Úsečka: mám – hľadám kvet života

Kvetom života je psychika, ktorá nám znázorňuje veľký tresk oblohy, dôsledkom tresku sú emócie, brúsiac naše ego cez: myšlienky, slová, skutky, odbornosť, je to duchovný svet človeka. Pozrime si obrázky ako zákon energie prúdi v kolobehu života, prechádzajúc štvorcom, ktorý tvorí základ kompasu, krížu, statiky pre uchopenie riadenia päť – cípej hviezdy, pretože šesť – cípa hviezda je automatom pre prvú časť aury, blany kvetu života:

Zostrojila som tabuľky pre ,,Kvet života“. Karty sú v pohybe, keď majú hráčov. Príbeh tabúľ krížovej cesty sužoval kresťanov. Poznatkami matematiky som doplnila krížovú cestu skúškou správnosti poznania: inteligencie človeka, prírody, remesla … . pozri článok Hviezda: Kráľovský súd človeka 13.12.2021, sú tam rozpísané, všetky skúšky správnosti, ktorými som sa Ja, osobne zaoberala. Pripomenieme si základné autosugescie pre inteligenciu človeka, prosím porovnajte ich s tabuľami, alebo s postavami krížovej cesty pre zdravý vývoj človeka:

 1. myseľ: som Božím dieťaťom
 2. stíšim sa
 3. dám všetkému čas
 4. slovo: pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho
 6. pre prijatie nového slova ,,NÁPAD“
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. skutok: pre poslanie človeka
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. odbornosť: pre zvládnutie pokrokového učiva v praxi života
 12. pre vyššie Ja v rutine života
 13. pre kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou života
 14. pre zdravú psychiku a fyziku.

Veľmi dobrou pomôckou mi boli ,,Joker“ karty, aby som pochopila hĺbku učiva ,,Manuál života“ o rozpoznávaní psychiky a fyziky:

 1. psychika je veľkým treskom nočnej oblohy – ohňom – nocou – otcom – sprievodným slovom života
 2. fyzika je závislá na informačnom poli, drží hmotu po kope – vodou – dňom – matkou – overujúcim skutkom života

Otec dá matke spermiu, ona mu vynosí dieťa – a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami. Stálymi štrnástimi krokmi, v štyroch svetových stranách v prítomnej chvíli, otec nocí je ohňom – oplodňuje kvet života – čo sú to: myšlienky, slová, skutky, odbornosť, hra na takzvanú slepú babu, kde chrániš svoje zdravie – fyzickú bunku – telo so svojou psychikou.

Otec je výbuchom – veľkým treskom hviezd na oblohe. Volá ťa, vieš sa orientovať na oblohe? Oblohu máš v sebe, sú to tvoje bunky, ktoré obnovuješ detskou zvedavosťou.

Odovzdávam odkaz Mojžiša – sprievodne slovo života do novoveku, odhaľujeme tajomstvá, čo všetko máme skryté v sebe. Pre pochopenie pripomínam: úctou k blížnemu aktivujeme dušu – svetlo človeka, ktoré automaticky vyživuje telo, od pása hore:

 1. štvrtým Božím príkazom: cti otca svojho i matku svoju, pre porovnanie v štvrtej čakre máme autosugesciu: prijímaš slovo otca z duše, je to tvoj internet slova, pre realizáciu skutku matky hmoty života /Zem/
 2. piatym Božím príkazom: Nezabiješ, pre porovnanie v piatej čakre máme autosugesciu: počuješ Boha Univerzum /Mars/
 3. šiestym Božím príkazom: Nezosmilníš, pre porovnanie v šiestej čakre máme autosugesciu: vidíš dielo Boha Univerzum /Jupiter/
 4. siedmym Božím príkazom: Nepokradneš, pre porovnanie v siedmej čakre máme autosugesciu: rozum spolupracuje s dušou /Saturn/
 5. ôsmym Božím príkazom: Nepreriekneš krivého svedectva, proti blížnemu svojmu, pre porovnanie v prvej časti aury máme autosugesciu: blana, kvet života: /Urán/

Od pása dole máme možnosť odhaľovať tajomstvá sily, zvládať veľký tresk:

 1. cez prvý Boží príkaz: Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa (dušu), aby si sa im klaňal, pre porovnanie s prvou čakrou: dokonalosť /Slnko/
 2. cez druhý Boží príkaz: Nevezmeš meno Božie nadarmo, pre porovnanie s druhou čakrou: tvorivosť /Merkúr/
 3. cez tretí Boží príkaz: Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil, pre porovnanie s treťou čakrou: možnosti /Venuša/

Kvet života je sprievodným slovom, slovo je ako včela, ktorá opeľuje kvet, a nájdeme medík v úli, plus iné včelie dobroty, čas sa prejaví plodnosťou: keď sme sa venovali prírode, príroda nás odmení svojimi dobrotami, remeslo prináša svoje výsledky, keď sme načúvali duši, prejaví sa viditeľná a počuteľná inteligencia, … .

Dnešný dátum 08.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami pre vývoj autorít: 3 x 0. = stály, pevný základ života, 1 x 1. = si Božím dieťaťom, 3 x 2. = stíš sa, 1 x 8. = pre poslanie človeka

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 08.10.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť