Vody obnovy vo vzduchu – piaty deň stvorenia

Žijeme v časoch sviatostí pomazania nemocných riek pre vody obnovy SVETLA v ohni s duchom svätým, kohokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, kedykoľvek, čokoľvek, odpájam/š/ sa od celebrít zo všetkých zotročených časopriestorov v prítomnej chvíli tu a teraz: ,,Dnes je 29.03.2023, /povedz si aktuálny deň v ktorom žiješ/ som, si spojený s Univerzum.

Posvätné vody strácajú celistvosť: ponižovaním, povyšovaním kazíme materiál pokroku bez vnútornej detskej zvedavosti, spoznávania zvieracích inštinktov, strácame sa, likvidujeme sa/strachom, hnevom, krivdou, závisťou … pýchou/ zamoria sa hnusom vody, alebo sa vyparia štvorprúdové toky riek /okysličovanie krvi v pľúcach/ depa, tak telo podľahne skaze.

Detskou vnútornou zvedavosťou sa dostávame do piateho dňa obnovy duchovných riek s chuťou, ktoré pretekajú z duše do tela. Trikrát sa stretávame s Mojžišom: dnes po druhýkrát pracujeme s hmatom -1, chuťou -2, aby sme spoznali Božiu dokonalosť, už máme spracovaný zvierací inštinkt: čuch, sluch, svetlo, pomaly pokojne dýchame bránicou, spracovávame materiál pokroku premeny – negatívnu silu myšlienok: kritiku, vinu, strach, zlosť, krivdu … pýchu pre pozitívne ciele života. Aj dnes použijeme štvor – cípu hviezdu podsvetia, pevných múrov a šesť – cípu hviezdu, ktorá nám dáva aj podlahu a strop s tabuľkami, prejdeme druhú časť aury a slobodu psychiky a fyziky, ktorá je prúdiacim gejzírom SVETLA obnovy života, tvorí hranicu všetkých svetových strán, ponúka sa nám ,,previerka učenia učiva chodu vo vzduchu s druhou dvojicou: blana kvetu života so slobodnou psychikou a následnou fyzikou tela človeka“, pozrime bližšie na slovo človeka – ,,vol čeka“ – vôl čaká, včela OK, preto hľadaj tvorivosť vo svojich myšlienkach pre svoje zopnuté ruky, vždy každému ide o hlavu, o piatu krčnú čakru: ,,Jadrový pohyb energie“ – počuť učenie Božie, v bránici – v lone svojho vnútra.

Obrázok prvej časti aury: blana kvetu života a sloboda psychiky a fyziky pre zdravé telo pri stvorení neba človeka s Mojžišom pri tróne/žiak je blanou kvetu života/, nám pripomína piaty Boží príkaz: ,,Nezabiješ“

Štvor – cípa hviezda upevňuje zákon: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, je gejzírom vody vo vzduchu: ,,SVETLA ŽIVOTA“ čísla 14 – slobody psychiky a fyziky, dnes poznávame druhé políčko: slovo

 1. prijať sviatosť pomazania chorých, duchovný gejzír pre chuť – ZEM, čistený ohňom slova pre ,,SVETLO ŽIVOTA „ – sloboda psychiky a fyziky tvorí jadro – čísla 14, leje pary vody svetla života pre čísla: 1,2,3,4,5,6,7, pre získanie čísla 13 – srdca
 2. Duch svätý je požehnanie – rešpekt pred číslami: 8,9,10,11,12, získať číslo 13. Mať pevnú reťaz pre depo srdca /hmat/

V šesť – cípej hviezde sa stretávame s číslom 10, pozrime si ich názvy:

 1. 10 – pokračujeme číslom desať
 2. piaty deň stvorenia
 3. zem – prvky tela
 4. žalúdok, pankreas, slezina – orgány tela
 5. chuť – zmysel tela
 6. sladká – rozpoznávanie chutí tela
 7. rutina – rozpoznávame zrelosti
 8. zadná strana – zadná stena – zo šesť stien človeka /krabica/
 9. prstenník – všetko spočítaš na jednej ruke
 10. dedko – zrod pre rozšírenie skúsenosti obzorov mysle
 11. piatok – deň týždňa
 12. oranžová farba – farebné výstražné označenie pre chod tela
 13. čarovná lutna – svet rozprávkových zázrakov
 14. Vy – osobné zámená, energia, ktorá sa týka jedinca: tela a duše
 15. Oslovenie? Kto? Čo? – sedem pádových otázok pre stvorenie sveta
 16. Noe – prorok v človeku
 17. Svarog – Slovanský Boh v človeku
 18. dejepis – dôsledok reakcie v človeku v prítomnej chvíli
 19. Austrália – kontinent v človeku
 20. neviniatka – moja prvá náuka s Univerzum
 21. šedý – slovanské zvieratá
 22. Boh – výzva človeka /prvá časť trojice/
 23. Bohom – spracovaná výzva človeka /druhá časť trojice/
 24. Moh bo – pochopená výzva človeka /tretia časť trojice/
 25. smilstvo – sedem hlavných hriechov
 26. pomazanie chorých – sedem sviatostí
 27. obeta pod spôsobom chleba – piata časť svätej omše

Štrnásť pohybov prvej časti aury: psychika oplodňuje fyziku – pracujeme na základoch statiky /štvor – cípu/, prešla výučbou zvieracích inštinktov s päť – cípou hviezdou, pre prijatie sviatosti pomazania nemocných SVETLA s duchom svätým, prináša nám nový zrod: ,,Mojžiš“ – chlapec človeka – psychika prijíma výchovu od trónu svojich blížnych, obhájiť zrak – vedieť sa vždy pozrieť priamo do očí – pohľadom do duše, rozpoznávať oslovenie: Kto? Čo? – bude nasledovať? A – deštruktívnosť, B – konštruktívnosť, nachádzať vieru v Boží zákon – každý z nás je obohatený dušou samoty, lieči si svoje rany, spolu s blížnymi, kde rozumie, pochopil a je pochopený. Vie, že materiál pokroku je spracovať v sebe zvierací inštinkt. Spodná strana: strach, krivdu, zlosť, závisť … . Vrchná strana, pýcha je to materiál pokroku pre poslanie na planéte Zem..

Jedno čomu človek verí, dôležité je, mať záujem poznávať Boží zákon. Jedno k čomu sa myseľ slova v danej chvíli odkloní, vždy /ne/posilní dychom depo srdca/okysličovanie krvi v pľúcach/. Pozrime si detailne štvor a šesť – cípu hviezdu, dych života pre chod zdravej bunky, kde sa nachádza v účtovnom políčku: slovo pre čistý vzduch psychiky života, chutne pretekajú vody vzduchu: ,,zdravé ramená vôd zhmotňuje svetlom minulosti v šesť – cípej – hviezde.

Dátum 29.03.2023 posilňuje tých ľudí, ktorí majú spracovaný zvierací inštinkt /spracované emócie/, alebo pracujú na sebe, aby spracovali zvierací inštinkt, sme posilnení prítomnou výnimočnou konšteláciou hviezd:

 1. 2 x 0. = všetko má pevný základ pre sviatosť birmovania svetla – čistého slova, pre prijatie ducha svätého – výsledky zvedavosti prevedené v praxi čistej mysle uchopené zmyslami: voňať, počuť, chutnať, vidieť, hmatať, odbornosť
 2. 3 x 2. = stíš sa, riadiš chuťovú vytrvalosť, svoje štvorprúdové depo srdca /okysličovanie krvi v pľúcach/
 3. 2 x 3. = daj všetkému čas, dych čuchom – poznáva afrodiziakum vo svojej bránici, vypneš vonkajšie uši, pre svoje a blížneho úspechy: Vidím: Koho? Čo? počuješ osobné zámená: My – svoje, tvoje depo srdca si riadim sám – sama. Otázka znie: A – chcem silnieť – načúvam svojmu srdcu, ako sa robia pravidelné kruhy vo vzduchovej vode svetla pre život, s dotykom kruhov k blížnemu sa posilňujem sám, to je dôvtip Boží, B – osobné Ja, nepoužíva spoločenstvo My, slobodnou vôľou likvidujem – udupávam nárazmi srdca svojich blížnych – materiál pokroku zanedbaný, C – pýcha – prepálený – nechladený materiál pokroku – nenačúva blížnemu, tým si likviduje mantinely života, zničí si depo srdca sám
 4. 1 x 9. = múdrosť života je používať bránicu spevu života, pre tanec života, každú chvíľu používaš dušu požehnávaním vonkajšiemu svetu a tým si zapneš nite s vnútorným svetom pre aktuálne kroky života, ktoré voláme: pochopenie situácie, spracovaný materiál pokroku: A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami, prechádzaš depom /bránou/: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, dnes sa už nečičíka, dnes sa depo pružne otáča, sme v novej dobe, už nejaký ten čas, hovorí obraz minulosti:
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 20171206_153351-1-816x1024.jpg

Odkazom postavení hviezd v tento deň prináša revolúciu celému svetu a evolúciu Božieho zákona, 30.06. oslávime osem /zákazka života /rokov obnovy. Pracuj na sebe, sny sa stávajú skutočnosťou, majú štyri fázy srdca depa: o čom premýšľaš, o čom hovoríš sa stáva skutkom si odborníkom svojho tela. Minulosť je o Ježišovi /o slove/ Kristovi /skutku/, budúcnosť je o Mesiášovi /o odbornosti/ Spasiteľovi /vyprodukované nové myšlienky/, mať na každého niečo dobré, mať zdravé osivo: stálu čerešničku na torte, priať /želať blížnemu/ nite Božskej dokonalosti.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 27.03.2023 pre piaty deň stvorenia svetla sveta: 29.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť