Vyrovnajte pánovi chodníky

Vyrovnajte pánovi chodníky.
Všetko čo bolo v každej chvíli, sme pokročili v diele duchovnej činnosti: myslenia, slov a skutkov. Ako sme dej alebo program zanechali v myšlienkach, v slovách a v skutkoch v minulosti, tak sme to našli v prítomnosti.
Duchovno možno prirovnať ku chodu kuchyne, ceste pre motorové vozidlá, pohybu na oblohe … .
Najprv si to povieme pre miláčikov chutí.
Našu chuť skloňujeme a kráčame ako po ceste podľa pádových otázok. Kto, čo – chuť.
Čo bolo, ako nám to chutilo, načo máme chuť, čo teraz budem papať, vidím a zjem, život je o čom? O chuti. S kým, s čím – s chuťou. Sedem pádových otázok ako dni v týždni, v jednotnom aj množnom čísle.
Čokoľvek sme dávali do úst, sme preberali na jazýčku, keď bolo z čoho. Či nám to chutilo alebo nie, ktosi dal riad do umývačky riadu.
Tu prvýkrát stretávame Jána na púšti. Je to naša chuť. Naše „Ja“. Len mňa sa táto chuť teraz týka, najlepšie ako viem. Všimnime si slovo najlepšie. Dajme ho do základu, vidíme slovo lepšie. Zostáva nám predpona „naj“. Otočme slovo a máme slnečného „Ján“, pridali sme lúč na písmeno A.
Čo pre nás tento príbeh znamená? Sme originálni, sami ako na púšti. Koľko ľudí, toľko chutí. Čokoľvek sme jedli, potrebujeme vodu, umyť to. Stúpiť do vody. Čisto vyumývať, či sme svoje chuťové poháriky oslovili, alebo nie. Táto informácia zostáva navždy a večne. Nezmeníme minulosť. Minulosť je bohatstvo človeka pre prítomnosť. Voláme to skúsenosť. Ďakujme za minulosť, spúšťame sprchu – chladič v našej aure, aby sme podrástli a našli nové možnosti napredovania.
Tak prekonáme kritiku – zubatú, brzdu našej duše, jeseň – skaza energie.
Všetko čo sa nám nepáči je zima. Pokiaľ nás zaujíma riešenie prichádza niečo nové – nová Jar. Slovo Jar odzadu prečítané je: „RAJ.“ Až vydržíš v pozitívnom myslení prichádza leto – žatva tvojho bohatstva, tvojich skúseností. Tvoje tri Svätoplukové prúty, zima s názvom peklo- zásoby energie, jar s názvom očistec – osivo energie a leto s názvom nebo – žatva energie.
Duša človeka je slnko – pozitívne myslenie, kypenie na peci, treba energiu stiahnuť. Duchovnú teplotu a vytvorený tlak udržiavame slovkom ďakujem. Otvárať energiu pokorným slovkom prosím – nesúhlas človeka je otvárať mrazničku, aby sme svojim chutiam vyšli v ústrety. Nesúhlas je energia zmrazená s možnosťou napredovania človeka.
Tri Svätoplukové prúty nesmieme deliť. Otvorená kniha človeka, minulosť – to čo si čítal, prítomnosť – čo práve čítaš, budúcnosť – máš možnosť čítať. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť – sila človeka, ktorá sa skrýva v našich myšlienkach, slovách a skutkoch, zopakovali sa nám tri Svätoplukové prúty a mená jeho synov. Biblia ich menuje, pozitívna myseľ – večný Mesiáš, prvý prúd večnej energie. Druhý prúd energie je slovo – Večný Ježiš: „Dobrá rada stojí groš.“ -Dobrá rada obsahuje kruh, funkčnosť celku. Tretí energický prút prichádza cez naše skutky a skrýva večné slovo: „Kristus“ – vytváranie, zapadnutie a ovládanie celku.
Minulosť:
Vráťme sa späť do kuchyne. Čo bolo ďakujme, umývajme za sebou riad, ináč budeme mať do činenia s Lótovou ženou, energia tela nám skamenie, pod kameňom sa skrývajú chrobáky a v tele parazity – vytváranie diagnózy. Posudzovať minulosť znamená podchladzovať si telo. Keď riad včas neumyješ aj z najlepšieho jedla sú parazity.
Keď sme v kuchyni zaspievajme si pesničku: „Pokapala na salaši slanina, slanina, povedali na našeho Martina. Martin sa im na môj veru prisahal, prisahal, že on ani na slaninu nesiahal, nesiahal. Odrezal si zo slaniny len kúštik, len kúštik, až mu ostal na hambalky motúzik.
Táto pieseň v sebe skrýva, ako prísť o celok svojej duše, pokrájať si dušu na márne kúsky až zostarnúť, byť bez energie. Všetko čo sme urobili, pravá ruka nech nevie o ľavej. Energia duše je kúsok slnka vypáli dieru ako zváračka. Martin ľad, sneh, staroba.
Chceš mať riad čistý, ďakuješ za minulosť. Duchovná čistota, sprcha energie, odrazové zrkadlo našej aury. Čisté zrkadlo bohatstva tvojich skúseností. Ochránená celistvosť tvojej duše.
Prítomnosť:
Objímaj svoje telo, maj sa rád a vtedy dotýkaš sa celej svojej duše v tvojom tele, v tvojom chráme. Buďme poriadku milovný k sebe. To, čo sa nám nepáči táto energia sa biblický nazýva peklo, si na začiatku novej cesty. To, čo trénujeme biblický názov má očistec, vydal si sa na cestu. To, čo sa nám páči v prítomnej chvíli je nebo, si v cieli v zasnúbenej zemi, energia sa dostala do správnej bunky, do správneho orgánu.
Takto máš veci pomenované pod kontrolou. Vieš, aké máš zásoby – tvoje nezhody. To, čo riešiš je semeno pre novú Jar, cesta napredovania, začiatok tvojej cesty – alfa . To, čo sa ti práve páči, je cieľ – omega, žatva – objavovanie možností.
Cítiš svoj pocit, emócie nie, sú suroviny na varenie. Emócia áno, je pripravené tvoje jedlo na tvojom obetnom stole. V tvojich myšlienkach, slovách a skutkoch.
Budúcnosť:
Budúcnosť je kompas našich chutí. Tu sa nám núka duchovná gramotnosť. Naše emócie hovoria jasnou rečou na akej ceste sa nachádzame. Keď máme dobré skúsenosti poznáme cestu späť. Keď máme zlé skúsenosti, blúdime. Sme duchovne negramotní vo vede, technike, rozvoji, pokroku a vývoji človeka na zemi.
Ak chceme byť duchovne gramotní, svoje emócie berieme ako hlad, pohládzame svoju energiu nespokojnosti vlka používame načítavanie slepeckého písma našej duše, aby sme sa kamarátili so sýtosťou – ovečkou v našom košiari – sýtosť pokoja pre naše večne hladné telo.
Za sýtosť ďakujeme, udržiavame energiu. Inštalujeme fotobunku. Za hlad prosíme o dobré kvalitné, výživné, … jedlo. Všetko čo sa nám nepáči, je surovina do nášho hrnca. Potrebná ničím nenahraditeľná výživa pre naše ľudské telo.
Potrebujeme sa stíšiť, danú vec máme rovno pred našimi očami – 3D – toto chcem riešiť, nespokojnosť je voľný radikál v tele človeka – 3D, práve sme zachytili neskrotenú energiu v tele. Pristavená práve pre nás energia, chcem to riešiť 4D štartujeme- pohládzaním načítavame program z našej duše, uvádzame adresu, kde sa má energia dostaviť. Cielene do ktorej bunky, do ktorého orgánu – spúšťame energiu 5D rýchlosť energie našej duše. Vytvárame liek pre naše zvedavé, večné, hladné dieťa v nás.
Tak duchovné suroviny správne nakombinujeme a zvolíme správny technologický postup.
Všetko čo vieš si otcom, všetko čo sa ti teraz nepáči si synom, všetko má svojho svätého ducha – technologický postup. Tri prúdy našej energie nášho poslania tu na zemi.
Nič neponižuj, ani nepovyšuj si ako dieťa na hodine čítania. Tvoj prst v čase ťa odhalí či si dával pozor na hodinách čítania, alebo nie. Telo kontroluje tvoj rast, ale aj pád. Tvojou nečinnosťou alebo pýchou. Večné váhy, večný súd tu a teraz. Jediná otázka: „Dávaš do prítomnej chvíle lásku?“ K sebe, vyhrávaš jadrovú vojnu. K blížnemu, vyhrávaš chemickú vojnu.
Tvoje ďakujem a prosím, ti umožňuje prečítať návod na použitie, keď si nespokojný čítaj slepeckým duchovným písmom zo svojej duše, cez svoju tichosť pokoru: „3,4,5D“ napreduj.
Staňme sa opravdivým živým Betlehemským svetlom. Tvoja viera nech je ako vojak pri božom hrobe. Podplatiť sa nedá tvoja duša, ale očakáva anjela- tvoju prosbu o riešenie, ktorý odvalí tvoj kameň nevedomosti.
To, čo vieš si betlehemské svetlo, kométa. Poznáš technológiu z každej strany, nechaj si na všetko čas. Energia „Tri dni v hrobe“, prebúdzajúce spomienky. Živé betlehemské svetlo v človeku.
Maj čistú myseľ, peknú dôstojnú reč, citlivú presnú kvalitu práce, vtedy prebúdzaš v sebe vykupiteľa. Očakávaný narodený Ježiš- pekné slovo, Kristus – čistá práca -skutok, Mesiáš – pozitívna myseľ.— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť