Úvod k návodu na ľudský život: “ Manuál života.“

Slúžiace vojsko v počte 24 hodností, 24 hodín denne prebúdza a udržiava slobodu človeka pre silu psychiky: Biblický Adam v človeku

Človek svojim duchom prebúdza a uspáva tvoje/moje/ bunky, tým vojenský silnie duch človeka, na najvyššiu štátnu silu: prezident = prežiť deň. Skúsenosti zmien života hovoria jasnou rečou: premiér = žiješ/m/ v mieri zvládaš/m/ emócie: každý človek pre človeka je perom pokroku, stíš sa, detskou zvedavosťou čítaš/m/ z kníh Univerza, cez tvojho/môjho/ blížneho. Rozpoznávaš/m/ hnoj – niečo sa začína – udržuješ/m/ si zdravé trávenie slovom prosím, hľadáš/m/ inteligentný priebeh tvojho/môjho/ života, nájdeš/m/ plodné semeno – niečo sa končí, máš/m/ skúsenosti, kráčaš/m/ zlatou strednou cestou – udržuješ/m/ v sebe tvorivú silu.

Žiješ/m/ emočný život? Používaš/m/ hnoj – nespracované emócie – pudy, pre tvoje/moje/ telo vytváraš/m/ podmienky na živú chemickú zbraň ničenia tvojho/môjho/ tela. Používaš/m/ semeno plodnosti, chváliš/m/ sa svojimi úspechmi? Vytváraš/m/ nespracovanú emóciu – pud – jadrovú zbraň = černobyľskú haváriu.

Stíš sa, aby sa mohlo nové pokrokové slovo narodiť, tak ako sa zrodila myšlienka génia pána Teslu (10.07.1856 – 07.01.1943), ponúkal vynález za vynálezom, tak funguje človek na báze geniality Univerza. Všetky vynálezy pána Teslu fungujú ako systémy v človeku. Predchodca novej pokrokovej doby pána Tesla, ukázala ako funguje hmota – naše telo – duša.

Ďakuješ/m/ za pot tvojej/mojej/práce, za všetkým vidíš/m/, počuješ/m/ hmotné srdce plodnej matky a chuť pohonu rozumu otca voniaš/m/, ručíš/m/ tvojou/mojou/ zodpovednosťou za charizmatický život rešpekt pred okruhom energií inžinierskych sietí v človeku. Preto nič neponižuješ/m/, nepovyšuješ/m/, lebo používaš/m/ smrtiaci lúč, ktorý ničí, zabíja srdce človeka, používaš/m/ váhy života: prosíš/m/ a ďakuješ/m/, lebo v sebe nosíš/m/ všetky prístroje génia pána Teslu. Svojimi chuťami podávaš/m/ liek – máš spracované emócie alebo jed – nemáš spracované emócie.

Vždy na planéte Zem vládli inscenácie bezcitných pyšných ľudí, sú to strážcovia pokladov, určený pre otváranie pokroku rozkvetu inteligencie človeka.

Nesprávne uchopenie histórie hovorí jasnou rečou, že človeku vládne hŕstka bezcitných pyšných ľudí, dennodenne človeku opakujú, pripomínajú niektorú inscenáciu bezmocnosti s úmyslom rozvrátiť vnútorný pokoj v človeku, spojenie s dokonalým Univerzom, nesprávnym chápaním histórie človek stratí niť života, zaspí v ňom prosperita, originálne svetlo života pokroku aktivovať – obnovovať bunky.

Všetci géniovia sa dokázali stíšiť, začali od seba, použili vnútorné ticho, prebudili v sebe dokonalú inteligenciu a priniesli svetu prosperitu charizmy pokroku, kde bezcitná, pyšná, manipulatívna hŕstka ľudí musela cúvnuť pred dôkazom dokonalosti. Keď správne uchopíš/m/ problematiku, otváraš/m/ dvere pokroku, už nemáš/m/ vinníka, ale Božieho posla.

Úvodom života: človek dokonalá bytosť aktivuje psychikou rovnakú výbavu pre fyziku dvadsaťštyri hodín denne, učíš/m/ sa hľadať radosť a smiech. Stíšením tvojho/môjho vnútra a zvedavosťou otváraš/m/ a čítaš/m/ z knihy poslania života vo svojom vnútri s duchom pokoja, používaš/m/ vojakov všetkých hodnosti, som slobodná bytosť, obhajuješ/m/ svoju existenciu najvyššou funkciou: prezident = prežiť deň

Každý človek je vojakom svojho života. Svoj rast posúva realizovaním seba samého. Realizovať sa môžeme 24 hodín denne. Človek je dieťa slnečnej sústavy. Deň má 24 hodín vývoja vojenskej sily plodnosti ducha človeka, cítiš/m/ vibrácie sily pod vlastnými nohami. Prijímaš/m/ vojenskú posilu pre tvoju/moju/ inteligenciu? Svojim vnútorným pokojom dostávaš/m/ hodnosť práporčíka, môžeš/m/ začať na sebe pracovať! Si/som/ prezidentom 80 biliónov buniek pre život v miery = premiér v človeku, ktorého prebúdzaš/m/, alebo udržiavaš/m/ v plnej vyzbrojenej sile slova, inteligencia prúdi žilami človeka, zabojuješ/m/ za vyššiu hodnosť užívaš/m/ svetlo slnečnej sústavy na mierové účely, prijímaš/m/ v sebe mier, vnútorné ticho – aktivované všetky inžinierske siete človeka, všetky hodnosti naplňujú svoj výkon.

Deň:Vojenské hodnosti:Karty a čakry:Ľudský význam pre inteligenciu človeka:
1.VojakAAAASom esom – Božím dieťaťom – supermanom svojho života
2.Slobodník2222Stíšim sa: slovom prosím prebúdzam svoju silu, slovom ďakujem uspávam svoju silu
3.Desiatnik3333Dávam čas na rozpálenie alebo na schladenie sily
4.Čatár4444Pre plodnosť môjho života
5.Rotný5555Pre prijatie môjho blížneho
6.Rotmajster6666Pre prijatie nového pokrokového môjho slova
7.Nadrotmajster7777 Slovo Božie žije sedem dní v týždni
8.Štábny nadrotmajster8888Pre zákazku môjho života
9.Podpráporčík9999Pre múdrosť môjho života
10.Práporčík
Aktivácia energií
10101010Pre vytrvalosť môjho života
11.Nadpráporčík
Mínus 3 lekcia
JJJJPre prijaté nové pokrokové učivo môjho života v praxi
12.Štábny práporčík
Mínus 2. lekcia
QQQQPre prijatie vyššieho Ja v rutine môjho života
13.Poručík
Mínus 1. lekcia
KKKKPre inteligentné kraľovanie v každom obore v mojom živote
14.Nadporučík
Nultá lekcia
Joker JokerPre zdravú fyziku a psychiku v mojom živote
15.Kapitán 1. lekcia1. čakraSlnko môjho života – dokonalosť
16.Major 2. lekcia2. čakraMerkúr môjho života – tvorivosť
17.Podplukovník
3. lekcia
3. čakraVenuša môjho života – možnosti
18.Plukovník 4. lekcia4. čakraZem môjho života – slovo sa skutkom stalo
19.Brigádny generál
5. lekcia
5. čakraMars môjho života – slovo počuješ
20.Generálmajor
6. lekcia
6. čakraJupiter môjho života – slovo vidíš
21.Generálporučík
7. lekcia
7. čakraSaturn môjho života – slovu rozumieš
22.Armádny generál
8. lekcia
Kvet životaUrán môjho života – kvet môjho života
23.Generál
9. lekcia
Plod životaNeptún môjho života – som plodom môjho života
24.Prezident
10. lekcia
Žiara životaPluto môjho života – som žiarou môjho života
Pozri na slovo prezident, odkaz našich predkov: PRE ŽIŤ DEŇ 3x spínaj ruky – použitá diakritika mäkčene, aby si bol pravý odborník života – premiér: pre mier, obháj dĺžeň svietiace slnko života, ináč pri nespracovaných emóciách máš zdvihnutý prst života, zabíjaš/m/ seba, alebo blížnych.

Planéta Zem je RAJOM, dar Univerza v človeku. Žiješ/m/ dar Raja záruku Univerza, podľa slova BOH = bohatstvo osobnosti hľadáš/m/, nájdeš/m/ ľudskosť podľa vety: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ prvoradá záruka človeka na Zemi zvládaš/m/ emócie, používaš/m/ rozum, krotíš/m/ tvoje/moje zvieracie pudy, zvládaš/m/ štrnásť autosugescii pre skrotenie emočných pudov, pre inteligenciu človeka.

Ináč sa stávaš/m/ ľudožrútom: Až nezvládaš/m/ emočné pudy – nepoužívaš/m/ rozum, si/som/ pre seba – jadrová zbraň = ničíš/m/ jadro – jadrá buniek dokonalého internetu. Až viníš/m/, bojuješ/m/ emočnými pudmi s tvojich/mojich/ blížnych – tvoj/môj/ rozum poruší vetu: Miluj svojho blížneho, ako seba samého, ničíš/m/ v sebe „klinový remeň“- okružné inžinierske siete – nervový, cievny, lymfatický, svalový… systém. Chémiou roztavuješ/m/ si telo – chrám Boží, sám s tvojou/mojou/ emóciou. Toto je jadrová a chemická vojna človeka, vyženieš/m/ posvätného ducha z tela – duše von, duch človeka stráca pravý domov – celistvosť spojenia s Univerzom, stratil/a/ si/som/, neprijal/a/ si/som/ slovo BOH.

Zoznám lekcií:

Svoju vojenskú silu vo svojej tichosti, vo svojim vnútri 24 hodín denne, dvadsaťštyri energiám velíš/m/ aktivuješ/m/ a udržuješ/m/ – prebúdzaš v sebe spiaceho Adama – dokonalý internet

 1. mínus tri lekcia života: poznáš/m/ seba, máš hodiny času pre zrelosť života – Biblická Eva
 2. mínus dva lekcia života: všetko má vrchol ústa – srdce a pád konečník – bunku – okruh inžinierskych sietí v plnom znení a v plnej sile
 3. mínus jedna lekcia života: všetko má korienky, korene a koreň života – rozloženie energií, alebo mladý kohút a zodpovednosť
 4. nultá lekcia života: všetko stojí na pevných základoch má pevnú statiku života pre zdravé orgány tela
 5. prvá lekcia života: dôveruješ/m/, ale preveruješ/m/
 6. druhá lekcia života: overené praktizuješ/m/
 7. tretia lekcia života: každý rok prichádza nová jar – nová koruna života
 8. štvrtá lekcia života: Si/som/ otcom – slov, a matka – skutku pre planétu Zem
 9. piata lekcia života: dokonalosť funkčného jadra
 10. šiesta lekcia života: striedavý prúd rozpoznávania minulosti, prítomnosti a budúcnosti
 11. siedma lekcia života: tvoj/môj/ rozum je prúd pravdy pre zdravé telo, s informáciami zreješ/m/ a napreduješ/m/
 12. ôsma lekcia života: oplodnenie života – revízia dokonalosti, psychika Biblický Adam obdaril fyziku, skrotené pudy človeka na inteligenciu – prsteň života
 13. deviata lekcia života: sobáš života plodnosti – fyzika biblická Eva utkáva pavúčiu sieť, komunikuje s Adamom
 14. desiata lekcia života: živé veno života – prezident = prežiť deň pre mier = premiér pre zdravú bunku života

2×7=14, jedno či pracuješ psychicky, alebo fyzicky rovnocennými partnermi sedem dní v týždni, obhajuješ psychiku a fyziku, stávaš sa prezidentom svojho života. Prejdeš/m/ 14 – krát, v štrnástich lekciách rastu človeka, aby vzlietla, oslobodila sa ľudská sloboda na planéte zem. Pokorme v sebe emócie – zvieracej ríše človeka, oblečeného v zvieracej koži. To, čo ponižuješ/m/ si/som/ potrava pre druhých, bunka sa ti/mi/ neobnovuje, je zakrpatená. To, čo povyšuješ/m/ si/som/ predátorom, bunka sa zapálila – horí, si Černobyľom, zamoruješ/m/ seba aj blížnych svojim myslením, slovom, skutkom, odbornosťou.

Drž sa zlatej strednej cesty, pros a ďakuj, objavuj tajomstvá, poznaj všetky zátišia radosti, spracuj zlé emócie poznaním problematiky pre posilnenie ducha a bunky človeka, ktoré tvorí telo – dokonalý internet – dušu pre ducha človeka.

Učivo manuálu života pre ducha a bunky má štrnásť lekcií, štrnásť rôznych obrazov podľa stromu poznania, alebo kohút a vajce. Tabuľky a mapy – hviezdy sú navigátorom učiva: Manuál života, k obhájeniu dokonalej tvorby Boha – Univerza. Mapy sú pevné hradby, tvoria hviezdy vodnej priekopy pre štvôr, päť, šesť – cíp, štrnásť zastavení života.

Stáť sa slobodným, znamená prijať blížneho, mať nádej – zdravú myseľ s vnútorným pokojom, nájsť vieru – prijať nový pokrokový nápad, obhájiť lásku – mať overené informácie v praxi. Je to práca s drevom kríža – pochopiť hĺbku prejsť horizontom. Veriť si a s rešpektom prijať blížneho znamená, nájsť tajomstvo pokroku, byť ostražitý pri ponižovaní a povyšovaní, zvládnuť horizontálnu energiu, aby sme vertikálne – ramená kríža – ruky tvorivosti mohli užívať a tak všetci spolu mohli žiť podľa Božieho učiva – receptúr.

Dňa 21.12.2020, sme na oblohe videli konjunkciu Jupitera a Saturna. Vyplýva to z môjho učenia, že na oblohe nás všetkých zdravil prorok Mojžiš. Kto má záujem pokrokovo inteligentne žiť, rad radom pristúpi k učeniu štrnástim častiam – lekciám, pre porovnanie zdravého úsudku k úspešnosti pochopenia, máme dve cesty – verzie: kohút a vajíčko, alebo strom života.

Človek svojimi víziami podporuje vedu, techniku, rozvoj, pokrok vývoja. Príslovie hovorí: “ Spíš na vavrínoch.“ Každá chvíľa má Vavrínový veniec, tak poďme si Vavrínový veniec získať.

Zvládaš svoju identitu? Zvládaš/m/ v sebe zvieraciu kožu – pudy, (človek oblečený vo zvieracom rúchu). Začínaš/m/ lekciou mínus tri, čo je to: „Nadpráporčík.“- Zvládať emócie, učivo života spracované: mysľou, slovom, skutkom, vieš/m/ naučiť odbornosť, odovzdať skúsenosti svojim blížnym.

Zrútil sa ti/mi/ svet, postavíš/m/ ho!
Každý dostal rovnakú výbavu, poď odkrývať tajomstvo života, buď prezidentom svojho života = prežiť deň s láskou, tri mäkčene ťa vyzývajú k životu citu, 3x spájaj ruky k modlitbe v mysle, v slove, v skutku, staň sa odborníkom svojho života, zvládni dĺžeň v slove premiér – pre mier.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 13.01.2021

Vytlačiť Vytlačiť