Univerzum

Čo je pre človeka Univerzum? Univerzum pre človeka je dokonalý všestranný partner, preto buďme k blížnym úctivý, lebo ich partner ,,Univerzum“ zničí každého, kto porušuje vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, jedno akej viery vyznania je, akú pokožku na sebe nosí, vieme sa dohodnúť keď milujeme, vieme zabíjať keď nenávidíme, alebo nevieme sa dohodnúť …, lebo máme program padlých anjelov: ponižovania a povyšovania. Pozerajme na seba tak, že každý je pánom svojho podsvetia, šesť krokov na samé dno podsvetia:

  1. každému Univerzum meria rovnaký čas plaziaceho sa hada: ,,24 hodín dennodenne“ /-5/
  2. každému Univerzum dáva rovnodennosť: ráno slovo – večer skutok , deň a noc, štart a cieľ, pohyb a oddych /-4/
  3. každý je rovnocenný s blížnym, každý má rovnakého dodávateľa Univerzum, každý má, alebo môže mať myseľ napojenú na toho istého partnera, na Univerzum, rešpekt slobodnej vôli pre stavbu chrámu Božieho /-3/
  4. každý blížni je kompasom života pre blížneho, lieči sa Univerzum. A: myseľ – zima – sever – vzduch, B: slovo – jar – východ – oheň, C: skutok – leto – juh – voda, D: odbornosť – jeseň – západ – zem /-2/
  5. každý žije v kolobehu života ako planéta Zem na ktorej všetci spoločne žijete pre tvorbu svojho chrámu. Ako používaš myseľ k blížnemu? Každý blížni je pre blížneho živé puzzle. Aké slovo používaš k blížnemu? Každý blížni je pre teba informačné pole. A: jazyk máš hypnotický ako jedovatý had, B: drevený jazyk, C: počuješ vnútorný šepot hada – moment života pre skutok. Ako máš nastavený jazyk k blížnemu, taký je tvoj, rodinný, obecný, štátny, kontinentálny, na planéte Zem skutok? A: Mierovo – staviaš, B: Vojenský búraš C. Prosíš a ďakuješ za silu Univerzum – staviaš si samostatne chrám Boží cez blížneho/-1/
  6. každý má rovnaký základ života, kde sme v predošlých jedenástich dňoch prešli všetky kroky života, Ja som dvanásti deň a dvanásti krok života: ,,odhalím každého zradcu – poníženia alebo povýšenia“, odmením každého kto prosí a ďakuje /0/

Nech každého sprevádza opakovaná konjunkcia trojici planét posledných dnešných dni, ktorá sa opakuje cirka každých 2000 rokov Mesiac Nov s planétami: Venuša – možnosti, Jupiter – vidieť víziu života, takáto konjunkcia bola naposledy 7 rokov pred naším letopočtom /22.02.2023/. Planéta Pluto robí poriadok na planéte Zem ôsmykrát, ako blana kvetu v človeku funguje.

Zanecháva odkaz: Pros si na nule – v základoch života, ktoré sa nazýva podsvetie, aby si sa dostal nad pupok – odstrihol sa od slova musím /š/ a napojil sa na svoje láskavé možností – dotýkať sa planéty Venuše – tretej čakry v sebe. Ďakuj, dotýkam/š/ sa planéty Jupiter a jeho dvanástich mesiacoch, ktorú usídlil Boh Univerzum v hlave: je tretím okom, šiestou čakrou, šiestym Božím príkazom: ,,Nezosilníš“, potvrdené argumentom gramatických slovných druhov Slovenského Jazyka: ,,Príslovky“, len tak sa dostaneš na základ – nulu, do úkrytu podsvetia.

Dnešný dátum 05.03.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = každý štartuje na rovnakých základoch, každý jeden deň máš partnera Univerzum na ktorého sa obraciaš, aby si s pokorou v mysli postavil žive puzzle, ktoré rozpráva tvojim jazykom, pohybuje tvojim telom, ukazuje tvojim telom. Tvoja slobodná vôľa je odhalená rozpoznávaš dobré od zlého. A: tvoríš, B: rúcaš – si odpadlíkom Univerzum, C: prosíš v pokore o silu Univerzum a ďakuj za silu Univerzum, tvoj partner Univerzu ťa vždy podporí a časom odstráni nedostatky života – pretváraš sám seba
  2. 2 x 2. = stíš sa, vedomé odstraňuješ nedostatky
  3. 2 x 3. = daj všetkému čas, všetko sa dá vyliečiť cez partnera Univerzum: prosíš a ďakuješ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Ale aj všetko zničiť, s neúctou k blížnemu, palica má dva konce: pros a ďakuj – lomíš svetlo a tmu v sebe
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho – tvoj blížni je liekom – Ďakuj, alebo jedom – Pros, maj rešpekt pred partnerom Univerzum, všetko vie, si pod stálou kontrolou pri stavbe svojho chrámu. Dávaj pozor na kritiku, kritiku zmeň na detskú zvedavosť, lebo biblia hovorí: stavitelia čo kameň zavrhli, stal sa kameňom uhoľným – blížni je tvoj stavebný materiál – puzzle. Som, si dokonalým živým počítačom každej čiastočky, napojený na dokonalý Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 05.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť