Vyhraj v sebe svetový mier pre silno veriacich ľudí

Každý človek dostal svoj kríž: myseľ, slovo, skutok, odbornosť- jedinečnosť.

Kríž je križovatka človeka, kde človek štartuje, dostáva tri skúšky, vyhrať sám nad sebou, nad svojimi emóciami. Získať a obhajovať v sebe jedinečnosť svetového mieru. Žiť a obhájiť štvrtú skúšku: Mier. Kríž je kolobeh života. Štyria evanjelisti: Ján, Marek, Lukáš, Matúš. Pozrime sa na písmena bližšie, aby sme videli odkaz predkov. Zoradíme ich do tabuľky, kľúčových slov, vyhrať prvú skúšku v štvor- cípej hviezde. Vyhrať prvú skúšku znamená, mať čistú, jasnú myseľ: Já-n, pochopené slovo: Ma- rek, urobený skutok: Lu-káš, získaná odbornosť: Ma- túš.

Druhá skúška je opičenie sa – opakovať sa, to robí jazyk, bič človeka, čo mu káže myseľ, alebo čo nám druhí povedali. Vyžaduje sa od nás, aby sme sa zapáčili sebe aj blížnym. Vo všetkom hľadaj vždy múdry Boží zákon, v piatich slovách: Nepoznáš vôňu, dych života. Spoznávaš nový zvuk vône. Poznáš viditeľne v praxi vône života. Učíš, hmatateľne v neobmedzenom časopriestore o vôni života. Žiješ mier v neobmedzenom čase vône života. Energia vône života preverí nás trikrát, cez päť-cíp. Prvýkrát preveruje osobnú vynaliezavosť, druhýkrát podnikavosť. Tretíkrát, sme tým presiaknutí. Spoznali sme svetlo pohybu.

Tretia skúška je pre pokročilých. Slovo človeka preverí v praxi štyrikrát, aby človek našiel vytúžený mier. Pre čistotu pohybu slúži nám šesť- cípa hviezda. Prvýkrát šesť- cíp slúži: máš slovo zodpovedného otca, urobíš skutok zodpovednej matky. Druhýkrát šesť- cípom kráčaš v jadre bunky, cez jadrovú energiu. Ideš za nosom, spoznávaš vôňu, máš poslušného Lóta. Počul si receptúru, posilňuješ sluch, máš poslušného Abraháma. Prišiel nápad, rozum funguje, máš poslušného Eliáša. Ďakuj, lebo rozum ti môže zmiznúť. Pripravíš sa na hmatateľný skutok, Tvoja najkrajšia žena sveta Sára sa pripravuje na hmatateľný výkon. Si pripravený. Robíš svoju prácu čestne v plnej chuti. Tu stojí tvoja kontrola: Noe. Máš myšlienku – krkavca. Máš slovo – holubica, ktorá sa vrátila naprázdno späť. Más skutok – holubica priniesla zelenú ratolesť. Tak získavaš vodcu, čistý pohľad, posilníš zrak. Žije v tebe Mojžiš. Rozlož slovo, aby si videl svoje ruky modliť sa: Môj-ži-š. Tretíkrát si skúška vyžaduje vedieť sa vzoprieť. Čo je minulosť, prítomnosť a čo je budúcnosť. Štvrtá skúška vyžaduje pevnú vieru. Všetko prijať. Veríš, a hľadáš božskú chuť, je s tebou NOE. Hľadáš lásku života, čistý pohľad, zdravý zrak, hľadáš v sebe vodcu: Mojžiša. Nachádzaš pochopenie života? Máš hmat, pripravenú prekrásnu Sáru, tá ťa hmatateľne vychystá na špičkový vytúžený cieľ života. Počuješ, slúži ti sluch, tvoj Abrahám v prítomnej chvíli, načúva slovu receptúr. Ďakuješ, za jasnú svoju myseľ. Myseľ je v kondícii. Nápad je hotový, pre neobmedzený časopriestor. Tvoji blížni majú hostinu poznania: Eliáš v mysli, v slove, v skutku, v odbornosti. Našiel si nádej, priestor oddychu pre Lóta a jeho dve dcéry: Našiel si boží poriadok, môžeš vydýchnuť. Našiel si vôňu môžeš sa z vône nadýchnuť.

Štvrtá skúška sa skladá z dvoch častí a štrnástich bodov krížovej cesty, udržať svetový mier v sebe. Uctiť si odbornosť človeka. Maj svoje emócie pod kontrolou, zvládneš svoju pubertu. Získaš silné, pevné opevnenie svojej bunky. Vieš podnikať v myšlienke, v slove, v skutku, v odbornosti? Používaš to, čo je vymyslené v prítomnej chvíli? Kráčaš v hrubo – hmotnosti. To, čo sa ti nepáči a nemáš nikde pochopenie, je to tvoja osobná skúška jemno – hmotnosti. Staň sa vynálezcom, použi svoju myseľ, načúvaj v tichosti slovu, cez svojho blížneho, vychytaj skutok, odovzdáš odbornosť, svetový mier v prítomnej chvíli pre svoje bunky. Rozžiariš svoju charizmu, svoje telo. Viditeľne a počuteľne žiari tvoja prebudená duša, tvoj spací Adam, aby slúžil tvojej Eve, tvojmu hmatateľnému telu.

V Bardejove 28.10.2019

S pozdravom a úctou Anna Matejová— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť