Vedomí ľudia

  • vedomí – vie dom ´- vždy ide o slnko – myseľ v človeku, kde sa tvorí inteligentný nápad, ktorý sa overuje v praxi – hýbe človekom, ľuďmi
  • ľudia – úľ/výkon/ DIA /spracované emócie/

Každé trápenie nazveme informačným poľom, kde gazda sleduje vegetáciu – čas vyzretia, skúsený majster počíta úkolové dni, koľko hodín potrebuje pre zrealizovanie kompletnej objednávky.

Dnešný dátum 08.01.2024 nás posilňuje vedomie: viesť podniky – v domácnosti, na poli, vo fabrike, vo firme … jedno v ktorej oblasti, všetko je firma, ktorá potrebuje osobný kontakt 100% času prepracovanosti, venovať sa – vychytať situáciu. Aj umelá inteligencia potrebuje zadanie zákazky, tak ako rozum inteligencie v živočíšnej ríši, len tak všetko prináša úrodu

  1. 3 x 0. = pevný základ vedomia, každý problém má svoju receptúru, kde je prítomná jasná myseľ inteligencie slnko života – pripravená realizovať sa – hrubohmotné spracovať na jemnohmotné
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, všetci v sebe nosíme zrelosť – dokonalú inteligenciu, preto pros – prechádzam/š/ prvým kolom olympiády pre výrobu kyslíka, jedno aká si firma, ďakuj, tvoja firma je v druhom kole olympiády – rozkvitá – viem/š/, kde sa dielo začína a kde dielo plní svoj účel
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, poznávam/š/ štyri obdobia slnka života, tak používam/š/: A – múdrosť – na pevných základoch, B – svetlo rozumu s pevnou pokrývkou – pripravené veliť v každom čase
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, všetko má jadro, ktoré sa nazýva sloboda psychiky a fyziky. Psychicky zákazku uchopiť – hrubohmotnosť, fyzicky zákazku urobiť – jemnohmotnosť
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, byť vedomý piatich bodov pre spln života /od novu po spln je 14 bodov – 14 dní, my si opakujeme stále dookola 9 bodov, 9 dní/: 10 – vytrvalosť, 11 – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života, 12 – vyššie Ja v rutine života, 13 – kraľujem/š/ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, 14 – sloboda psychiky a fyziky

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 08.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť