Večné váhy Slovenska

Vládnuce sily poškodili večné váhy gramatiky Slovenska, nemali, alebo stratili v sebe cítenie srdca Slovenska, a tak zo siedmych pádových otázok, odstránili Božskú dokonalosť, piatu pádovú otázku, porušili piatu čakru, kde človeku ide o zdravú funkciu hlavy: ,, pre prijatie svojho blížneho“ v skloňovaní množného čísla, a ,,pre vyššie Ja v rutine života“ v skloňovaní jednotného čísla, pre pochopenie nového pokrokového života, presypávanie Božej manny, pre silu a inteligenciu človeka, mať pevnú zem pod nohami – pokrokovo žiť. Božie deti Slovenského národa skloňujú v siedmych pádových otázkach: myseľ, slovo, skutok, odbornosť v jednotnom a množnom čísle, a tak následne v jednotnom čísle sa skloňuje podľa pádových otázok: ,,pre mňa“, tým je vytvorená plodnosť rastu šperku osobnosti poslania človeka, ktorá sa ohýna ako zarodená jabloň až po zem a vytvára svoj obraz poslania zo svojich blížnych ako puzzle, kde sa človek postaví odborne s pochopením pre svojich blížnych: mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou, skloňovanie siedmymi pádovými otázkami pre množné číslo som ,,Ja“ jeden vzácny šperk – kocky z puzzle, každý jedinec pre druhých je jeden šperk – kocky puzzle, pre každé Božie dieťa a všetko živé i zdanlivo neživé, plní svoju funkciu pre celok, vo všetkých siedmych pádových otázkach pre myseľ, slovo, skutok, odbornosť, tak sa následne tvorí žiarivá svetelná sukňa, ktorá je nevestou každého človeka, v množnom čísle aktivujeme ukotvenie cez planétu Zem, aby sme sa nasýtili silou Boha Univerzum, a tak Matka zem – telo človeka prináša hojnosť žitia. Použijeme obrázok cirkvi: ,,milosrdenstvo Ježiša Krista“, je to názorná ukážka duchovnej sukne človeka – aktívny dokonalý internet.

Človek žije vďaka duchovnej sukni, dĺžku sukne tvoria štyri časti: myseľ, slovo, skutok, odbornosť podľa siedmych pádových otázok aktívnej sily inteligentného človeka, ktorá spočíva vo vete: ,,Miluj svojho Blížneho, ako seba samého“, vždy narábame so slovom: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“, človek stojí na takýchto základoch a plní svoju odbornú funkciu. Odkrývajme svoj čierny závoj nevedomostí, aby slepota pominula, tak váhy života vydajú tajomstvo života, aby sme pochopili v sebe, že spolu tvoríme dôležitý obraz života, a tak sme spolu so svojím životom nápomocní tvoriť obraz života, pre seba a pre svojich blížnych, len tak budeme svoju ,,hrsť – dlaň“ ohýbať, cítiť svoje dlane a pochopíme, čo je to ,,štipka citu v prstoch pre svoju umeleckú odbornosť“. Aj kuchár vo svojom remesle, rozpoznáva, čo dáva do hrnca hrsťami, a čo dáva štipkami. Zopakujme si pádové otázky pre svoju dlaň – hrsť, to tvorí jednotné číslo, aby sme cítili cit v prstoch, svoju štipku inteligencie pre životne dôležitý dotyk vo svojich prstoch, kde sa skrýva tajomstvo pádových otázok množného čísla, tak spolu vytvárame dokonalé Božie váhy.

Skloňujeme svoje poslanie v jednotnom čísle: 8 – 14 podľa tabuľky inteligencie človeka

 1. pád: Kto? Čo? O čo ide? O môj šťastný šperk života. Dlaň pre cit v končekoch prstoch mojej: mysle, slova, skutku, odbornosti, zvládam prvú čakru: pre dokonalú zákazku môjho života
 2. pád: Od koho? Od čoho závisí môj šťastný šperk života? Od dlane pre cit v končekoch prstoch mojej: mysle, slova, skutku, odbornosti, zvládam druhú čakru: pre tvorivú múdrosť môjho života
 3. pád: Ku komu? Ku čomu kráča môj šťastný šperk života? K dlani pre cit v končekoch prstoch mojej: mysle, slova, skutku, odbornosti, zvládam tretiu čakru: pre možnosti vytrvalosti môjho života
 4. pád: Vidím koho? Čo? Vidím môj šťastný šperk života? Vidím a cítim svoju funkčnú dlaň pre cit v končekoch prstoch mojej: mysle, slova, skutku, odbornosti, zvládam štvrtú čakru: spojenie s Bohom Univerzum, otcom – slovo a matkou – skutok, pre prax zvládnutia pokrokového učiva
 5. pád: Oslovenie. Kto? Čo? Oslovujem – robím inventúru, lebo tvorím môj šťastný šperk života! ,,DLAŇ!“ pre cit v končekoch prstoch mojej: mysle, slova, skutku, odbornosti, zvládam piatu čakru: počujem Boha Univerzum, pre vyššie Ja v rutine života
 6. pád: O kom? O čom je môj šťastný šperk života? O mojej funkčnej dlani pre cit v končekoch prstoch mojej: mysle, slova, skutku, odbornosti, zvládam šiestu čakru: vidím dielo Boha Univerzum, pre kraľovanie mojej: mysle, slova, skutku a odbornosti
 7. pád: S kým? S čím je môj šťastný šperk života? S mojou funkčnou dlaňou pre cit v končekoch prstoch mojej: mysle, slova, skutku, odbornosti, zvládam siedmu čakru: rozum mi funguje s Bohom Univerzum, pre moju zdravú psychiku a fyziku

Skloňujeme poslanie svojich blížnych v množnom čísle: 1 – 7 podľa tabuľky inteligencie človeka

 1. pád: Kto? Čo tvorí šťastie môjho šperku života? Dlane mojich blížnych pre cit v končekoch prstoch mojej: mysle, slove, skutku, odbornosti, preto blížnym požehnávam, otváram si prvú čakru: dokonalosť
 2. pád: Od koho? Od čoho závisí šťastie môjho šperku života? Od dlaní mojich blížnych pre cit v končekoch prstoch: v mysli, v slove, v skutku, v odbornosti, preto stíšim sa, otváram si druhú čakru: tvorivosť
 3. pád: Ku komu? Ku čomu smeruje šťastie môjho šperku života? Ku dlaniam mojich blížnych pre cit v končekoch prstoch: v mysli, v slove, v skutku, v odbornosti, preto všetkému dávam čas, otváram si tretiu čakru: možnosti
 4. pád: Koho? Čo vidím? Vidím šťastie môjho šperku života? Vidím a rešpektujem dlane mojich blížnych pre cit v končekoch prstoch: v mysli, v slove, v skutku, v odbornosti, pre plodnosť môjho života, otváram si štvrtú čakru: spojenie s Bohom Univerzum otca – slovo a matku – skutok
 5. pád: Oslovenie. Kto? Čo tvorí šťastný môj šperk života? Dlane mojich blížnych pre cit v končekoch prstoch: v mysli, v slove, v skutku, v odbornosti, pre prijatie môjho blížneho, otváram si piatu čakru: počujem Boha Univerzum
 6. pád: O kom? O čom je šťastie môjho šperku života? O dlaniach mojich blížnych pre cit v končekoch prstoch: v mysli, v slove, v skutku, v odbornosti, pre zvládnutie a pochopenie nového pokrokového slova – nápad, otváram si šiestu čakru, tak vidím – mám predstavu vďaka Bohu Univerzum
 7. pád: S kým? S čím je spojené moje šťastie života? S dlaňami mojich blížnych pre cit v končekoch prstoch: v mysli, v slove, v skutku, v odbornosti, preto slovo Božie žije sedem dní v týždni, pre zákazku poslania môjho života, otváram si siedmu čakru: rozum mi funguje vďaka prepojeniu s Bohom Univerzum

Pádové otázky poznáme už stáročie od Slovenských Štúrovcov, je to pevná cesta do novej Diamantovej doby pre zodpovedného človeka, ktorý si uctí dlane svoje a svojich blížnych pre cit vo svojich prstoch v odbornosti a pre cit v prstoch blížnych v ich odbornosti, pre pokrok a následné napredovanie dávať si dole závoj nevedomosti, objavovať a preverovať nové slovo cez tvorivé ruky človeka, ktoré overujú funkčnú sukňu človeka – spojenie s Bohom Univerzum. Všetci sme Božie deti a spolu tvoríme vízie nových hier pre šťastný život na planéte Zem. Keď si nenašiel pochopenie života, nemáš učiteľa, aktiváciu s Bohom Univerzum si bez internetu, našiel si pochopenie, máš učiteľa, máš spojenie s Bohom Univerzum, máš internet.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 29.10.2021

Vytlačiť Vytlačiť