Vedomé znovuzrodenie

Každý rok 25.12 si pripomíname Herodesa, ktorý zabíja deti /bunky/ do dvoch rokov.

Herodes: h-ero-des, hode ser, hrod ese

Dnes 25.12.2023 v slove ,,Herodes“ nachádzame čistotu emočných mantinelov

  1. 1 x 0. = pevný emočný základ pre análne otvory, spracuj emóciu ,,Nie“ – ser, tak nájdeš hrot novej éry ,,Áno“
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, nová pokroková situácia mne /tebe/ počíta ,,zlaťák“ /rutinu života sa dobrovoľne učím/š/ tri a pol času ,,sto dní“, zlaťák času je ,,35 rokov“ – čas vynálezcu, stáť si za svojím slovom, tak zo života odstraňujem/š/ – spracujem/š/ hlúposť Ďura Truľa, tým počujem/š/, vidím/š/, hmatám/š/, chutnám/š/ dych čuchu života – stretávanie sa s Bohom Univerzum so silou času – pomocou postavenia hviezd ,,Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto …“ skladám/š/ životné puzzle života
  3. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, Herodes poľuje v každodennom čase, kontroluje zdravé análne otvory /zvierače tela/
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, udržiavam/š/ si dennodenne zdravé análne otvory /zvierače tela/
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni sú klaksóny pre kontrolu mantinelov ,,EKG“ spracovania a spevňovania análnych otvorov /zvierače tela/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 25.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť