Veľký úsmev – a je to len realita

Príprava na prednášku 22.10.2012. Nezáväzný rozhovor. Prednášajúci hovorí, že sa vraciame späť k prvému slnku. Ja som nechápavo pozerala na neho a hovorím: „A kde je šieste slnko, ktoré sa nazýva mama – cit.“ Prednášajúci sa pýta: „a kto zapríčinil, že šieste slnko sa stratilo?“ Zhodli sme sa na tom, že to bola nenávisť druhorodených synov. Odsúdili rodiacu matku, jej plodnosť rodiť viac synov. Zatratenie matky, ženy.Moja dnešná úvaha: Pýchu, vrtochy prvorodených znášame do dnešných dní. Dôkazy mnohoženstva. Žena v spoločnosti do dnešných dní je len veľakrát len stroj na výrobu detí alebo štetka. A tu sa skrýva podstata ničenia, trýznenia na planéte zem, ktorá bola ľuďom daná ako raj. Pýchu ,vrtochy vkladáme aj do rodiacej sa matky napredovania človeka – kto je prvý berie viac (zazobaný) – narušuje imunitný systém. Nerovnováha energií. Závisť druhých, dôsledok je lenivosť – odpojenie energií od kvetu života.

Po prednáške sme pokračovali v debate. Tu som rozpovedala moje videnie, ktoré som zachytila pri rannom prebúdzaní. Sedem kníh, jedna za druhou sa prezentovali, a knihy sa ukladali jedna na druhú, až z toho vznikla pyramída. Na vrchu sa zjavila čerešnička.
Tá čerešnička nám vytvorila humor na celý večer.

Opíšem vám z toho len realitu.
Čerešnička na prvý pohľad bola klaksón, otvorila pyramíde ústa a čerešničku zjedla – nespracované, nemeditované, nemodlené emócie človeka: „Prosím, ďakujem.“

Na druhý pohľad pyramída sa rozhorela – zapálenie sa pre činnosť.
Tretí pohľad, pyramída stiahla všetky výstupné schodíky na vrchol, vytvorila stonku – energický komín kanála, na stopke sa objavil púčik. Aby mohol púčik prežiť, dávaj si pozor na troch zamrznutých: „Myšlienky, slová, skutky.“ Radosť, zamilovanosť do činnosti rozvije činnosť ako kvet – rozkvitnutá tvár odborníka podeliť sa so svojim umením. Zapadnutý zharmonizovaný celok je výsledok našej práce. Volá sa to jabĺko.

Nedokončená činnosť nám nevydá semená – energiu, ktorá vytvára kvet života v našom chráme.

Prúdiaca energia kvetu života začína prúdiť:
Energia vychádza zo srdiečka – srdcovej čakry do pravej strany nášho duchovného mysleného chrámu – kov, pľúca, hrubé črevo (Dcéra), energia z pravej steny tlačí sa nadol – meditácia. Večná mladosť.

Otočí sa na podlahe a vyrazí hore ako šíp, preverí naše meditácie úmysel – používanie silu duše – meditácie.
Z podlahy vytresne energia – voda, posilní obličky močový mechúr (otec) poprepletá sa po hadej sile človeka točenie čakier od jedna až po sedem.

Strop duchovného chrámu človeka je ľudský rozum svetlo (mama)- preverí tréning ako modlitba.

Od stropu urobí oblúk dopredu k prednej strane- oheň duchovného chrámu, srdce, tenké črevo (syn) energia prenikne srdcovou čakrou. Preverí čistotu mysle.

Prerazí otvor cez srdcovú čakru k zadnej duchovnej stene – zem, žalúdok, pankreas, slezina, hormonálny systém (babička) Doplní duchovné zásoby v komore.

Na zadnom múre sa energia zatočí na ľavú duchovnú stranu – drevo, pečeň, žlčník (deduško) Ukáže či spíš – zima, alebo produkuješ – jaro, leto. Alebo pre svoju lenivosť, bezvládnosť kritizuješ a privolávaš si jeseň – diagnózy a konečná je zubatá.

Z ľavej steny vyrazí šíp a prerazí sa do pravej strany. Prúdenie aury – kvetu života. Posilňovanie hemisfér.

Čerešnička po druhé.

Na duchovnej úrovní znázorňuje vajíčko. Stonka, spermiu. Objímaním vytvárame vajíčko – nádobu, zhodnotí sa úmysel, tu do toho hrnca to chcem –ukázanie, klopanie prstom ,kde to má byť a úprimným riešením vyrábam energickú živú zdravú spermiu – varechu ľudstva.

Čerešnička po tretie.

Je pre Amorov šíp lásky, na duchovnej úrovní ľudská emócia nespokojnosti pri meditácií sa mení na Amorov šíp lásky –dotyk kvetu života.

Moje videnie:

Keď sa pozerám cez kvantovú fyziku otázka – odpoveď, v myšlienke akože držím Amorov šíp lásky, pýtam sa, čo je vlastne Amorov šíp lásky? Odpoveď videnia, cítenia znela: „Šíp sa zmenil na stočenú listinu a prestrel sa ako obrus s veľkým nápisom: „Návod na použitie.“ Pohladením listiny nadobudla som istotu: „odtrénuj , nauč sa to,“ listina sa otočila na druhú stranu: „takto naučíš ostatných, tých ktorí sú zapálení pre dannú činnosť, a nechaj sa formovať od druhých ,urobia ešte lepšie ako TY. Ak TY budeš kráčať s nimi, dostaneš pečať čestnosti – zdravý kód Dna.“

Až zaostaneš pre svoju lenivosť, alebo pýchu, urážlivosť z jabĺčka chýba diel, vyháňaš sa sám z raja – zapínaš chorý kód DNA.

A tak sme prebrali nahých faraónov, ktorí práve tento symbol zhmotňovali.

Symbol spermie ,ako som mala vysvetlený cez kostoly.

Moje priznanie že, nepoužívam žiadnu literatúru, … dnes vám hovorím, ale používam kvantovú fyziku, názov témy prednášky pre klub Bardejov.

Pýtam sa dva mesiace pred skončením ľudskej nevedomosti, kde sa oficiálne v decembri 2012 má začať ľudská vedomosť – vedome si obhajovať zdravé telo – chrám boží, chrániť si svoj duchovný kvet- návod na použitie.Dnes nám chýba mama a duša. Zaostala, zanedbaná úcta k systému päť cíp –ej hviezdy . Zlý ľudský žilový kábel ,ktorý sa skladá z dcéry – kov, otca – voda, babičky – zem, deduška – drevo, oheň –syn. Chýbajúca mama – cit a duša človeka – riadiaci systém: „Myšlienky, slová, skutky.“

Zdravá sila duchovného žilovitého káblu sa skladá:
1,- Kov pre naše pľúca, hrubé črevo, čuch, pre naše zdravé dcéry
2,- Voda pre naše obličky, močový mechúr, sluch, pre nášho zdravého otca
3,- Svetlo pre náš um, rozum, cit, pre našu zdravú mama
4,- Oheň pre naše srdce, tenké črevo, hmat, pre nášho rozvážneho syna čistým srdcom
5,- Zem pre náš žalúdok, pankreas, slezinu, hormonálny systém, chuť, pre našu babičku
6,- Drevo pre našu pečeň, žlčník, zrak, pre nášho deduška
7,- Duša pre naše myšlienky, slová, skutky, uskutočnená meditácia – dotyk kvetu života a potom prevedená ako modlitba k vystavenej sviatosti oltárnej.— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť