Vidieť uchopenie mozgom

Ostaneme niekoľko dní pri stvorení sveta, pokračujeme v rozvíjaní:

 1. prvý deň stvorenia: poznávaš celistvosť rozdelenú na dve časti. Noc – puzzle života ,,deštruktívnosť“ a deň – slnko svetlo života poskladaný jeden celistvý obraz puzzle – ,,konštruktívnosť“. Plaziaci sa had má dvadsaťštyri hodín dennodenne. Štartujem/š/ každý moment svojho života, viem/š/ koľko práce si urobil a koľko ťa ešte čaká, na to máš emócie pre kvalitu svetlých stránok hemisféry mozgu, pre jedno uchopenie funkčného zvierača /1/
 2. druhý deň stvorenia: poznávaš celistvosť deštruktívnu – rozklad – požierač sily a konštruktívnu umenie mysle, rúk, nôh spojiť v jeden celok – nabíjačka sily. Otvárať a zatvárať srdce pre pumpovanie krvi v tele, duch človeka prechádza srdcom, uchopenie telom. Štartuješ svetlú stranu hemisféry mozgu, pre dve uchopenia funkčných zvieračov: rúk a nôh /2/
 3. tretí deň stvorenia: poznávaš kritiku – moria deštruktívnej nevedomosti, mozog sa pristaví, spoznáva zem konštruktívne, nachádza plodnosť mysle v každom odbore, obore. Ponúka vertikálne pristáť – prijať nové letisko – obetný stôl je naslovovzatým odborníkom – problematiku uchopí, chápe, že problém treba riešiť hneď, následne všetko odletí – zostáva stopa – získaná skúsenosť. Štartuješ svetlú stranu hemisféry mozgu pre tri uchopenia funkčných zvieračov: pristáť, vyriešiť, odletieť /3/
 4. štvrtý deň stvorenia: poznávaš celistvosť horizontálne. Budúcnosť mysle tvoria obdobia: jeseň – získavať svojou vytrvalosťou výsledky práce a zima – všetko je zrnom uskladnené v Božej sýpke – v duši, vchádzaš do duše vnútorným pokojom. Čokoľvek kritizujeme – ponižujeme, robíme múku z Božieho zrna, čokoľvek chválime – povyšujeme varíme Božie zrno, preto nebuďme k situáciám chladný ani horúci, lebo si poškodíte osivo života. Minulosť mysle – leto – máš príklad – víziu, pozeráš na blížnych ako sa všetko zrno a remeslo formuje rastom a až zistíš, že zrnom slova je jar, ktoré potrebuje priestor na svoju realizáciu. Štartuješ svetlú stranu hemisféry mozgu pre štyri uchopenia, ktoré sú dvomi stĺpmi vchodu pre prítomnú chvíľu. Stála prítomnosť minulosti, rozumom otváraš budúcnosť uvedomením si, čo odhaľuje stĺp budúcnosti: /4/
 5. piaty deň stvorenia: Deštruktívnosť má svoj kompas orientácie, pláva ako ryba vo svojich vodách. Konštruktívnosť celebrít /naslovovzatí odborníci/majú svoj kompas orientácie, lietajú slobodne ako vtáci na oblohe. Štartuješ pravú aj ľavú stranu hemisféry mozgu pre štyri uchopenia/4/
 6. šiesty deň stvorenia: Vždy máš na výber, postaviť sa deštruktívne – byť sám ako Adam – samému sa ťažko robí, s dobrým pomocníkom uchopia konštruktívne – slovo overia v praxi, pre kontrolu každý dostal päť zmyslov a päť zákonov predchádzajúcich bodov. Štartuješ pravú i ľavú stranu hemisféry mozgu pre päť a päť uchopení /5/
 7. siedmy deň stvorenia: odovzdanie slobody – blížni /každý pre každého/ sú našou navigáciou. Kedy si v predsieňach srdca? Ozýva sa prvá a ľavá hemisféra, myseľ človeka chce pochopiť človeka po prvýkrát. Kedy si v komorách srdca? Človek hostí človeka slovom a človek má túžbu slovo pochopiť. Ozýva sa pravá a ľavá hemisféra. Kedy si v cieli? Cieľ zaznamenávajú pľúca, o aký materiál žiadaš? Pochopenie! Splnené objednávky pravej i ľavej hemisféry. Materiál pre trojramenný kríž/ srdce/, ukotvený v pľúcach. Otvárajú srdce, aby sme spoločne s blížnymi vošli dnu, lebo chceme situáciu pochopiť, uchopiť energiu, ktorá preteká srdcom a zo srdca obohatený informáciami a silnejší s blížnymi sme vyšli von. Precítená situácia skutkom, s rešpektom skláňa sa pred slovom, vychutnáva si zážitky Božej dobroty. Štartuješ pravú i ľavú stranu hemisféry mozgu pre dva ramená a toky krvi uchopené v srdci /2/

Preveríme počet uchopenia rozumom v siedmych dňoch: 1+2+3+4+4+5+2=21

Dnešný dátum rovnodennosti 20.03.2023 večerných hodinách, vidieť uchopenie rozumom:

 1. 3 x 0. = nosiť v sebe pevný základ poznania, deštruktívnosť pretvárať na konštruktívnosť, hýbať obidvoma hemisférami
 2. 3 x 2. = stíš sa, jasne uvidíš deštruktívnosť – osobný materiál pre napredovanie a konštruktívnosť – pripravenosť tvoriť, získať objatie Univerzum – charizmatickú chvíľu, spokojnosť z dobre vykonanej práce, aby raz si mohol povedať dokonané je: ,,som spokojný ako som žil“, Ži tak, aby si pred Bohom obstal. Výsledky sú viditeľné, počuteľné pre spravodlivosť, každý dostal materiál telo, formuje sa sám, svojou slobodnou vôľou
 3. 2 x 3. = daj všetkému čas, všetko má chemickú reakciu hneď – prítomnosť. Všetko má svoj čas: deštruktívnosť – búrať, rúcať – spracovávať materiál pokroku na konštruktívnosť – stavať – šperkovať – zdobiť sa prítomnosťou, hojiť si psychické a fyzické rany života

Plaziaci sa had nás posilňuje: pomáhame si tabuľkami

20.generál majorJupiter6. čakratmavomodrá farbavidieť dielo Univerzum6.príslovkyNezosmilníš
 1. pri obetnom stole sám stojíš, hýbeš rozumom pre získavanie skúseností, pri tom slúžia ti dvadsať /20/pomocníkov: prsty na rukách a nohách, končeky sa opierajú citlivo o telo, precítiť prítomnosť ducha duše, alebo neprítomnosť ducha duše, overuje vetu: ,,Miluj blížneho, ako seba samého“
 2. generál major – nachádzame odkaz našich predkov, zobrali sme štyri fakle svetla rozumu: ,,gén reál má roj“ – dvadsať oporných bodov statiky pre konštruktívny výkon
 3. planéta Jupiter – najväčšia a najhmotnejšia planéta našej slnečnej sústavy
 4. šiesta čakra – je tretím okom človeka zhmotňuje slovo v skutok
 5. tmavomodrá – aj keď je situácia tmavomodrá – deštruktívna, konštruktívna myseľ opracuje, spracuje materiál – sú to vízie života
 6. vidieť dielo Univerzum – vidieť, že nosíš hlavu na krku, počuješ minulosť – piatu čakra – Mars, vidíš budúcnosť – šiestu čakru – Jupiter: Božie dielo
 7. 6 – Boh šiesty deň stvoril človeka, aby pozoroval pohyb a slobodne si vybral výsledok cieľa cesty: A: deštruktívny, B: konštruktívny
 8. príslovky – sú neohybné slová, označujú výstižne dej
 9. šiesty Boží príkaz znie: ,,Nezosmilníš“, svoj rozum, pravú a ľavú hemisféru, citlivé rozpoznávanie deštruktívneho materiálu, od konštruktívneho materiálu – pomôcky pre život

Odpustenie je spracovanie deštruktívneho materiálu. Požívajme konštruktívneho ducha pre spracovanie udalostí, tak nájdeme šťastie svojho života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 20.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť