Výhonok

Každý je pozvaný každého sprevádzať na ceste spravodlivosti, používať výhonok /ihlu pre gramofón/ pre načítavanie z informačného poľa – z knihy kníh – v človeku zo svedomím svojho vnútra, ku vonkajšku človeka /blížneho/.

Dnešný dátum 27.08.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ pre načítavanie z informačného poľa: ,,Ja a Ty“ – používaný výhonok duše – dar Boží
  2. 3 x 2. = stíš sa, vyrovnávaš si chodník ku svojmu šťastiu pre poznávanie, byť Božím dieťaťom, používať dušu – dar Boží – dokonalý internet
  3. 1 x 3. =daj všetkému čas, šťastie má štyri fázy hormonálneho systému: myslí, hovor, slovo overuj v praxi, ukazuj
  4. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni: ponúka sa nám dennodenne overovanie Božieho systému v kolobehu života
  5. 1 x 8. = pre zákazku života: Božia pravda je zákazkou života, žiť Božiu pravdu sedem dní v týždni

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 27.08.2023

Vytlačiť Vytlačiť