Vír – práca so živlami pre zvládnutie pandémie

V dnešných časoch, kde sa všetky víry zomkli v jeden celok, potrebujeme s jasnou mysľou pozerať vpred. Naplno si uvedomiť nástrahy života v dnešných zložitých časoch, pre plne vystresovaného človeka – vytráca sa orientácia rutiny života podľa Božieho zákona. Každý živel je tu preto, aby sme spoznávali, kde je miera váh tvorivosti, a kde začína skaza, alebo nečinnosť. Na celom svete poznáme výstrahu loga pandémie, je to loptička pripomínajúca množstvo bojazlivých zajačích uší rôznych farieb, každá dáva človeku na výber: buď nás uši pohltia ako čiernu dieru, alebo nájdeme v sebe vnútorný pokoj – Boží servis zabudovaný v bunke človeka.

Poďme si rozobrať – urobiť kartotéku s loptičkou pandémie, podľa farieb v päť – cípej hviezde so živlami, robili sme to veľakrát, tak si to len zopakujeme ako aktivovať bunky nového programu. Informáciu prebúdzame pri nespokojnosti, pri narušených váhach: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, používame prirodzenú inteligenciu pre pochopenie slova, cez detskú zvedavosť, započuť vnútorný hlas riešenia – nápad, tichým, nehybným, bezmocným ,,prosím“ aktivujeme svoju vlastnú bunku o vydanie novej informácie. Je to ponorenie sa do seba, do svojho vnútra pre zdarnú aktiváciu novej sily života, pre naberanie – nasatie čistého kyslíka, pre zdravý chod tela:

 1. živel vzduch – človek spracováva mysľou, pomalým tichým dýchaním posilňuje čuch, pľúca, hrubé črevo: ,,cesta Lóta“ – zvládol si fialovú ušatú loptičku víru pandémie? Prosíš! Si Božím dieťaťom.
 2. živel oheň – človek ponúka zvuk svojich spracovaných i nespracovaných chutí jazyka, pomalým vytrvalým slovom ovplyvňuje sluch, obličky, močový mechúr: ,,cesta neplodný Abram sa vyberá na cestu, aby našiel plodného Abraháma“ – zvládol si modrú ušatú loptičku víru pandémie? Prosíš! Si Božím dieťaťom.
 3. živel voda – človek spracováva, keď slovo overuje v praxi, tvorí posvätný skutok, ovplyvňuje zrak, pečeň, žlčník: cesta Mojžiša, ktorý vyrastá pri kráľovskom dvore – odborník ťa učí remeslu“ – zvládol si zelenú ušatú loptičku víru pandémie? Prosíš! Si Božím dieťaťom.
 4. na vrchole medzi živlami vody a zeme – je vytrvalosť slova overenej pravdy v praxi, poznávaná čerešnička na torte – spoznaný charizmatický dotyk človeka s Bohom Univerzum – uchopenie činnosti – hmat, srdce, tenké črevo: neplodná Sáraj nachádza svoju plodnosť života ,,Sáru“ vytrvalý umelecký skutok – zvládol si červenú ušatú loptičku víru pandémie? Prosíš! Si Božím dieťaťom.
 5. živel zem – zem zarodila, si odborníkom vo svojom odbore, tvoja chuť k životu je výživným tancom krásy pre žalúdok, pankreas, slezinu: cesta Noema, dávaš pozor, aby si zvládol plavbu mysle – krkavca, slova – holubice so zelenou ratolesťou, skutku – holubice, ktorá sa už nevrátila, pretože každý skutok vyžaduje originalitu, pre rozmanitosť života – zvládol si oranžovú ušatú loptičku víru pandémie? Prosíš! Si Božím dieťaťom.

Poďme si rozobrať loptičku pandémie podľa farieb v šesť – cípej hviezde so živlami, robili sme to veľakrát, tak si to len zopakujeme aktualizáciou nového programu: za informačné slovo ,,ďakujeme“, za rozkvet – pomnoženie buniek – aktívnu silu života, udržaná zdravá bunka s cirkuláciou krvi kyslíka:

 1. živel vzduch – funkčný čuch, zdravé pľúca, hrubé črevo, skrotené mysľou. Si Lótom so svojimi dcérami, pokojný nádych a výdych – zvládol si fialovú ušatú loptičku víru pandémie? Ďakuj! Si Božím dieťaťom.
 2. tu je samé dno živlov vzduchu a ohňa, funkčný sluch, zdravé obličky, močový mechúr, prijatého slova. Si plodným Abrahámom – zvládol si modrú ušatú loptičku víru pandémie? Ďakuj! Si Božím dieťaťom.
 3. živel oheň – funkčná chuť, zdravý žalúdok, pankreas, slezina, pochopené – strávené slovo. Si zručným Noemom, ktorý sa plaví svojím životom, nové slovo je výzvou nového oboru – odboru. Zvládol si oranžovú ušatú loptičku víru pandémie? Ďakuj! Si Božím dieťaťom.
 4. živel voda – funkčný zrak, zdravá pečeň, žlčník, skrotené slovo: ,,A slovo sa skutkom stalo“. Si vodcom Mojžišom – zvládol si zelenú ušatú loptičku víru pandémie? Ďakuj! Si Božím dieťaťom.
 5. tu sídlo pevne držia živly voda a zem – funkčná plodnosť života: ,,zdravý rozum. Si Eliášom, ktorý staré zanecháva a vždy má novú vidinu pokroku života – zvládol si žltú ušatú loptičku víru pandémie? Ďakuj! Si Božím dieťaťom.
 6. živel zem – funkčný hmat, zdravé srdce, tenké črevo, naslovovzatý odborník. Nosíš v sebe najkrajšiu ženu sveta: ,, plodnú Sáru“- zvládol si červenú ušatú loptičku víru pandémie? Ďakuj! Si Božím dieťaťom.
 7. jadro človeka zvládol si zlatú ušatú loptičku víru pandémie? Ďakuj! Si tvorcom, poznáš tanec remesla, tancuješ podľa slova čuch – fialová loptička pandémie ti dáva povel poriadne sa nadýchnuť, aby sluch počul novú výzvu života – modrá loptička pandémie, reakcia pochopenej chutnej sliny jazyka – oranžová loptička pandémie, zrak sa vypne, udá smer – zelená loptička pandémie, vydá sa za plodným, prirodzeným svetlom vpred – žltá loptička pandémie, aby uchopila hmatateľne svoju odbornosť – červená loptička pandémie. Všetko je spojené s jedným celkom, pochopeným jadrom podstaty. Si Božím dieťaťom.

Staň sa vládcom pandémie, slovo ,,pandémia“ rozložíme na tri časti. Najprv ,,pán“ si pánom svetla poznania? – tvoj rozum podáva výkon podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ – tak si rozložíme slovo ,,dém“, tu sa ponúkajú dve cesty, buď si dementným – slabomyseľným, alebo démonom – posadnutým človekom, tak následne vidíme a počujeme prekážku života – zmietanie sa v čiernej diere, poslaním démona je strážiť nový program za každú cenu, poslaním blížnych, je otváranie nových programov pokroku a tak strážca pokladu je premožený silou detskej zvedavosti a následne vydá nové tajomstvo pokroku. Rozlišujme démona – strážcu pokrokového programu, od Pána vynálezcu pokroku programu, tak sa zviditeľní majster slova, ktorý následne odstráni – zvládne – prevedie blížnych treťou časťou slova ,,IA – učeň majstra – opičenie sa po majstrovi“, presvedči ťa cez cit hmatu, natrénované remeslo v plnej kvalite – mať právoplatný použiteľný certifikát: ,,odborník v odbore a obore“ – červená loptička pandémie pre zdravé funkčné srdce: ,,I JA to poznám, tomu rozumiem“.

Prajme si výdatný kyslík vo svojich bunkách, a to je pozitívne vytrvalé myslenie, aktívne slovo, profesionálny skutok, aby sa odbornosť stala rutinou života, časom to svojím rozumom pochopíš, prečo sa voláš Božím dieťaťom, stvorila ťa Božská bytosť na svoj obraz.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove:12.10.2021

Vytlačiť Vytlačiť