Vody obnovy na zemi – tretí deň stvorenia

Žijeme v časoch sviatosti oltárnej pre vody obnovy SVETLA s duchom svätým, kohokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, kedykoľvek, čokoľvek, odpájam/š/ sa od celebrít zo všetkých zotročených časopriestorov v prítomnej chvíli tu a teraz: ,,Dnes je 27.03.2023, /povedz si aktuálny deň v ktorom žiješ/ som, si spojený s Univerzum.

Posvätné vody strácajú celistvosť: ponižovaním, povyšovaním kazíme materiál pokroku bez vnútornej detskej zvedavosti, strácame, likvidujeme /strachom, hnevom, krivdou, závisťou … pýchou/ zamoria sa hnusom vody, alebo sa vyparia štvorprúdové toky riek /okysličovanie krvi v pľúcach/ depa, tak telo podľahne skaze.

Detskou vnútornou zvedavosťou obnovíme duchovné rieky zrakom, ktoré pretekajú z duše do tela. Trikrát sa stretneme s Noe: dnes po tretíkrát pracujeme so zrakom, aby sme spoznali zvierací inštinkt: pomaly pokojne dýchame bránicou, spracovávame materiál pokroku premeny negatívne: kritiku, vinu, strach, zlosť, krivdu … pýchu pre pozitívne ciele života. Aj dnes použijeme štvor, päť a šesť – cípu hviezdu s tabuľkami, prejdeme tretiu a šiestu čakru, tu je materiál pre slobodu psychiky a fyziky – gejzír SVETLA života: ,,Previerka učiva chodu na zemi s treťou dvojicou“, vždy nám ide o hlavu, o piatu krčnú čakru: ,,Pohyb jadrovej energie“ – počuť Boha

Obrázok tretej a šiestej čakry pri stvorení sveta s Noe – holubica sa nevráti späť, nám pripomína tretí Boží príkaz: ,,Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil“

Štvor cípa hviezda upevňuje zákon: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, je gejzírom vody: ,,SVETLA ŽIVOTA“ čísla 14 – slobody psychiky a fyziky, dnes máme tretie políčko poznania: skutok v odbornosti

 1. prijať sviatosť oltárnu, duchovný gejzír vody ,,SVETLA ŽIVOTA „ – sloboda psychiky a fyziky tvorí jadro – čísla 14, leje vody svetla života pre čísla: 1,2,3,4,5,6,7, pre získanie čísla 13 – srdca
 2. duchom svätým je požehnanie – rešpekt pred číslami: 8,9,10,11,12, získať číslo 13. Mať pevnú reťaz pre depo srdca /hmat/

V päť cípej hviezde sa stretávame s názvami:

 1. 10 a 11- druhý deň pokračujeme číslom desať a 11, ktoré má následovné výrazy a významy
 2. drevo – strom hmat a oheň – prvky tela
 3. pečeň, žlčník a srdce tenké črevo – orgány tela
 4. zrak a hmat – zmysel tela
 5. kyslá a horká – rozpoznávanie chutí tela
 6. tanec a učiteľ – rozpoznávanie zrelosti
 7. tiger a drak – zvieratá v čínskej medicíne
 8. Mojžiš a Sara – prorok tela
 9. Mokoš a Veles – Slovanský Boh tela
 10. vytrvalosť života a zvládnuté pokrokové učivo v praxi života – poslanie života

V šesť – cípej hviezde sa stretávame s názvami:

 1. 12 – tretí deň pokračujeme číslom dvanásť, ktoré má následovné výrazy a významy
 2. tretí deň stvorenia
 3. svetlo – prvky tela
 4. rozum – um /trávi ti – robíš svetlo v sebe/
 5. uchopené svetlo rozumom – pre zmysly tela
 6. svetlo rozumu rozpoznáva chute tela
 7. učiteľ – rozpoznávač zrelosti
 8. horná strana – horná stena /strop/- robí človeku vrchné svetlo poznania – svätožiaru – šesť stien človeka
 9. ukazovák – všetko spočítaš na jednej ruke, ukazovák v činnosti
 10. otec – zrod a rozšírenie obzorov mysle
 11. streda – pôst popolcovej stredy, akú máš víziu k záveru týždňa: veľký piatok – výkon týždňa človeka, aký bude víkend – nedeľa – deň odpočinku?
 12. žltá farba – farebné výstražné označenie pre chod tela /farba vytiahla sýto žltú farbu umu rozžiarenia očí/
 13. čarovná čiapka – svet rozprávkových zázrakov /chráni rozžiarenú myseľ umu/
 14. on/otec/, ona/matka/, ono/dieťa/, spolu ste vy ľudia ,,rodina“ – osobné zámená, energia, ktorá sa týka jedinca: tela a duše /keď myseľ vie, že sa odráža od osobných zámen/
 15. tretí pád: Ku komu? Ku čomu speješ svojim výkonom? – sedem pádových otázok pre stvorenie sveta ťa oslovilo, alebo neoslovilo?
 16. Eliáš – prorok v človeku /s Eliášom rozpoznávaš energiu umu – načúvania svojej duše/
 17. Veles – Slovanský Boh v človeku s rozumom Velesom, slovo odkazu rozdelíme: Veľ é som – pridaný mäkčeň na ,,ľ“ nás vyzýva: použi tvorivé ruky, pridaný dĺžeň na ,,é“ nás zdobí: použitý funkčný rozum žiary, je funkčný na plné obrátky,
 18. fyzika – fyzikálny jav v človeku v prítomnom okamihu užíva gong fyziky, pre následnú budúcnosť- zemepis
 19. Severný pól – kontinent v človeku. Plodný rozum.
 20. ufo v človeku – moja prvá náuka s Univerzum
 21. žltý – slovanské zvieratá
 22. Lucifér – učí fér – výzva človeka /prvá časť trojice/
 23. Luciférom – učí fér – óm – spracovaná výzva človeka /druhá časť trojice/
 24. Moréficul – moré -fi – cul – pochopená výzva človeka /tretia časť trojice//
 25. lakomstvo – sedem hlavných hriechov
 26. sviatosť oltárna – sedem sviatostí /vidíš celistvosť, alebo sa pripájaš k dielu svojou časťou/
 27. tretie čítanie ,,evanjelium – Eva je Níl um“ tretia časť svätej omše

Sedem pohybov v tretej čakre – pracujeme na základe statiky /štvor – cípu/ s päť – cípou hviezdou, pre prijatie sviatosti oltárnej SVETLA s duchom svätým: /Lót vypúšťa holubicu, ktorá sa už nevráti späť na koráb – Ježiš vyzýva neveriaceho Tomáša, aby mu vložil ruky do jeho rán/ Tomáš odpovedá: pán a môj Boh, nachádza vieru v Boží zákon – každý z nás je obohatený dušou samoty, lieči si svoje rany, spolu s blížnymi, kde rozumom chápe a je je pochopený. Vie, že materiál pokroku je spracovať v sebe: strach, krivdu, zlosť, závisť … pýchu.

 1. územie odbornosť: pozícia vrcholu 12 robí úsečku medzi číslami: 9 a 10, poznaná chuť sa stáva minulosťou
 2. územie myseľ: pozícia vrcholu 8 robí úsečku medzi číslami: 10 a 11, poznaná chuť zanecháva stopu svetla v umu v rozumu
 3. územie slovo: pozícia vrcholu 9, preveruje certifikát odbornosti medzi číslami 11 a 12, zanecháva číslu 9 plnú záťaž statiky, pre presypávanie slova čuchom, sluchom
 4. územie slova: udeľuje nové miesto číslu 12, riadiť číslo 10
 5. územie skutku: udeľuje nové miesto 10, povýši 10 na 11
 6. statika svetla: udeľuje svetlo na najvyššej pozícii, prijíma pozíciu 12
 7. územie skutku: do budúcnosti dáva na známosť každému: kraľuj svojmu telu myšlienkami, slovami, skutkami, svojou osobnou odbornosťou, sedem dní v týždni slobodnej psychike a fyzike

Jedno čomu človek verí, dôležité je, mať záujem poznávať Boží zákon. Jedno k čomu sa myseľ v danej chvíli odkloní, vždy /ne/posilní dychom depo srdca/okysličovanie krvi v pľúcach/. Pozrime si detailne päť a šesť cípu hviezdu, dych života sa nachádza v účtovnom políčku: slovo sa skutkom stalo, kde sa vodopádom valia vody medzi čuchom – sluchom – zrakom – chuťou, tak sa svetlo zhmotní v šesť – cípej hviezde.

Dnešný dátum 27.03.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = všetko má pevný základ pre sviatosť oltárnu svetla – čistého slova, pre prijatie ducha svätého – výsledky zvedavosti čistej mysle pre slovo v praxi vidieť odbornosť
 2. 3 x 2. = stíš sa, riadiš si vytrvalo svoje štvorprúdové depo srdca /okysličovanie krvi v pľúcach/
 3. 2 x 3. = daj všetkému čas, kým predychaš čuchom, vypneš uši, pre svoje a blížneho chute – Ku komu?, Ku čomu? začneš osobné zámená: On, Ona, Ono – svoje depo srdca si riadim sám – sama. Otázka znie: A – chcem silnieť – načúvam svojmu srdcu, ako robí pravidelné kruhy vo vode svetla a dotykom kruhov blížneho sa posilňujem, B – osobné Ja, nepoužíva slobodnú vôľu, je likvidované – udupané nárazmi srdca svojich blížnych – materiál pokroku zanedbaný, C – pýcha – prepálený – nechladený materiál pokroku – nenačúva blížnemu, tým si likviduje mantinely života, zničí si depo srdca
 4. 1 x 7. = Božie slovo žije sedem dní v týždni, každú chvíľu používame dušu, keď vypneme vonkajší svet a zapneme vnútorný svet pre aktuálne kroky života, ktoré voláme: pochopenie situácie, spracovaný materiál pokroku, ktoré prechádzajú depom /bránou/: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, dnes sa už nečičíka, dnes sa depo pružne otáča, sme v novej dobe, už nejaký ten čas, hovorí obraz minulosti:
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 20171206_153351-1-816x1024.jpg

Odkazom postavení hviezd v tento deň prináša revolúciu celému svetu a evolúciu Božieho zákona, 30.06. oslávime osem/zákazka života/ rokov obnovy. Pracuj na sebe, sny sa stávajú skutočnosťou, majú štyri fázy srdca depa: o čom premýšľaš, o čom hovoríš sa stáva skutkom – si odborníkom svojho tela.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 27.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť