Vody obnovy v zemi – siedmy deň stvorenia

Žijeme v časoch sviatostí: stave manželskom oceánov riek pre vody obnovy SVETLA vo vodách s duchom svätým, kohokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, kedykoľvek, čokoľvek, odpájam/š/ sa od celebrít zo všetkých zotročených časopriestorov v prítomnej chvíli tu a teraz: ,,Dnes je 31.03.2023, /povedz si aktuálny deň v ktorom žiješ/ som, si spojený s Univerzum.

Posvätné vody strácajú celistvosť: ponižovaním, povyšovaním kazíme materiál pokroku bez vnútornej detskej zvedavosti spoznávania zvieracích inštinktov, strácame sa, likvidujeme sa/strachom, hnevom, krivdou, závisťou … pýchou/ zamoria sa hnusom vody – oceánov, alebo sa vyparia štvorprúdové toky riek /okysličovanie krvi v pľúcach/ depa, tak telo podľahne skaze.

Detskou vnútornou zvedavosťou sa dostávame do siedmeho dňa obnovy duchovných oceánov zmyslov, ktoré pretekajú z duše do tela. Kráčame po stopách Mojžiša uchopením všetkými zmyslami, stáli sme sa ľudia, pomaly pokojne dýchame bránicou, spracovávame materiál pokroku premeny negatívnu silu myšlienok, slov, skutkov, odbornosti: kritiku, vinu, strach, zlosť, krivdu … pýchu pre pozitívne ciele života. Vždy použijeme štvor – cípu hviezdu podsvetia, pevných múrov, prišiel čas ,,previerky učenia učiva chodu vody s prvou dvojicou: základ života a rovnocennosť života, preto hľadaj tvorivosť pohybu vo svojom vnútri, obohacuj svoje myšlienky, slová, skutky, v odbornosti pre svoje zopnuté ruky. Vždy ide každému o hlavu, o piatu krčnú čakru: ,,Jadrový pohyb energie“ – počuť učenie Božie, v bránici – v lone svojho vnútra.

Obrázok, základu života a rovnocennosti pri stvorení podsvetia, nám pripomína siedmy Boží príkaz: ,,Nepokradneš“koreň života

Človek je ukotvený, disponuje s ťažiskom statiky ako loď: ,,Miluj boha – koreň života“

Čítame z čísel obrázka siedmeho dňa. Zoznámme sa s drevom kríža, pre žiakov/získanie informácií/ – päť – cípa hviezda, pre učiteľov/odovzdávať skúsenosti – informácie/ je šesť – cípa hviezda. V základoch kraľuješ slovu a v poznaní kraľuješ skutku. Vyznačuje sa na planéte Zem ako poludník, určuje čas teraz – prítomnú chvíľu. Čísla od jedna po sedem je základom duše a tela, čísla od osem po štrnásť sú darmi duše tela, ktoré si každý sám aktivuje. So všetkými číslami disponuje psychika – duša /1-14/ a fyzika – telo /1-14/ Minulosť: A – konštruktívnosť, a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami – označuje rast slova. Minulosť: B – deštruktívnosť, robíš všetko najlepšie ako vieš, len aby si niekomu sa zavďačila – kupovanie si lásky miesto pochvaly máš výsmech – si dobrý/á/, alebo čičíka ťa, odvracia pozornosť od svojej vychcanosti, pomaly ťa požiera ako hrdza železo. Budúcnosť: A – deštruktívnosť, ktosi z nami hrá šachy, vie presne svoj zámer … vraná k vrane sadá. Prítomnosť: C – konštruktívnosť, si slobodná/ý/ ako príroda, na bránici si spievaš v každej prítomnej chvíli – prekrvuješ svoju hlavu pre dobré nápady, koordinované vychytávam/š/ situácie s pohybmi tela.

Vnútorné búrky vody: ľutujem seba, alebo blížnych, a piesku: pýšim sa sebou, alebo vyvyšujem iných – iné. Utíšim sa, hľadám v sebe pokoj, to znamená v praxi: spájam sa piesňou s Univerzom – otcom prírody a s matkou Zem – živiteľkou všetkého živého. Hlavnou úlohou je vypnutie hlavy: ,,dnes je 31.03.2023, odpájam sa od všetkých celebrít, od všetkých zotročených časopriestorov, od ľudí ktorých ponižujem, alebo vyvyšujem, že takto to musí byť a stým nehnem. Prečkávam búrky súdu života, aby sa mi spevnil koridor života – tunel v ktorom sa učím myslieť, rozprávať, koordinovane sa hýbať, odovzdávať skúsenosti blížnym.

Štvor – cípa hviezda upevňuje zákon: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, je gejzírom vody oceánu: ,,SVETLA ŽIVOTA“ čísla 14 – slobody psychiky a fyziky, dnes poznávame jadro: stred

 1. prijať v sebe sviatosť stavu manželského, duchovný gejzír duše pre zmysly riadené rozumom čistenej vody skutku slova ,,SVETLA ŽIVOTA „ – sloboda psychiky a fyziky tvorí jadro – čísla 14, leje pary vody svetla života pre čísla: 1,2,3,4,5,6,7, pre získanie čísla 13 – srdca
 2. Duch svätý je požehnanie – rešpekt pred číslami: 8,9,10,11,12, získať číslo 13. Mať pevnú reťaz pre depo srdca /hmat/

Nepokradneš koreň života: ,,dušu človeka – včela OK“

V šesť – cípej hviezde sa stretávame s jadrom, pozrime si ich názvy:

 1. s jadro šesť – cípej hviezdy
 2. siedmy deň stvorenia
 3. – prvky tela
 4. plodný duch udržuje funkčnosť orgánov tela
 5. riadenie zmyslov
 6. riadenie chutí
 7. stred – zo šesť stien človeka /krabica/
 8. dlaň – všetko spočítaš na jednej ruke
 9. rodina – zrod pre rozšírenie skúsenosti obzorov mysle
 10. nedeľa – deň týždňa
 11. zlatá farba – farebné výstražné označenie pre chod tela
 12. čarovné zrkadlo – svet rozprávkových zázrakov
 13. – osobné zámená, energia ktorá sa týka jedinca: tela a duše
 14. S kým? S čím? – sedem pádových otázok pre stvorenie sveta
 15. – proroci v človeku
 16. – Slovanský Bohovia v človeku
 17. – učivo života
 18. Južný pól – kontinent v človeku
 19. spracované jadro – moja prvá náuka s Univerzum
 20. sviňa – slovanské zvieratá
 21. pomocníci života – výzva človeka /prvá časť trojice/
 22. pomocnici života pracujú s jadrom – spracovaná výzva človeka /druhá časť trojice/
 23. práca s jadrom – pochopená výzva človeka /tretia časť trojice/
 24. lenivosť – sedem hlavných hriechov
 25. stav manželský – sedem sviatostí
 26. amen – siedma časť svätej omše

Štrnásť pohybov v korení života pre rovnocennosť fyziky a psychiky – pracujeme na základoch statiky /štvor – cípu/, prešla náukou zvieracích inštinktov s päť – cípou hviezdou, pre prijatie sviatosti stavu manželského SVETLA s duchom svätým, prináša nám nový zrod, vedieť sa vždy pozrieť priamo do očí – pohľadom do duše, rozpoznávať siedmu pádovú otázku: S kým? S čím? – je prítomná chvíľa? Kde má posunula skúsenosť prítomnej chvíle? Nasleduje: A – deštruktívnosť – strachu – spadnuté uši vyplašeného zajaca, B – konštruktívnosť – veľké zajačie uši strčíme až ku bránici, tak počujem svoju dušu vo svojom vnútri. Nachádzať vieru v Boží zákon – každý z nás je obohatený dušou samoty, lieči si rany svoje, spolu s blížnymi, kde rozumie, pochopil a je pochopený. Vie, že je to materiál pokroku, spracovať v sebe zvierací inštinkt. Spodná hranica: strach, krivda, zlosť, závisť … . Vrchná hranica: pýcha, je to materiál pokroku pre poslanie na planéte Zem.

Jedno čomu človek verí, dôležité je, mať záujem poznávať Boží zákon. Jedno k čomu sa myseľ slova v danej chvíli odkloní, vždy /ne/posilní dychom depo srdca/okysličovanie krvi v pľúcach/. Pozrime si detailne štvor a šesť – cípu hviezdu, dych života pre chod zdravej bunky, kde sa nachádza v účtovnom jadro pre čisté oceány vody psychiky a fyziky života, viditeľne pretekajú vody vzduchom, ohňom, vodou, zemou: ,,zdravé ramená vôd zhmotňuje svetlom minulosti, v prítomnosti leje sa vodopád a ukazuje na budúcnosť v šesť – cípej hviezde.

Dátum 31.03.2023 posilňuje tých ľudí, ktorí majú, alebo pracujú na spracovaní zvieracieho inštinktu, sme posilnený prítomnou výnimočnou konšteláciou hviezd:

 1. 2 x 0. = všetko má pevný základ pre sviatosť manželstva svetla – čistého slova, pre prijatie ducha svätého – výsledky zvedavosti prevedené v praxi čistej mysle, uchopené všetkými zmyslami riadené rozumom
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, mám/š/ dušu dokonalý internet pre rozhovory s Bohom Univerzum. Duša je včela OK, rozum je osa, čmeliak …, ktoré spolu tvoria úsečku života
 3. 2 x 2. = stíš sa, riadiš zmyslovú vytrvalosť, svoje štvorprúdové depo srdca /okysličovanie krvi v pľúcach/
 4. 3 x 3. = daj všetkému čas, dychu zmyslami – spoznávať – mať skúsenosť s afrodiziakum vo svojej bránici, vypneš vonkajšie uši, pre svoje a blížneho úspechy: S Kým? S čím? bojujú osobné zámena? – svoje depo srdca si riadim sám – sama. Otázka znie: A – chcem silnieť – načúvam svojmu srdcu, ako sa robia pravidelné kruhy vo vzduchovej vode svetla pre život/telepatia/, s dotykom kruhov k blížnemu sa posilňujem sám, to je dôvtip Boží, B – osobné Ja, nepoužíva spoločenstvo Ony, Oni – slobodnou vôľou likvidujem – udupávam nárazmi srdca svojich blížnych – materiál pokroku zanedbaný, C – pýcha – prepálený – nechladený materiál pokroku – nenačúva blížnemu, tým si likviduje mantinely života, zničí si depo srdca sám, dnes sa už nečičíka, dnes sa depo pružne otáča, sme v novej dobe, už nejaký ten čas, hovorí obraz minulosti:
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 20171206_153351-1-816x1024.jpg

Odkazom o postavení hviezd v týchto dňoch prináša revolúciu celému svetu a evolúciu Božieho zákona, 30.06. oslávime osem/zákazka života/ rokov obnovy. Pracuj na sebe, sny sa stávajú skutočnosťou, majú štyri fázy srdca depa: o čom premýšľaš, o čom hovoríš sa stáva skutkom si odborníkom svojho tela. Nesúlad s Bohom v prítomnom čase označ prstom, pros o ,,Vykúpenie /14/“ a požehnaj, spustíš gejzír slobody psychiky a fyziky pre komunikáciu s Bohom Univerzum. Minulosť je o Ježišovi /o slove/ Kristovi /skutku/, budúcnosť je o Mesiášovi /o odbornosti/ Spasiteľovi /vyprodukované nové myšlienky/, mať na každého niečo dobré, mať zdravé osivo: stálu čerešničku na torte, priať nite Božskej dokonalosti.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 31.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť