Vianoce. Staň sa plodným človekom sám pred sebou

Do akého náboženstva si sa narodil?

Učili ťa uctievať slovo Boh? Učili ťa plodnosti, bohatstvo osobnosti hľadaj! Hľadaj pár, emócia Nie má svoje pravdivú naslovovzatú emóciu Áno. Tak ti tvoji predkovia odovzdali, odpovedali na slovo prečo? „BO- HA.“
Učili ťa uctievať slovo Alah. Učili ťa plodnosti, čítaj slovo odzadu: HA- LA. Ha je citoslovce pochopenie, aby všetko hralo na nôtu: LA.
Učili ťa uctievať slovo Budha? Učili ťa plodnosti sily tvrdosti voči sebe, s láskou posúvať si svoj poznávací obzor, posúvaš si letokruhy stromu DUB, aby si používal plodnosť citoslovce pochopenia HA.
Kde sa môžete dočítať o citoslovce slova pochopenia HA. O slove pochopenia citoslovce Ha sa píše v Biblii o neplodnom Abrámovi a plodnom Abrahámovi. Slovo Abrahám mal pridané citoslovce plodnosti slovo HA. Slovo Ha znamená, že si čosi osobne pochopil. Z nechápavého si sa stal chápavým.

Jeho Manželka sa volala Saraj. Bola neplodná. Po odobratí písmenka J, stála sa plodnou. Neplodná Saraj je každý človek, ktorý má veľké reči a skutok útek, utekáš, strácaš človek svoje Ja. Hľadajme v slove Saraj hĺbku, kde sa stratilo písmeno J. Slovo Sara zostalo neporušené a písmenko J sa zmenilo na mäkčeň a máme slovo sára. Sára je časť čižmy, mať slovo odskúšané v praxi. Byť vlastníkom slova pravdy. Stáť sa naslovovzatým odborníkom, pre čas prítomný, pre čas minulý, aj pre čas budúci. Je to film od počatia až po tvrdú realitu. Každá myšlienka zachytí dej ako film. Si na úplnom začiatku deja nevedomosti? Daj všetkému čas, aby si našiel vrchol vedomosti v praxi, rutine života. Aby si sa dopracoval k rutine života, potrebuješ mať všetkých päť zmyslov po kope. Prvá skúška: zo smradu urobiť vôňu. Pomocnú ruku ti podáva tvoj sluch a tvoj zrak. Chceš počuť slovo Afrodiziakum a vidieť ako sa k Afrodiziakum dostaneš. Stíš sa, energiu naberáš z duše: pros, aby si sa mohol, ako prázdna nádoba naplniť. Za plnosť, plodnosť pochopenia ďakuješ.

Druhá skúška sluchu, aby z hluchoty receptúr, dal si možnosť výberu. Vyber si naslovovzatého majstra. Pomocnú ruku ti podáva tvoj zrak a hmat. Vyberáš si z času, priestoru naslovovzatého majstra.
Tretia skúška zraku, aby si videl svoj výkon. Na pomoc zraku výkonu ti prichádza tvoj hmat a chuť života, aby si sa vypracoval časom naslovovzatého odborníka.
Štvrtá skúška hmatu ťa preverí odovzdať svoj umelecký výkon naslovovzatého majstra pre časy minulé, prítomné, aj budúce. Na pomoc ti prichádza tvoja chuť a tvoj čuch.
Piata skúška: chuť. Chuť voláme rutina života. Na pomoc ti prichádza čuch poznaný Afrodiziakum a sluch, najkrajšia hudba života – voláme to receptúra.

Keď otvoríš Bibliu čítaš slovo Mojžiš. Každý potrebuje o Mojžišovi vedieť tri udalosti.

Prvá udalosť sú Mojžišove ženské šaty, do ktorých ho povíjala jeho matka, keď sa narodil. Každému, kto sa narodil, ide o fyzické telo. Fyzické telo človeka sa volá ženským menom Eva a je chrám boží pre dušu. Duša človeka sa volá Adam.

Druhá udalosť: „Mojžiš bol vychovaný pri dvore.“ Každý si zaslúži tu najlepšiu výchovu pri zdravom človeku, ktorý svoj odborný obor zvláda na slovo. Voláme ho naslovovzatý odborník.

Tretia udalosť: „Mojžiš bol vodca židovského národa.“ Previedol židovský ľud cez červené more. Riadené Červené more má každý žijúci človek v tele. Ľud má od pradávna červené more vo svojej krvi. To, čo nevieme je práca s neokysličenou krvou. Pre každého človeka znamená, využiť možnosť stať sa kvetom života. To, čo vieme je práca s okysličenou krvou, stali sme sa vedomí. Pre každého človeka je vedomosť, udržať si plod života. Každý sám potrebujeme prejsť cez svoje vlastné červené more. Starať sa o svoju čistú krv. Každý sa potrebuje zamyslieť, rozkvitnúť, piť pramu života zo svojej duše, aby sa posunul na automatiku, bol plodom života. Duša človeka je dokonalý internet. Funguje len pri úprimnej zvedavosti pochopiť, prijať emóciu Nie, začiatok cesty človeka, aby našiel emóciu áno v myšlienke, konverzácií, v praxi. Tak sa stávaš svetlom pre svojich blížnych.
Každý má právo byť plodným svojho života. Jedno v akej viere a pohlaví sa narodil. Každé ľudské telo z vesmírneho hľadiska má ženské meno Eva. Duša človeka je Adam. Duša dáva telu pramu, keď človek túži po pravde. Túži stať sa naslovovzatý odborník.

Už nechce ponižovať nikoho, lebo vie, že si kope hrob. Už nechce povyšovať, lebo vie, že si stavia náhrobný kameň.

Nauč sa používať svoju vlastnú dušu. Pretransformuj silu z duše do tela. Staň sa svetlom pravdy života. Stávaš sa naslovovzatým odborníkom pre čas prítomný, minulý aj budúci.

Hľadaj odkaz predkov, zanechali múdrosť skrytú v slove. Prijmi každého človeka. Každý človek je pre teba svetlo večného lasera. Ľudský laser nemá čas, obslúži ťa vždy v čase teraz podľa tvojich predstav. Aká je tvoja predstava, takého máš pomocníka z času priestoru. Preto pros za poriadok, naberaj silu zo svojej duše a ďakuj, udržiavaj silu zo svojej duše. Už vieš, prečo sa duša volá dokonalý internet. Prepojenosť všetkých duší, všetkých slov, ktoré vytvárajú receptúry. Univerzálna pravda vesmíru, postavenia zákonu pravdy vo vete: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“
Čo všetko nevieš, neznášaš, … daj tomu čas, aby sa v tebe zrodila nová sila poznania. To je čaro Vianoc.

V Novej Lesne 24.12.2018

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť