Veľký tresk v srdci

Veľký tresk sa opakuje v srdci živého tvora, kde sa zaraďuje aj človek. V spojitosti so sfingou sa upevňuje učivo: Manuál života. Zadané tabuľky sú pevným základom uchopenia zdravého rozumu človeka.

1. čakra2. čakra3. čakra4. čakra5. čakra6. čakra7. čakra
dokonalosťtvorivosťmožnostiotec, matkapočuješvidíšrozumieš
očinosušivlasyústalabysfinga
pečeň, žlčníkpľúca, hrubé črevoobličky, močový mechúrrozum, umsrdcežalúdok, pankreas, slezinapsychika, fyzika
EurópaÁziaAmerikaSeverný pólAfrikaAustráliaJužný pól
dutá žila, aortapredsienechlopnekomorypľúcne kapiláryštyri pľúcne žilykrvný obeh v srdci s pľúcami
SlnkoMerkúrVenušaZemMarsJupiterSaturn
biológiachémiamatematikafyzikazemepisdejepisučivo 2. stupňa základnej školy
MojžišLótAbrahámEliášSáraNoeproroci v nás
MokošaPerúnRodWelesLadaSvarogslovanskí bohovia v nás

Dokonalosť inteligencie, kde si človek aktivuje psychiku – dušu, aby mu fyzika automaticky fungovala.

Pripravila som tabuľky a šesť – cípu hviezdu pre pohyb jadrovej automatickej energie. Poďme sa prejsť ľudskou inteligenciou, stáť sa naslovovzatým odborníkom. Uvedomme si, že pátraním som sa dopátrala, že všetko sa kontroluje prísnymi pravidlami, šestnásťkrát. Toto sú pravidlá dosiahnuť tri bonusy:

 1. blanu kvetu života – 1. prvá časť aury – máš dokonalosť – 8. lekcia
 2. škrupinu plodu života – 2. časť aury – máš tvorivosť – 9. lekcia
 3. čerstvosť, zrelosť života – 3. časť aury – máš možnosti – 10 lekcia

Prvou čakrou, pátraním po dokonalosti naštartujeme tvorivosť – druhú čakru, všetko má možnosti, tak sme v tretej čakre. Keď sme boli úspešní v troch bodoch, zaznamenala sa v nás ľudskosť: otec – slovo, matka – skutok, tým sme sa dostali do štvrtej čakry, prešli sme základy prvého stupňa. Poďme na druhý stupeň: Aktivovaný prehrávač rozumu je prvým bodom pre automatiku v štvrtej čakre, v päť – cípej hviezde, sídlo tu má: srdce, tenké črevo, preto som v predošlých dvoch dňoch hľadala hlavu v srdci. Druhým bodom druhého stupňa je piata čakra – počuť Boha Univerzum vo svojej psychike – v duši, počuté slovo fyzicky zaznamenať. Tretím bodom druhého stupňa je šiesta čakra vidieť, mať predstavu – vidieť dielo Boha Univerzum a previesť víziu do fyzickej formy zhmotnenia. Keď sme boli úspešní v troch bodoch, na druhom stupni, záznam máme v siedmej čakre: ,,rozum ti dokonale funguje“, udržiava zdravú psychiku a fyziku spojenia s Univerzom. Poďme na strednú školu, stredná zlatá cesta: ,,zdravo žiť“. Pozrime sa na autosugescie – sprievodné slová pre číslo sedem: 7. čakra – 1. možnosť, rozumieš – 2. možnosť, sfinga – 3. možnosť , psychika a fyzika – 4. možnosť, Južný pól – 5. možnosť, krvný obeh v srdci s pľúcami – 6. možnosť, planéta Saturn – 7. možnosť, učivo druhého stupňa základnej školy – 8. možnosť, proroci Biblie – 9. možnosť, Slovanskí Bohovia – 10. možnosť. Stredná škola – stredná zlatá cesta: Zdravou psychikou a fyzikou sa vytvára aura – žiara svetla života. Sme v jadre plodnosti života v siedmej čakre: ,,rozum nám dokonale funguje“, pre patričnú zodpovednú silu oplodňovať s veľkým treskom svojho srdca blanu kvetu života, prvú časť aury – máš zodpovednosť, riadiš dokonalosť. Svojou akciou v prítomnom čase, máš výsledky v budúcom čase, prítomný čas nás vždy zaradí: dá sa nám tvoriť – zdieľame životom škrupinu plodu života, sme ,,architekt“ v prítomnej chvíli, máme druhý bonus, druhú časť aury – tvorivosť, ktorá ponúka tretí bonus: vidíš, voniaš, počuješ čerstvosť zrelosti svojho života.

Zopakujme si rast inteligencie Božieho dieťaťa:

 1. batoľa – učivo v lekcii mínus 5.: 24. hodín denne plaziaci sa had, učivo mínus 4.: deň a noc, učivo v lekcii mínus 3.: kolobeh života, učivo v lekcii mínus 2.: rovnocennosť duše a tela
 2. škôlkar – učivo v lekcii mínus 2.: rovnocennosť duše a tela, učivo v lekcii mínus 1.: cirkulácia systému, učivo v lekcii 0.: základ statiky, kríž, kompas, učivo v 1. lekcii: dokonalosť
 3. školák prvého stupňa: učivo v 1. lekcii: dokonalosť, učivo v 2. lekcii: tvorivosť, učivo v 3. lekcii: možnosti, učivo v 4. lekcii: otec – slovo, matka – skutok
 4. školák druhého stupňa: učivo v 4. lekcii: otec – slovo, matka – skutok, učivo v 5. lekcii: slovo Univerzum počuješ, učivo v 6. lekcii: skutok Univerzum vidíš, učivo v 7. lekcii: rozum spolupracuje s dušou a s Univerzum
 5. stredná škola – stredná zlatá cesta: učivo v 7. lekcii: rozum spolupracuje s Univerzum, učivo v 8. lekcii: oplodňuje blanu kvetu života, učivo v 9. lekcii: máš výsledky škrupiny plodu života, učivo v 10. lekcii: si, som … čerstvý, zrelý vo svetle – obraze života.

Človek v prítomnej chvíli má dve možnosti: nemá spracované emócie, je energia blokovaná dobou: vedomou, podvedomou, karmickou, dedičnou. Kritikou, energia zostáva blokovaná – naďalej robíš archeológa – hľadáš vinníkov doby. Uvedomením si času – plaziaceho hada, čo je to 24. hodín denne spúšťať energiu, aby si mohol začať žiť – stávaš sa architektom doby, vychystáš sa so svojím víťazným mečom: nevieš – noc, vieš – deň. Chytáš rukoväť meča: to je kolobeh statiky života, uvedomuješ si rovnocennosť duše – psychiky pre zdravé telo, len tak prejdeš učením prvého, druhého stupňa školy. Prítomnosť strednej školy ťa odhaľuje: Kto si? Ty odpovieš, vyberám z možností:

 1. Archeológ – blokuješ sa s ponižovaním seba, alebo blížneho, s povyšovaním seba, alebo blížneho
 2. Architekt – si zrelý, čerstvý plný života

Dnešný dátum 13.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami plaziaceho sa hada, čo je 24. hodín – ,,deň“ v dvojici čísel:

 1. 1 x 10. = vytrvalosť života
 2. 1 x 13. = kraľuješ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou života
 3. 1 x 20. = vidieť dielo Boha Univerzum života
 4. 1 x 22. = blana kvetu života

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.10.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť