Všadeprítomnosť

Základ duchovná = Kvantová fyzika – všadeprítomnosť.

Zatvor očí vidíš a počuješ, čo si prežil = minulosť.
Zatvor očí a pros, aby si časom videl, počul – to čo potrebuješ poriešiť. Ďakuj za to čo potrebuješ udržať = DUCHOVNO.
Správaj sa ako pôrodná bába = prítomnosť, čas ukáže, koľko si odrodil = pozitívna myseľ = napredovanie človeka = svetový mier = plnenie poslania na zemi.
Koľko potratov si v mysli a pred blížnymi predviedol = negatívna myseľ, postoj = stagnovanie = stáť na mieste = duchovná vojna = brzda napredovania = padlý anjel.
Ukáže budúcnosť. Prvý list Korintským: “ Hymna lásky “— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť