Vyber si: oslobodenie alebo trest

Pre oslobodenie je všetko rozpísané – opísané v rozprávkach, Boží trest prezentovala cirkev s možnosťou, že je tam vyslobodenie. Poďme si to vyjasniť po lopate. V prítomnej chvíli vyvedie niekto hlúposť, vždy je to moja akcia, alebo blížneho, na to máme vetu: ,,Bože nepočítaj mu to za hriech“, v tom prípade máš imunitu azylu – neblokuješ sa, nenabaľuješ na seba blud, špinu. Rozum v spojitosti so siedmou čakrou vyhodnotil situáciu: jasne vidí v šiestej čakre a počuje v piatej čakre nepodarok v prítomnej chvíli. Stíš sa, daj všetkému čas, aby lexikón možností sa otočil na tvorivú časť. Lexikón sa skladá z troch možností, zachytáva vetu: ,,čo bude viac alebo menej, rúca sa“.

 1. kritika – nepochopenie = človek si zatvára – zamyká dvere pred Božou dokonalosťou, sám si zatratil možnosť otvárať dvere dokonalosti pre nové tvorivé chvíle života
 2. hľadám, mám dokonalosť, slnko života = človek si sám otvára a zatvára dvere dokonalosti pre nové tvorivé chvíle života
 3. pýcha – obdiv – tvorí, plodí závisť = človek zostal vo večnom živom ohni – dávkovacieho slova žitého istý čas – manipulácia, zaťaží sa ohňom, až vyhorí. Otvorené dvere dokorán k informačnému ohňu, sa zrútili. Spojitosť nájdeme so zvieračmi tela – zvierač zostáva nefunkčným, nedá sa zatvoriť. Človek si sám zanedbal možnosť zatvárať dvere dokonalosti pre nové pokrokové, v rozkvete tvorivé chvíle života.

Čo robí v tele človeka kritika, alebo pýcha? Človek zlyhal, zanedbal ponuku kmeňa života zo stromu poznania: dokonalosti – prvá čakra, tvorivosti – druhá čakra a možnosti – tretia čakra, úmyslom slova prosím sám si otvárať dvere a s pokorným slovom ďakujem zatvárať dvere, za nové žité chvíle rozkvetu. Pretože si kritizoval, odpálil si tlakom dvere poznávania, tak následne si spustil námrazu, tým ochladzuješ, podchladzuješ telo, vznikne spomalenosť tlaku rozpínania a tá zabráni dostatočnému prísunu kyslíka do určitých oblastí tela, poškodí sval – orgán … pre nedostatok kyslíka. Pyšným unikátom diela – ľudských rúk, ktorý by nám mal byť učiteľským vzorom. Uvedomením si svojej osobnosti, držím sa myšlienky: ,,keď to dokázali druhí, dokážem to aj Ja!“ Stal sa nepriechodným sírovým ohňom, spálil všetok kyslík. Mnohí žijú s manipulatívnou frázou: ,,dajte mi ľudí, Ja to urobím sám – poď chlieb, zjem ťa, ústa sú hotové! Manna duše sa uzatvorila, informačné ústa zostávajú hladné, lebo kolobeh života – koleso šťastia zaznamenalo strach – neplodného Abrama a neplodnú Sáraj, ktorá sa dohodla so svojou otrokyňou pre svoju netrpezlivosť, aby splodila dieťa s jej manželom Abramom. Abram je nepoužívaná neplodná duša, Sáraj je neplodná – nevládne telo bez sily duše – skamenie. Kolobeh života – koleso šťastia zaznamenalo zlosť – neprítomného Mojžiša hodín života: zanedbaná láska vo veku batoľaťa 1. až 3. roku života, zmarená prax života vo veku 4. až 20. rokov, aby inteligencia rozumu – 21. vek života, rozkvitala – 22. vek života, v plodnosti – 23. vek života, zrelej čerstvosti života – 24. vek života.

Staňme sa rozprávkovým hrdinom pre vyslobodenie princeznej – svojho tela, tak v tele zdravo kraľujeme a uvedomujeme si, že v šťastí rozum užíva dušu – dokonalý internet, aby srdce mohlo otvoriť informáciu pre svoj intelligentný rast a rast svojich blížnych, alebo plodného Abraháma, s plodnou manželkou Sárou, ktorý v poslušnosti k Bohu pripravil obeť svojho syna Izáka, jeho ruka bola v poslednej chvíli zachytená, a v kríčkoch mu bol pre obetu pripravený malý baran. Poučenie z príbehu: viera v dokonalosť, vždy ponúka dokonalú možnosť, ináč sa sami spútame ako malý bezmocný baranček, a tak sa staviame do role obete chvíľ, kde telo čaká na rozprávkového junáka – informáciu dokonalosti použitú z duše – neba človeka.

Kto pozná a má naštudované učivo: ,,Manuál života“, jasne vidí, že človeku chýba sýtosť odborníka. Dokonalosť má svoje určené miesto. V päť a šesť – cípej hviezde:

 1. Lekcia 1. je kmeň života, zoznámi nás s dokonalosťou.
 2. Lekcia 2. je kmeň života, zoznámi nás s tvorivosťou.
 3. Lekcia 3. je kmeň života, zoznámi nás s možnosťami života, dostať sa vyššie, získať prípojku do šesť – cípej hviezdy.
 4. Vstúpili sme do koruny života, máme prípojku – predlohu šesť cípej hviezdy. Lekcia 4. koruny života, podľa stromu poznania nás učí: otec – poznané slovo, matka s citom prevedený odborný skutok.
 5. Lekcia 5. koruny života, podľa stromu poznania nás učí: slovo duše počuť v živote.
 6. Lekcia 6. koruny života, podľa stromu poznania nás učí: slovo duše vidieť v praxi života.
 7. Lekcia 7. koruny života, podľa stromu poznania nás učí: slovu v praxi rozumieť v živote.
 8. V rozkvete života, podľa stromu poznania v lekcii 8. sme spojení s bodmi odborníka: 11. – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života, 12. – vyššie Ja v rutine života, 13. – kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, 14. – odmenou je zdravá psychika a fyzika.
 9. V plodnosti života, podľa stromu poznania: v lekcii 9. sme spojení s bodmi odbornosti: 8. – zákazka života, 10. – vytrvalosť života, 12. – vyššie Ja v rutine života, 14. – zdravá psychika a fyzika života.
 10. V zrelej čerstvosti, podľa stromu poznania: v lekcii 10. sme spojení s bodmi odborníka: 2. – stíš sa, 3. – daj všetkému čas, 10. – vytrvalosť života, 11. – zvládnuté pokrokové učivo, tým máme ochránené zdravé jadro – 14. – stôl života – zdravá psychika a fyzika života pre 13. – stoličky života – kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou.

Poslanie odborníka je odbornosť učiť:

 1. v päť – cípej hviezde sa nachádza žalúdok, pankreas, slezina – chuť života
 2. v šesť – cípej hviezde sa nachádza srdce, tenké črevo – hmat života
 3. v rozkvete života máme zvládnutú lekciu 8.
 4. v plodnosti života máme zvládnutú lekciu 9.
 5. sme čerství, zrelí – zvládnutá lekcia 10.

Nesúď, lebo odsúdiš sám seba. Zostaneš stáť pred prahom velebnosti – dverami dokonalého života, kde sa otvára Babylón – dopraj si poznanie s pomôckou päť – cípej hviezdy – učiva od pása dole. Hľadaj riešenie vo svojom srdci, kde sa od pása hore rozumom kontrolujú emócie – spracovaného ega človeka, zdvihneš svoj víťazný meč života, ktorý je nazvaný našimi predkami slúžiacimi v Babylóne: krížom, statikou, kompasom, krížnymi cestami, … .

Vyberáš si cestu kritiky, pýchy, ideš cestou otroctva. Vyberáš si zlatú strednú cestu života, kde hľadáš a učíš sa poznaniu: slovo sa overuje v praxi života, alebo slovo je overené v praxi života, kráčaš cestou svetla života – si slobodný medzi svojimi a učiteľom medzi otrokmi.

,,Víťazný meč života je žitým kolobehom dňa, brúsením svojej osobnosti pre získavanie skúsenosti: mysle, slova, skutku, odbornosti.“

Dnešný dátum v páre čísel vo význame hodín víťazného meča: 18. otec a matka – štvrtá čakra, 09. – múdrosť života, 20. vidíš hodnoty života – šiesta čakra, 22. kvet života v prvej časti aury.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel. eu

V Bardejove: 18.09.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková, Iveta Pavelová, Emilia Bražinová, Mária Bednárová, Mária Mihaliková

Vytlačiť Vytlačiť