Vody obnovy na zemi – prvý deň stvorenia

Žijeme v časoch krstu vody obnovy duchom svätým, kohokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, kedykoľvek, čokoľvek, odpájam/š/ sa od celebrít zo všetkých zotročených časopriestorov v prítomnej chvíli tu a teraz: ,,Dnes je 25.03.2023, /povedz si aktuálny deň v ktorom žiješ/ som, si spojený s Univerzum.

Posvätné vody ponižovaním, povyšovaním kazíme materiál pokroku, strácame, likvidujeme /strachom, hnevom, krivdou, závisťou … pýchou/ zamoria sa hnusom vody, alebo sa vyparia štvorprúdové toky riek /okysličovanie krvi v pľúcach/ depa, tak telo podľahne skaze.

Ako obnovíme duchovné rieky čuchom, ktoré pretekajú z duše do tela? Trikrát sa stretneme s Noe: dnes po prvýkrát pracujeme s čuchom, aby sme spoznali zvierací inštinkt: pomaly pokojne dýchame bránicou. Dnes použijeme štvor, päť a šesť – cípu hviezdu s tabuľkami, prejdeme prvú a štvrtú čakru, tu je materiál pre slobodu psychiky a fyziky – gejzír života: ,,Učíme sa chodiť po zemi s prvou dvojicou“, vždy nám ide o hlavu, o piatu krčnú čakru: ,,Pohyb jadrovej energie“ – počuť Boha

Obrázok prvej a štvrtej čakry pri stvorení sveta s Noe – krkavec, nám pripomína prvý Boží príkaz: ,,Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-12.png

Štvor – cípa hviezda upevňuje zákon: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, je gejzírom vody: ,,SVETLA ŽIVOTA“ čísla 14 – slobody psychiky a fyziky, dnes máme prvé políčko poznania: myseľ

 1. krstí vodou gejzírom ,,SVETLA ŽIVOTA „- sloboda psychiky a fyziky tvorí jadro – čísla 14, leje vody pre čísla: 1,2,3,4,5,6,7, aby získalo číslo 13
 2. duchom svätým je požehnávanie – rešpekt pred číslami: 8,9,10,11,12, aby čísla 13 boli pevnou reťazou pre depo srdca /hmat/

V päť cípej hviezde sa stretávame s názvami:

 1. 8 – začíname číslom osem, ktoré má následovné výrazy a významy
 2. kov – prvky tela
 3. pľúca, hrubé črevo – orgány tela
 4. čuch – zmysel tela
 5. pikantná – rozpoznávanie chutí tela
 6. afrodiziakum – rozpoznávanie zrelosti
 7. had – zvieratá v čínskej medicíne
 8. Lót – proroci tela
 9. Perún – Slovanský Boh tela
 10. zákazka – poslanie života

V šesť – cípej hviezde sa stretávame s názvami:

 1. 8 – začíname číslom osem, ktoré má následovné výrazy a významy
 2. prvý deň stvorenia
 3. kov – prvky tela
 4. pľúca, hrubé črevo – orgány tela
 5. čuch – zmysel tela
 6. pikantná – rozpoznávanie chutí tela
 7. afrodiziakum – rozpoznávame zrelosti
 8. pravá strana – prvá stena – šesť stien človeka
 9. ruka – všetko spočítaš na jednej ruke
 10. syn – zrod a rozšírenie obzorov mysle
 11. pondelok – deň týždňa
 12. fialová farba – farebné výstražné označenie pre chod tela
 13. čarovný obrus – svet rozprávkových zázrakov
 14. Ja – osobné zámená, energia, ktorá sa týka jedinca: tela a duše
 15. Kto? Čo? – sedem pádových otázok pre stvorenie sveta
 16. Lót – prorok v človeku
 17. Perún – Slovanský Boh v človeku
 18. chémia – chemická reakcia v človeku
 19. Ázia – kontinent v človeku
 20. had – moja prvá náuka s Univerzum
 21. had – slovanské zvieratá
 22. čert – výzva človeka /prvá časť trojice/
 23. čertom – spracovaná výzva človeka /druhá časť trojice/
 24. reč Tom – pochopená výzva človeka /tretia časť trojice/
 25. pýcha – sedem hlavných hriechov
 26. krst – sedem sviatostí
 27. prvé čítanie – prvá časť svätej omše

Päť pohybov v prvej čakre – pracujeme s päť – cípou hviezdou, pre prípravu krstu duchom svätým: /Noe vypúšťa krkavca – neveriaci Tomáš/ hľadať vieru v Boží zákon

 1. pozícia 8, vyvíja tlak na pozíciu 9 a 10
 2. pozícia 9, vyvíja tlak na pozíciu 10 a 11
 3. pozícia 10, vyvíja tlak na pozíciu 11 a12
 4. pozícia 11, vyvíja tlak na pozíciu 12 a 8
 5. pozícia 12, vyvíja tlak na pozíciu 8 a 9

Dva pohyby trojíc vo štvrtej čakre – pracujeme so šesť – cípou hviezdou, pre krst duchom svätým: nájsť vieru v Boží zákon

 1. pohyb otec: spolupráca pozícií 10,12,8
 2. pohyb matka: spolupráca pozícií 11,9,13
 3. sloboda psychiky a fyziky siedmeho dňa obhájená gejzírom viery v Božskú dokonalosť, pre inštalovanie nových programov v slobodnom rozhodnutí

Jedno čomu človek verí, dôležité je, mať záujem poznávať Boží zákon. Jedno k čomu sa myseľ v danej chvíli odkloní, vždy /ne/posilní dychom depo srdca/okysličovanie krvi v pľúcach/. Pozrime si detailne päť a šesť cípu – hviezdu, dych života sa nachádza v účtovnom políčku: myseľ, kde sa vodopádom valia vody medzi čuchom a sluchom v šesť – cípej hviezde.

Dnešný dátum 25.03.2023 nás posilňuje

 1. 2 x 0. = všetko má pevný základ pre krst vodou – čistej mysle, pre krst duchom svätým – výsledky zvedavosti čistej mysle v praxi
 2. 3 x 2. = stíš sa, riadiš si svoje štvorprúdové depo srdca /okysličovanie krvi v pľúcach/
 3. 2 x 3. = daj všetkému čas, kým vypneš čuch – dych života – kto? čo? a začneš Ja – moje depo srdca si riadim sám – sama. Otázka znie: A – chcem silnieť – načúvam svojmu srdcu, ako robí pravidelné kruhy na vode a dotykom kruhov blížneho sa posilňujem, B – osobné Ja, nepoužíva slobodnú vôľu, je likvidované – udupané nárazmi srdca svojich blížnych, C – pýcha nenačúva blížnemu, tým si likviduje mantinely života, zničí si depo srdca
 4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, cez blížneho velíme svojim pocitom, ktoré prechádzajú depom /bránou/: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, dnes sa už nečičíka, dnes sa depo pružne otáča, sme v novej dobe, už nejaký ten čas, hovorí obraz minulosti

Odkazom postavení hviezd v tento deň prináša revolúciu celému svetu a evolúciu Božieho zákona, 30.06. oslávime osem/zákazka života/ rokov obnovy. Pracuj na sebe, sny sa stávajú skutočnosťou, majú štyri fázy srdca depa: o čom premýšľaš, o čom hovoríš sa stáva skutkom – si odborníkom svojho tela.

S pozdravom pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 25.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť