Výhry a prehry

Výhry a prehry sú vrchmi a priepasťami ľudstva, stíšme sa, nájdime v sebe vnútorný pokoj, do ktorého Boh Univerzum vložil dych života. Prestaňme stavať horu na horu – ide o nádych – mať pripravené plno otázok, ale držať sa svojich zhubných odpovedí – tak osobné hospodárenie stavby chrámu Božieho, berie veľká dravá voda, dostať blížneho do priepasti, spadneme do priepasti sami, ide o výdych – stratíme dych života. Odpusťme, sebe, blížnym, komukoľvek, pokoríme v sebe pýchu vedomú, podvedomú, karmickú, dedičnú, ide o náš osobný výdych, odpusťme sebe, blížnym, komukoľvek krivdy, viny, zlosti … – ide o náš osobný posun vpred nádych. Už nehľadajme vinníkoch, ale vnútorný pokoj, kde každý má skrytého poradcu nebies – Boha Univerzum, aby budoval v sebe fluidum – zdravé orgány tela, v kolobehu života: upokojiť svoju detskú myslieť – Vianoce, viesť sofistikované rozhovory – Veľká noc, vychytať rozhovory v praxi – Turíce, mať zdarné úrodné výsledky – požehnanie úrody – živé učivo – Nanebovstúpenie panny Márie. Vo všetkom je zaznamenaný kolobeh života, stále slávnosti vo všetkých dobách. Poučme sa v dnešnej dobe, kde pred príchodom sviatočných dní sa vždy všetko upratovalo, pripravovalo, aby slávnosť sa stála slávnostným obradom:

 1. úrodná myseľ – naučiť sa v mysli mlčať
 2. úrodné slová – rozprávať sofistikovane
 3. úrodná prax – trénovať remeslo, načúvať prírode
 4. úrodná odbornosť – živé učivo, odovzdávanie skúsenosti

Prestaňme hľadať vinníkov, stíšme svoju myseľ, nájdeme informačné pole, pre zdravý pohyb telo, tam nájdeme živé učivo, otvoríme dvere novej budúcnosti.

Dnešný dátum 06.03.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = na pevnom základe funguje trojica múdrosti: myseľ, slovo, skutok, tvorí bonus – živé učivo
 2. 2 x 2. = stíš sa, všetko, čohokoľvek sa dotkneš svojimi zmyslami má informačné pole – knihu života
 3. 2 x 3. = daj všetkému čas, kniha života sú rozprávky – vyhráva čisté srdce: rozpoznáva o okysličenej a neokysličenej krvi, – vždy pozná vie, kde vstupuje špinavé prádlo a kde vystupuje čisté prádlo, srdce je vždy spravodlivé, vyperie – okysličí len o čo požiadašotvorí novú informáciu. Úmysel: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ vytvára fluidum. Úmysel podlosti, otročenia blížneho – jedovaté plyny. Pán Baťa zanechal odkaz: osem hodín buduješ spoločnú spoločnosť. Osem hodín buduješ svoju rodinu – hniezdo života. Osem hodín oddychuješ – spíš. Toto je zdravá spoločnosť.
 4. 1 x 6. = pre zvládnutie nového pokrokového slova – nápad: detská zvedavosť jedinca má srdce, ktoré vie otvárať informačné pole: mysle, slova, skutku, odbornosti

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 06 – mať viditeľné a sofistikované nápady života, ktoré následne prechádzajú kolobehom života
 2. 03 – daj všetkému čas, aby tvoja osobná krása získala rušeň života: ,,živé učenie“
 3. 20 – som, si generál major svojho vnútra, mojím poslaním je /20-14=6/ používať šiestu čakru, ktorá je tretím okom, spolupracuješ s planétou Jupiter, ktorá je šiestym Božím príkazom: Nezosmilníš, potvrdená argumentom gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: Príslovky
 4. 23 – som, si armádny generál svojho vnútra, mojím poslaním je: riadiť si myšlienky – materiál pre iskru života, pre získanie sofistikovaného slova, tak nastane príprava pre olympijský výkon – skutok, pre dosiahnutie živého učenia. Všetko nachádzame sa v druhej časti aury, ktorá sa podľa vzoru vajce menuje: ,,škrupina života“ a podľa vzoru strom poznania sa menuje: ,,plod života“. 23-14=9 – je to deviaty Boží príkaz: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“ – výsledok mysle, slova, skutku, odbornosti je zdravé žiarivé fluidum tela /duša Adam – pokoj vnútra je psychika a telo je žena Eva – aktívne fyzické telo/, vysvetlené argumentom: Častice – gramatika slovných druhov Slovenského jazyka

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 06.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť