo života
 14. originálne umelecké dielo – vidieť slovo života
 15. rozum slova a skutku života
 16. blana kvetu života
 17. škrupina plodu života
 18. zdravá bunka
 19. sloboda psychiky a fyziky
 20. rozhovory s Bohom Univerzum

Poctivé dieťa zdieľa výkon /3/:

 1. som supermanom – Matka planéta Zem
 2. zvoní – Mesiac: Archa zmluvy
 3. sedím v lavici – 24. hodín dennodenne
 4. chcem/š/ sa vzdelávať – rovnodennosť
 5. prišiel/a/ pán/i/ učiteľ/ka/ – rovnocennosť
 6. pekne rozpráva – kompas života
 7. rozpráva to isté – kolobeh života
 8. chcem/š/ sa to naučiť – základ života
 9. pre moju/tvoju/ inteligenciu – dokonalosť života
 10. pre výdrž formovania lásky – tvorivosť života
 11. overené slovo v praxi – možnosti života
 12. viem remeslo, profesiu – otec a matka
 13. som pripravený do života – počuť slovo života
 14. pre zdravý život – vidieť slovo života
 15. rozum slova a skutku života
 16. blana kvetu života
 17. škrupina plodu života
 18. zdravá bunka
 19. sloboda psychiky a fyziky
 20. rozhovory s Bohom Univerzum

Poctivý dospelý zdieľa výkon /4/:

 1. som/si/ Božím dieťaťom – Matka planéta Zem
 2. stíšim/š/ sa – Mesiac: Archa zmluvy
 3. dávam/š/ všetkému čas – 24. hodín dennodenne
 4. pre plodnosť života – rovnodennosť
 5. pre prijatie blížneho – rovnocennosť
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad – kompas života
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni – kolobeh života
 8. pre zákazku života – základ života
 9. pre múdrosť života – dokonalosť života
 10. pre vytrvalosť života – tvorivosť života
 11. pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi života – možnosti života
 12. pre vyššie Ja v rutine života – otec a matka
 13. pre kraľovanie: myšlienkami slovami, skutkami, odbornosťou – počuť slovo života
 14. pre slobodu psychiky a fyziky – vidieť slovo života
 15. rozum slova a skutku života
 16. blana kvetu života
 17. škrupina plodu života
 18. zdravá bunka
 19. sloboda psychiky a fyziky
 20. rozhovory s Bohom Univerzum

Zverokruh nám odhaľuje pravdu /5/

 1. kozorožec – Matka planéta Zem
 2. vodnar – Mesiac: Archa zmluvy
 3. ryby – 24. hodín dennodenne
 4. býk – rovnodennosť
 5. jednorožec – rovnocennosť
 6. baran – kompas života
 7. blíženci – kolobeh života
 8. rak – základ života
 9. lev – dokonalosť života
 10. panna – tvorivosť života
 11. váhy – možnosti života
 12. škorpión – otec a matka
 13. hadonos – počuť slovo života
 14. strelec – vidieť slovo života
 15. rozum slova a skutku života
 16. blana kvetu života
 17. škrupina plodu života
 18. zdravá bunka
 19. sloboda psychiky a fyziky
 20. rozhovory s Bohom Univerzum

Jokerové karty odhaľujú pravdu /6/

 1. A – Matka planéta Zem
 2. 2 – Mesiac. Archa zmluvy
 3. 3 – 24. hodín dennodenne
 4. 4 – rovnodennosť
 5. 5 – rovnocennosť
 6. 6 – kompas života
 7. 7 – kolobeh života
 8. 8 – základ života
 9. 9 – dokonalosť života
 10. 10 – tvorivosť života
 11. 11 – nižník – možnosti života
 12. 12 – vyšník – otec a matka
 13. 13 – kráľ – počuť slovo života
 14. 14 – joker- vidieť slovo života
 15. rozum slova a skutku života
 16. blana kvetu života
 17. škrupina plodu života
 18. zdravá bunka
 19. sloboda psychiky a fyziky
 20. rozhovory s Bohom Univerzum

Čo o tom rozpráva cirkev v krížovej ceste /7/:

 1. Pán Ježiš je na smrť odsúdený – Matka planéta Zem
 2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia – Mesiac: Archa zmluvy
 3. Pán Ježiš prvýkrát padá pod svojím krížom – 24.hodín dennodenne
 4. Pán Ježiš stretáva sa so svojou Matkou – rovnodennosť
 5. Šimon Cyrenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž – rovnodennosť
 6. Veronika podáva pánu Ježišovi ručník, na ktorý jej otlačí svoju svätú tvár – kompas života
 7. Pán Ježiš druhýkrát padá pod svojím krížom – kolobeh života
 8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy – základ života
 9. Pán Ježiš tretíkrát padá pod svojím krížom – dokonalosť života
 10. Pánu Ježišovi šaty zvliekajú – tvorivosť života
 11. Pána Ježiša na kríž pribíjajú – možnosti života
 12. Pán Ježiš zomiera na kríži – otec a matka života
 13. Pána Ježiša z kríža skladajú – počuť slovo života
 14. Pána Ježiša pochovávajú – vidieť slovo života
 15. rozum slova a skutku života
 16. blana kvetu života
 17. škrupina plodu života
 18. zdravá bunka
 19. sloboda psychiky a fyziky
 20. rozhovory s Bohom Univerzum

Čo nám ukazuje šachovnica /8/:

 1. pešiak – Matka planéta Zem
 2. pešiak – Mesiac: Archa zmluvy
 3. pešiak – 24. hodín dennodenne
 4. pešiak – rovnodennosť
 5. pešiak – rovnocennosť
 6. pešiak – kompas života
 7. pešiak – kolobeh života
 8. pešiak – základ života
 9. veža – dokonalosť života
 10. kone – jazdci – tvorivosť života
 11. strelci – možnosti života
 12. kráľovné – otec a matka
 13. králi – počuť slovo života
 14. šachovnica – vidieť slovo života
 15. rozum slova a skutku života
 16. blana kvetu života
 17. škrupina plodu života
 18. zdravá bunka
 19. sloboda psychiky a fyziky
 20. rozhovory s Bohom Univerzum

Dnešný dátum 31.01.2024 nám pripomína kvočku pre program: ,,Kohút a vajce“

 1. 2 x 0. = pevný základ pravidiel pre všetky odvetia, od novu po spln a nasledovne sa vrátiť späť od splnu po nov
 2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, rešpektujem/š/ v sebe kvočku, pre otvorenie brán ku stromu poznania
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, som/si/ kvočkou pre získanie kľúča od Božích brán
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, zvládať váhy života – číslo 11. – zvládať nové pokrokové učivo v praxi života
 5. 1 x 4. = pre plodnosť života: všetko má svoju plodnosť vyššieho Ja v rutine života, kraľovať: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, so slobodnou psychikou a fyzikou, pre rozhovory s Bohom Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 31.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť