Večný súd

Každý človek je v prítomnej chvíli na večnom súde, kde sú dva rady: A – nespokojnosti, cez blížneho krešem/š/ posvätný oheň detskou zvedavosťou, B – spokojnosti, chránim/š/ svoje dielo – vavrínový veniec

  1. emócia Nie, tvoje ego ma /ťa/ napomína: pros, krešem/š/ BIOoheň – pochodeň orlieho zraku, pre vízie vedy, techniky, pokroku, rozkvetu
  2. emócia Áno, tvoje ego mňa /teba/ napomína: ďakuj, udržiavaj posvätný BIOoheň orlieho zraku, pre funkčný kolobeh života – vavrínov veniec – páví chvost – funkčné Božie dielo

Dnešný dátum 14.10.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ EKG, A – podsvetia – darov človeka, B – výsledkov vavrínového venca – diela: mysle + jazyka + skutku + odbornosti = pokora – obstať na večnom súde
  2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom, emóciou Nie ku človeku, alebo ku komukoľvek Boh mňa/teba/ volá v prítomnej chvíli obhájiť vavrínový veniec: mysľou + jazykom + skutkom + odbornosťou = obhájiť svojou pokorou a tým obstáť na večnom súde
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, moje Ja a orlí zrak vo mne drží objekt, kde sa kreše posvätný BIOoheň detskou zvedavosťou pre otvorenie nových informačných polí a tak sa časom objaví symbol ,,páv“ – hrdé funkčné dielo, ktoré slúži rodine, obci, štátu, národnosti, kontinentu, planéte Zem, viditeľne a počuteľne bol použitý Amorov šíp lásky – slnečná sústava – čakry človeka, s kontrolou Boha Univerzum – blížni
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, mám možnosti: A – hľadať a udržiavať moju, alebo blížneho vinu a tým narušiť v sebe psychický a fyzický systém, B – učiť sa, hľadať riešenie, mať prostredníka na kresanie BIOohňa a tým použiť svoju myseľ + jazyk + skutok + odbornosť pre získanie vavrínového venca slávy – dať úctu sebe samému: ,,pros a ďakuj“
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života, čas ťa odhalí: A – hľadal/a/ si vinníkov? Odmenou sú psychické a fyzické ťažkosti. B – hľadal si sprievodcov /zadanie úlohy/ života? Odmenou je vitalita psychická a fyzická, riešim/š/ viny vedomé, podvedomé, karmické, dedičné

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť