Vody obnovy vo vzduchu – štvrtý deň stvorenia

Žijeme v časoch birmovania pre vody obnovy SVETLA vo vzduchu s duchom svätým, kohokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, kedykoľvek, čokoľvek, odpájam/š/ sa od celebrít zo všetkých zotročených časopriestorov v prítomnej chvíli tu a teraz: ,,Dnes je 28.03.2023, /povedz si aktuálny deň v ktorom žiješ/ som, si spojený s Univerzum.

Posvätné vody strácajú celistvosť: ponižovaním, povyšovaním kazíme materiál pokroku bez vnútornej detskej zvedavosti spoznávania zvieracích inštinktov, strácame sa, likvidujeme sa /strachom, hnevom, krivdou, závisťou … pýchou /zamoria sa hnusom vody, alebo sa vyparia štvorprúdové toky riek /okysličovanie krvi v pľúcach/ depa, tak telo podľahne skaze.

Detskou vnútornou zvedavosťou sa dostávame do štvrtého dňa obnovy duchovných riek hmatom, ktoré pretekajú z duše do tela. Trikrát kráčame s Mojžišom: dnes po prvýkrát pracujeme s hmatom, aby sme spoznali Božiu dokonalosť, lebo máme spracovaný zvierací inštinkt: pomaly pokojne dýchame bránicou, spracovávame materiál pokroku premeny – negatívnu silu myšlienok: kritiku, vinu, strach, zlosť, krivdu … pýchu pre pozitívne ciele života. Aj dnes použijeme štvor – cípu hviezdu podsvetia, pevných múrov a šesť – cípu hviezdu, ktorá nám dáva podlahu a strom s tabuľkami, prejdeme siedmu čakru a zdravú bunkugejzírom SVETLA obnovy života, tu je materiál pre slobodu psychiky a fyziky, ponúka sa nám ,,previerka učenia učiva chodu vo vzduchu s prvou dvojicou: rozum a bunka“, vždy nám ide o hlavu, o piatu krčnú čakru: ,,Jadrový pohyb energie“ – počuť učenie Božie, v bránici nášho vnútra.

Obrázok siedmej čakry a zdravej bunky pri stvorení neba človeka s Mojžišom – batoľa, nám pripomína štvrtý Boží príkaz: ,,Cti si otca svojho i matku svoju“.

Štvor – cípa hviezda upevňuje zákon: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, je gejzírom vody vo vzduchu: ,,SVETLA ŽIVOTA“ čísla 14 – slobody psychiky a fyziky, dnes poznávame štvrté políčko: odbornosť

 1. prijať sviatosť birmovania, duchovný gejzír vody vo vzduchu ,,SVETLA ŽIVOTA „ – sloboda psychiky a fyziky tvorí jadro – čísla 14, leje pary vody svetla života pre čísla: 1,2,3,4,5,6,7, pre získanie čísla 13 – srdca
 2. Duch svätý je požehnanie – rešpekt pred číslami: 8,9,10,11,12, získať číslo 13. Mať pevnú reťaz pre depo srdca /hmat/

V šesť – cípej hviezde sa stretávame s číslom 13, pozrime si ich názvy:

 1. 13 – štvrtý deň pokračujeme číslom trinásť
 2. štvrtý deň stvorenia
 3. oheň – prvky tela
 4. srdce, tenké črevo – orgány tela
 5. hmat – zmysel tela
 6. horká – rozpoznávanie chutí tela
 7. rutina – rozpoznávame zrelosti
 8. predná strana – predná stena – zo šesť stien človeka /krabica/
 9. palec – všetko spočítaš na jednej ruke
 10. dcéra – zrod a rozšírenie obzorov mysle
 11. štvrtok – deň týždňa
 12. červená farba – farebné výstražné označenie pre chod tela
 13. čarovný meč – svet rozprávkových zázrakov
 14. My – osobné zámená, energia, ktorá sa týka jedinca: tela a duše
 15. Vidím: Koho? Čo? – sedem pádových otázok pre stvorenie sveta
 16. Sara – prorok v človeku
 17. Lada – Slovanský Boh v človeku
 18. zemepis – dôsledok reakcie v človeku
 19. Afrika – kontinent v človeku
 20. blchy – moja prvá náuka s Univerzum
 21. drak – slovanské zvieratá
 22. diabol – výzva človeka /prvá časť trojice/
 23. diablom – spracovaná výzva človeka /druhá časť trojice/
 24. balí dom – pochopená výzva človeka /tretia časť trojice/
 25. závisť – sedem hlavných hriechov
 26. birmovanie – sedem sviatostí
 27. kázeň – štvrtá časť svätej omše

Sedem pohybov v siedmej čakre – pracujeme na základoch statiky /štvor – cípu/, prešla výučbou zvieracích inštinktov s päť – cípou hviezdou, pre prijatie sviatosti birmovania SVETLA s duchom svätým, prináša nám nový zrod: ,,Mojžiša“ – ohrození chlapci doby, idú, vedú ľud po ceste sebazničenia, potrebujú výcvik výučby zvieracích inštinktov, aby zotreli každú slzu zo svojich a blížnych očí: ,,obhájiť zrak“, rozpoznávam/š/ vidím/š/: Kto? Čo? A – deštruktívnosť, B – konštruktívnosť, nachádzať vieru v Boží zákon – každý z nás je obohatený dušou samoty, lieči si svoje rany, spolu s blížnymi, kde rozumie, pochopil a je pochopený. Vie, že materiál pokroku je spracovať v sebe zvierací inštinkt. Dolná strana: strach, krivdu, zlosť, závisť … . Horná strana: pýcha.

Jedno čomu človek verí, dôležité je, mať záujem poznávať Boží zákon. Jedno k čomu sa myseľ v danej chvíli odkloní, vždy /ne/posilní dychom depo srdca/okysličovanie krvi v pľúcach/. Pozrime si detailne štvor a šesť – cípu hviezdu, dych života pre chod zdravej bunky, kde sa nachádza v účtovnom políčku: odbornosť pre čistý vzduch života, hmatateľne pretekajú vody vzduchu pre čuch: ,,zdravé rameno vôd zhmotňuje svetlo budúcnosti v šesť – cípej hviezde.

Dátum 28.03.2023 posilňuje tých ľudí, ktorí majú, alebo pracujú na spracovaní zvieracieho inštinktu, sme posilnení prítomnou výnimočnou konšteláciou hviezd:

 1. 2 x 0. = všetko má pevný základ pre sviatosť birmovania svetla – čistého slova, pre prijatie ducha svätého – výsledky zvedavosti prevedené v praxi čistej mysle uchopené zmyslami: voňať, počuť, chutnať, vidieť, hmatať, odbornosť
 2. 3 x 2. = stíš sa, riadiš hmotnú vytrvalosť, svoje štvorprúdové depo srdca /okysličovanie krvi v pľúcach/
 3. 2 x 3. = daj všetkému čas, kým pre dych čuchom – poznávam/š/ afrodiziakum vo svojej bránici, vypneš vonkajšie uši, pre svoje a blížneho úspechy: Vidím: Koho? Čo? počuješ osobné zámená: My – svoje, tvoje depo srdca si riadim sám – sama. Otázka znie: A – chcem silnieť – načúvam svojmu srdcu, ako sa robia pravidelné kruhy vo vzduchovej vode svetla pre život, s dotykom kruhov k blížnemu sa posilňujem sám, to je dôvtip Boží, B – osobné Ja, nepoužíva spoločenstvo My, slobodnou vôľou likvidujem – udupávam nárazmi srdca svojich blížnych – materiál pokroku zanedbaný, C – pýcha – prepálený – nechladený materiál pokroku – nenačúva blížnemu, tým si likviduje mantinely života, zničí si depo srdca sám
 4. 1 x 8. = hmatateľná zákazka života, každú chvíľu používaš dušu, keď požehnávaš vonkajší svet a tým si zapneš vnútorný svet pre aktuálne kroky života, ktoré voláme: pochopenie situácie, spracovaný materiál pokroku, prechádzajú depom /bránou/: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, dnes sa už nečičíka, dnes sa depo pružne otáča, sme v novej dobe, už nejaký ten čas, hovorí obraz minulosti:
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 20171206_153351-1-816x1024.jpg

Odkazom o postavení hviezd v tento deň prináša revolúciu celému svetu a evolúciu Božieho zákona, 30.06. oslávime osem /zákazka života/ rokov obnovy. Pracuj na sebe, sny sa stávajú skutočnosťou, majú štyri fázy srdca depa: o čom premýšľaš, o čom hovoríš sa stáva skutkom si odborníkom svojho tela. Minulosť je o Ježišovi /slove/Kristovi /skutku/, budúcnosť je o Mesiášovi /odbornosti/ Spasiteľovi /vyprodukované nové myšlienky/, mať na každého niečo dobré, mať zdravé osivo: stálu čerešničku na torte.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 27.03.2023 pre štvrtý deň stvorenia svetla sveta: 28.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť