Úsečka života

Úsečkou života je rozpoznávanie zla a dobra. Zlo je bod ,A“, potrebujeme sa dostať do bodu ,,B“, použijeme zdravý rozum, aby sme zaznamenali spokojnosť bod ,,D“. Rozpoznávanie vonkajšieho šatu – aury človeka, od šperku – duši človeka.

Miluj seba je plávajúca loď, pre svoju autoritu, zo šesť – cípej hviezdy trojuholník hore:

  1. bod A. je synom človeka – nové – pre budúcu chvíľu – skúsenosť
  2. bod B. je dedom človeka – staré – poučenie z minulosti
  3. bod C. je otcom človeka – akurát – použitá vybrúsená múdrosť v prítomnosti
  4. bod D. je autorita človeka, loď ktorá sa plaví na západ – spokojnosť človeka

Miluj blížneho je pre každého ponorka, autorita blížneho, zo šesť – cípej hviezdy trojuholník dole:

  1. bod A. je synom človeka – nové – pre budúcu chvíľu – skúsenosť
  2. bod B. je dedom človeka – staré – poučenie z minulosti
  3. bod C. je otcom človeka – akurát – použitá vybrúsená múdrosť v prítomnosti
  4. bod D. je autorita človeka – loď, ktorá sa plaví na sever – spokojnosť blížneho

Miluj seba, znamená utíš myseľ, prijmeš nové, rodí sa ti syn života, zvládneš bod ,,A“, použiješ pri tom rozum a dušu – je to tvoj dedo života, zvládneš bod ,,B“, použiješ prítomnú chvíľu, ktorá je nabitá silou dvoch autorít, tu prichádza stred života – tvoj zodpovedný otec, pre kvalitu charizmatickej chvíle života – prvý bonus života, bod ,,C“. Za minulosť poďakuješ, uzatvoríš situáciu, zvládaš bod ,,D“ – tvoja loď pláva na západ. Otvorenie tabuliek hovorí: ,,si odborníkom života.“

Miluj blížneho svojho, znamená utíš myseľ, Boh posiela svojho syna života, zvládneš bod ,,A“, použiješ pri tom rozum a dušu – je to tvoj dedo života, zvládneš bod ,,B“, použiješ prítomnú chvíľu, ktorá je nabitá silou dvoch autorít, tu prichádza tvoj zodpovedný otec, pre kvalitu charizmatickej chvíle života – prvý bonus života, bod ,,C“. Za minulosť poďakuješ, uzatvoríš situáciu, zvládaš bod ,,D“ – blížneho loď pláva na sever. Otvorenie tabuliek hovorí: ,,máš zdravú myseľ.“

Dobrí a zlí anjeli sú našimi emóciami – úsečkou štvorprúdovej cesty života. Emócie NIE je krajnicou cesty – pravá strana, nazveme ju mínus. Emócia Áno je ľavá strana cesty, nazveme ju plus. Je len jeden smer: ,,Napredovať vo vývoji ľudstva.“ po štyroch rýchlostných cestách. Myseľ – najpomalší pruh cesty, slovo – rýchlejší pruh cesty, skutok – rýchly pruh cesty, odborník – bleskový pruh cesty. Zbaviť sa takzvaného trestu, že boli dobrí a zlí anjeli, je pripútaná energia nespracovaných emócií. Boh z emócií urobil úsečku, bod ,,A“ a bod ,,B“. Bohom vybrúsený šperk je duša, ktorá oblieka naše nahé telo svojimi skúsenosťami. Stíšime sa, aby sme počuli svoju dušu a zbavili sa nahoty.

Dnešný dátum 04.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami pre vývoj autorít: 3 x 0. = stály, pevný základ života,1 x 1. = si Božím dieťaťom, 3 x 2. = stíš sa, 1 x 4. = plodnosť života.

Október nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,, VYTRVALOSŤ“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 04.10.2022

Konzultanti: Mária Bednárová, Beáta

Čítame v štvrtej lekcií života: 14.05.2022 Dizajn telo je spojený s planétou Zem a 05.10.2022 Ohniská človeka

V Bardejove: 10.10.2022

Vytlačiť Vytlačiť