Úprimný dotyk

Ego človeka sa dotýka svojimi zmyslami, kde nám emócie odovzdávajú informácie z informačného poľa v akom stave sú orgány tela. Pomôžme si vetou: ,,Keď ťa zvádza na hriech oko, vylúp ho …“, zastavený vývoj, preto obráť BIO-stránku života, hľadaj nové možnosti, kde sa nachádza panenská čistota Božia – rozhovory v tichosti – zvládanie vnútorných tlakov.

Dnešný dátum 03.10.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ dňa pre panenskú čistotu Božiu
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, v sebe nosím/š/ panenskú čistotu Božiu /dennodenná tichá bezmyšlienková meditácia s vnútornými tlakmi svetla – ďakuj a tmy – pros
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa odrážam/š/ sa s tlakmi od mantinelov života: ,,pros – ďakuj“, hľadám/š/ ukotvenie úcty k sebe a blížnym – volá sa to BIO-EKG cesty života
  4. 2 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, kde cítim/š/ pravé vnútorné slnko života, vyživuje mňa, teba, obec, štát, národ, kontinent/orgány tela/, planétu Zem /celok človeka/, s lúčom lásky /čakry sú slnečnou sústavou človeka a zároveň sú to: ,,desať Božích prikázaní“/ a kontrolou Boha Univerzum /blížni/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 03.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť