Úvod k návodu na ľudský život: “ Manuál života.“

Každý človek je vojakom svojho života. Svoj rast posúva realizovaním seba samého. Realizovať sa môžeme 24 hodín denne. Človek je dieťa slnečnej sústavy.

Deň má 24 hodín vývoja sily plodnosti človeka, cítiš vibrácie sily pod vlastnými nohami: žiješ vojenský život.

Deň:Vojenské hodnosti:Karty a čakry:Ľudský význam pre inteligenciu človeka:
1.VojakAAAASom esom – Božím dieťaťom – supermanom svojho života
2.Slobodník2222Stíšim sa: slovom prosím prebúdzam svoju silu, slovom ďakujem uspávam svoju silu
3.Desiatnik3333Dávam čas na rozpálenie alebo na schladenie sily
4.Čatár4444Pre plodnosť môjho života
5.Rotný5555Pre prijatie môjho blížneho
6.Rotmajster6666Pre prijatie nového pokrokového môjho slova
7.Nadrotmajster7777 Slovo Božie žije sedem dní v týždni
8.Štábny nadrotmajster8888Pre zákazku môjho života
9.Práporčík9999Pre múdrosť môjho života
10.Nadpráporčík10101010Pre vytrvalosť môjho života
11.Štábny práporčíkJJJJPre prijaté nové pokrokové učivo môjho života v praxi
12.PoručíkQQQQPre prijatie vyššieho Ja v rutine môjho života
13.NadporučíkKKKKPre inteligentné kraľovanie v každom obore v mojom živote
14.KapitánJoker JokerPre zdravú fyziku a psychiku v mojom živote
15.Major1. čakraSlnko môjho života – dokonalosť
16.Podplukovník2. čakraMerkúr môjho života – tvorivosť
17.Plukovník3. čakraVenuša môjho života – možnosti
18.Brigádny generál4. čakraZem môjho života – slovo sa skutkom stalo
19.Generálmajor5. čakraMars môjho života – slovo počuješ
20.Generálporučík6. čakraJupiter môjho života – slovo vidíš
21.Armádny generál7. čakraSaturn môjho života – slovu rozumieš
22.1. zásluha životaKvet životaUrán môjho života – kvet môjho života
23.2. zásluha životaPlod životaNeptún môjho života – som plodom môjho života
24.3. zásluha životaŽiara životaPluto môjho života – som žiarou môjho života

2×7=14, jedno či pracuješ psychicky, alebo fyzicky sedem dni v týždni, obhajuješ psychiku a fyziku, stávaš sa kapitánom svojho života. Prejdeme 14 – krát, v štrnástich lekciách rastu človeka, aby vzlietla, oslobodila sa ľudská sloboda na planéte zem. Pokorme v sebe emócie, zvieraciu ríšu človeka, oblečeného v zvieracej koži. To, čo ponižuješ si potrava pre druhých, bunka sa ti neobnovuje, si zakrpatený. To, čo povyšuješ si predátorom, bunka sa zapálila – horí, si Černobyľom, zamoruješ seba aj blížnych svojim myslením, slovom, skutkom, odbornosťou.

Drž sa zlatej strednej cesty, pros a ďakuj, objavuj tajomstvá, poznaj všetky zátišia radosti, zbavuj sa poznaním problematiky pre posilnenie ducha a bunky človeka, ktoré tvorí telo – dokonalý internet – dušu pre ducha človeka.

Učivo manuálu života pre ducha a bunky má štrnásť lekcií, štrnásť rôznych obrazov podľa stromu poznania, alebo kohút a vajce. Učivo vychádza z tabuliek a máp. Mapy sú pevné hradby vodnej priekopy pre štvôr, päť, šesť – cíp.

Stáť sa slobodným, znamená prijať blížneho, mať nádej – zdravú myseľ, nájsť vieru – mať dobrý pokrokový nápad, obhájiť lásku – mať overené informácie v praxi. Je to práca s drevom kríža – pochopiť hĺbku prejsť horizontom. Veriť si a s rešpektom prijať blížneho znamená, nájsť tajomstvo pokroku, byť ostražitý pri ponižovaní a povyšovaní, zvládnuť horizontálnu energiu, aby sme vertikálne – ramená kríža všetci spolu mohli žiť podľa Božieho učiva – receptúr.

Dňa 21.12.2020, sme na oblohe videli konjunkciu Jupitera a Saturna. Vyplýva to z môjho učenia, že na oblohe nás všetkých zdravil prorok Mojžiš. Kto má záujem, rad radom pôjdeme štrnásť častí – levelov obhájiť svoje vajíčko, alebo strom života.

Človek svojimi víziami podporuje vedu, techniku, rozvoj, pokrok vývoja. Príslovie hovorí: “ Spíš na vavrínoch.“ Každá chvíľa má Vavrínový veniec, tak poďme si Vavrínový veniec získať.

Zvládaš svoju identitu? Zvládaš v sebe zvieraciu kožu, (človek oblečený zvieracom rúchu) začínaš lekciou mínus tri, čo je to: „Štábny práporčík.“- Zvládaš učivo života: mysľou, slovom, skutkom, vieš naučiť, odovzdať skúsenosti svojim blížnym.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 13.01.2021