Vnútorný pokoj

Vnútorný pokoj je treťou svetovou vojnou, dostať sa do novej doby využitia dokonalého duchovného daru, psychiky – duše pre certifikát fyziky – tela. Každý dostal rovnaké podmienky obhájiť svoju prapodstatu určeného miesta cez prekážky, ktoré sa zdolávajú cez vnútorný pokoj a tým si aktivujeme svoj duchovný kameň cez svojich blížnych. Tabuľky a určený pohyb ciest v siedmych čakrách som opísala viac krát. Dnes si pripomenieme aktiváciu prvej čakry, päť cirkulácií, vyzerajúc ako tŕňová koruna. Sú to šípy a luk pre dosiahnutie orientácie dokonalého pohybu, alebo zvládať v sebe krkavca biblického Noema.

Obrázok znázorňuje prvý pohyb v prvej čakre z piatich pohybov: 1/5

Boj sa začína v mysli, kde kraľuje drahokam čuchu na obežnej dráhe pre pľúca a hrubé črevo. Zvládnuť emóciu ,,Nie“ pre počutie a videnie skutku, napíname prvý luk a šíp Božej dokonalosti pri aktivácii svojho vnútra voči blížnemu, alebo situácií kvôli sebe, aktivujeme svoj drahokam pre zdravé pľúca, hrubé črevo, poznávať čuchom pre skutok afrodiziakum: ,,čuchom, sluchom, zrakom napíname prvý šíp lásky, vnútorným pokojom poznávať nové informácie“.

Obrázok znázorňuje druhý pohyb v prvej čakre z piatich pohybov: 2/5

Boj pokračuje v druhom kole: počuť slovo, kde kraľuje drahokam sluchu na obežnej dráhe pre obličky, močový mechúr. Zvládnuť emóciu ,,Nie“ pre videnie hmatu, napíname druhý luk a šíp Božej dokonalosti pri aktivácii svojho vnútra voči blížnemu, alebo situácií kvôli sebe, aktivujeme svoj drahokam pre zdravé obličky, močový mechúr poznávať sluchom hudbu života: ,,sluchom, zrakom, hmatom napíname druhý šíp lásky, vnútorným pokojom poznávať nové informácie“.

Obrázok znázorňuje tretí pohyb v prvej čakre z piatich pohybov: 3/5

Boj pokračuje v treťom kole: vidieť slovo, kde kraľuje drahokam zraku na obežnej dráhe pre pečeň, žlčník. Zvládnuť emóciu ,,Nie“ pre videnie hmatu chuťou, napíname tretí luk a šíp Božej dokonalosti pri aktivácii svojho vnútra voči blížnemu, alebo situácií kvôli sebe, aktivujeme svoj drahokam pre zdravú pečeň, žlčník poznávať zrakom tanec pohybu života: ,,zrakom, hmatom, chuťou napíname tretí šíp lásky, vnútorným pokojom poznávať nové informácie“.

Obrázok znázorňuje štvrtý pohyb v prvej čakre z piatich pohybov: 4/5

Boj pokračuje v štvrtom kole: vidieť hmatom slovo, kde kraľuje drahokam hmatu na obežnej dráhe pre srdce tenké črevo. Zvládnuť emóciu ,,Nie“ pre hmat, chuťou, čuchu napíname štvrtý luk a šíp Božej dokonalosti pri aktivácií svojho vnútra voči blížnemu, alebo situácií kvôli sebe, aktivujeme svoj drahokam pre zdravé srdce, tenké črevo poznávať hmatom učivo pohybu života: ,,hmatom, chuťou, čuchom napíname štvrtý šíp lásky, vnútorným pokojom poznávať nové informácie“.

Obrázok znázorňuje piaty pohyb v prvej čakre z piatich pohybov: 5/5

Boj pokračuje v piatom kole: vidieť a počuť slovo chuťou, kde kraľuje drahokam chutí na obežnej dráhe pre žalúdok, pankreas, slezinu. Zvládnuť emóciu ,,Nie“ pre chuť, čuchu, sluchom napíname piaty luk a šíp Božej dokonalosti pri aktivácií svojho vnútra voči blížnemu, alebo situácií kvôli sebe, aktivujeme svoj drahokam pre zdravý žalúdok, pankreas, slezinu poznávať rutinu pohybu života: ,,chuťou, čuchom, sluchom napíname piaty šíp lásky vnútorným pokojom poznávať nové informácie“.

Naše vnútro nás spája s Božím písmom, všetko je napísané Božou rukou. Každého odhalí čas, aká ruka ťa viedla a kde ťa doviedla.

Dnešný dátum 22.02.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = základ života stoji na dokonalom Božom diele, pre aktiváciu vnútra vnútorným pokojom, to je tretia svetová vojna, pred ktorou neujdeš do myšacej diery: ,,vnútorný pokoj“
  2. 5 x 2. = stíšme sa päťkrát, len tak si aktivujeme päť základných kameňov pre zdravú funkčnosť tela
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas. Čas mysle cirkev označuje adventom, je to príchod Vianoc osláviť zimu- myseľ, čas slova cirkev označuje pôstom, je to o príchode Veľkej noci osláviť jar – slovo, čas skutku pre vyvolených, označený štátom záučnej doby, alebo cirkvi 144000 hodín, čo je to sto dní. Odbornosť sa chváli sama, kde človek ďakuje za objatie jadrovej energie, ktorou objímame svojich blížnych /nie každý každému je učiteľom, alebo učňom/

Plaziaci sa had nás posilňuje:

  1. 22 – /22-14=8/ ôsmou časťou satelitu človeka je planéta: ,,Urán“, čo je to prvá časť aury: ,,kvet života“, vysvetlená prvým argumentom, ktorý je ôsmym Božím príkazom: ,,Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu“, vysvetlená druhým argumentom, ktorý je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: ,,Spojky“ – spájajú jednotlivé vetné členy
  2. 02 – stíš sa, spájaš sa s trojicou: Univerzum – telo – bunky
  3. 20 – /20-14=6/ šiestou časťou satelitu človeka je planéta: ,,Jupiter“, čo je to šiesta čakra nazývaná tretím okom – vízie človeka, vysvetlené prvým argumentom, ktorý je šiestym Božím príkazom: ,,Nezosmilníš, vysvetlené druhým argumentom, ktorý je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: ,,Príslovky“ – vyjadrujú okolnosti dejov
  4. 23 – /23-14=9/ deviatou časťou satelitu človeka je planéta: ,,Neptún“, čo je to druhá časť aury: ,,plod života“, vysvetlená prvým argumentom, ktorý je deviatym Božím príkazom: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“, vysvetlená druhým argumentom, ktorý je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: ,,Častice“ – postoj človeka

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.02.2023

Konzultant: Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť