Vrchol svetla pre človeka

Každá prítomná chvíľa je vrcholom pravdy človeka olympijského ohňa. Každý človek sám pre seba je pyramídou, kde v sa v prítomnej chvíli nedá vyššie vyjsť – je to krok – babylonskej veže, kde sa človek zrúti dole. Z pyramídy sú štyri smery svetových strán, každý pozná kúsky histórie, či pravdivých, alebo zmanipulovaných, podľa uhlu pohľadu, čo človek hľadá, chce vidieť, sám si pripravuje svoju cestu dole z vrcholu svojej pyramídy.

Vieme, že život na vrchole pyramídy je nemožný – to je sebeláska – sebaklam – byť uleteným. Uvedomením, že do reality chodím cez svojich blížnych a na to používam steny pyramídy do reality, dolu k blížnym, tak rastie moja pyramída svetla pravdy v štyroch smeroch v spolupráci: s myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou.

Každý večer, keď si líhame spať, sme púštnym kvetom na špici svojej pyramídy, lúčom svetla detskej zvedavosti s Univerzom preberáme nové učivo. Na svoje otázky časom dostávame odpovede, čomu sme napomáhali detskou zvedavosťou:

 1. rastu – viera v Boží poriadok, lámať božiu pečať a čítať nové receptúry a realizovať ich
 2. rozpadu – hlas človeka šíri strach, krivdy, nepravdy … svojou pýchou buduje zánik, zatratenie

Každý hniezdi vo svojej korune stromu /v hlave/, každý má svoju pyramídu – auru pre telo, kde sa kontroluje ako sa spolupracuje s nebom:

 1. rozumom hýbeš slovo /siedma čakra/
 2. opeľuješ vajce, alebo kvet života /prvá časť aury/
 3. nové odhalené tajomstvo, zanecháva nové potomstvo, nová úroda /druhá časť aury/
 4. zdravá bunka /tretia časť aury/
 5. sloboda jednoty psychiky a fyziky komunikuje s blížnym
 6. sloboda napojenia sa na Boha Univerzum

Dnešný dátum 19.01.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ pyramídy života, zisť k ľuďom, byť ľudský
 2. 2 x 1. = som, si Božia bytosť, ktorá sa usiluje zísť dolu na zem zo svojej čestnej stavanej pyramídy, mať spoľahlivý kompas
 3. 2 x 2. = stíš sa, nájdeš cestu ľudskosti na planéte Zem
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas pre pevné steny každého smeru
 5. 1 x 9. = kontroluje sa múdrosť konania s pečaťou Univerzum

Plaziaci had nás posilňuje, aby sme odolali hadej hypnóze:

 1. 19 – slovu Božiemu sa načúva srdcom, ktoré spracuje každý jed a vydá liek pravdy
 2. 01 – som, si Božím dieťaťom, hniezdim pre zdravé potomstvo
 3. 20 – mám, máš vízie života v spojitosti s dokonalým Univerzum
 4. 23 – usmerníme mysľou svoje: myšlienky, slova, skutky, odbornosť pre zdravú bunku spojitosti s Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 19.01.2023

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť