Vid o čom

Zvládnuť prvý stupeň základnej školy, ale aj pochopiť je druhý stupeň základnej školy, prechádzame si celosvetovo covidom:

 • covidom – vid o čom
 • covid – div co /celosvetový div o čom to je?/

Je to o zastavení starého systému a o nastavení nového systému, prechádzať dúhou kvetu života – spevniť si prvú časť aury – poznávať svoje jadro – nastaviť si v sebe mier ,,MÍR – RÍM“, prvé lastovičky ohlásili zastavenie starého systému covidom, druhé lastovičky covid ohlásilo SLOVENSKO, písal sa: ,,marec 2020″, poďme sa zoznámiť s rýchlostnou dúhou: ,,Božie mlyny melú pomaly, ale spravodlivo, na každého dôjde“

Čítame z obrázka: pod srdcom nosil/a/ – no sila, kde každý sám zvláda rýchlosť: ,,Amor šíp lásky“ /Amor – Roma/, všetko má začiatok ..A“, daj pozor na klamstvo, zaradím/š/ sa do starej skupiny chápania: ,,ROM – cigán – cigánstvo“

 1. tvorivé možnosti /2, 3/ – prvý deň úmyslu zodpovedného stvorenia seba samého – prvý Boží príkaz: ,,Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal“
 2. dokonalý otec – mama /1, 4/ – druhý deň zodpovedného úmyslu stvorenia seba samého – druhý Boží príkaz: ,,Nevezmeš meno Božie nadarmo“
 3. základ života počuješ /0, 5/ – tretí deň zodpovedného úmyslu stvorenia seba samého – tretí Boží príkaz: ,,Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil“
 4. kolobeh života vidíš /-1, 6/ – štvrtý deň zodpovedného úmyslu stvorenia seba samého – štvrtý Boží príkaz: ,,Cti si otca svojho /slovo/ i matku svoju /skutok/
 5. kompasu života rozumieš /-2, 7/ piaty deň zodpovedného úmyslu stvorenia seba samého – piaty Boží príkaz: ,,Nezabiješ“
 6. rovnocennosť je kvetom života /-3, 8/ šiesty deň zodpovedného úmyslu stvorenia seba samého – šiesty Boží príkaz: ,,Nezosmilníš“
 7. rovnodennosť je plodom života /-4, 9/ siedmy deň zodpovedného úmyslu stvorenia seba samého – siedmy Boží príkaz: ,,Nepokradneš“
 8. 24 hodín dennodenne zodpovedáš za svoju bunku /-5, 10/ – ôsmy Boží príkaz: ,,Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu“
 9. Archa zmluvy je slobodou psychiky a fyziky /-6, 11/ – deviaty Boží príkaz: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“
 10. Planéta Zem je mojou – tvojou školou pre rozhovory s Bohom Univerzum /-7, 12/ – desiaty Boží príkaz: ,,Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je“

Dnešný dátum 13.11.2023 nás posilňuje druhý príchod informácií o novej dobe:

 1. 1 x 0. = pevný základ bodov pod srdcom: ,,tvorivé možnosti“
 2. 3 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom s dokonalým Božím zákonom
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre načúvanie divov – zázrakov sveta
 4. 2 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pre poznávanie zázrakov – divov sveta

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Vlková: 13.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť