Úmysel

Aký úmysel máme? V akom úmysle kráčame? Sme ako ovca, ktorá kráča v dave? Spoliehame sa na druhých, oni, ony – plníme úmysel starých programov? Dôveruj, ale preveruj! Úmysel je tok energií, ktorú poznávame ako tisíc ročná voda. Kráčať originálnym životom svojej scenérie vízií. Aký čas potrebuje môj, tvoj úmysel vízie, aby sa realizoval? Úmysel má začiatok a koniec: deštruktívny a konštruktívny – tvorivé výsledky ako je Boh Univerzum. Úmysel je tvorenie balzamu – mastí, ktorými sa natierame počas celého života. Prijatím emócií ,,tvrdého y, korigujeme – tvorenie fluidum – liečivých masti v prítomnej chvíli s ktorými natierame svoje myšlienky, slova, skutky, odbornosť pre seba a tvoríme hostinu mastí pre svojim blížnym, tým sa vytvára 100% svalov – tehlička tela života. Deštruktívny úmysel tvorí vredy – hnis – opuchy …, likviduje – búra chrám Boží – fyzické telo. Používame múdrosť dnešných dní? Sme nevedomá ovca v programe, ktorá tvorí deštruktívnosť? Alebo sme vedomý, tvoríme konštruktívnosť, som, si tvorca úmyslu života v načúvaní Boha Univerzum? Tu sa zaznamenáva sloboda? psychiky – duše a fyziky tela

Dnešný dátum 10.03.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ úmyslu, tvorí balzam lieku, terajšie obdobie zaznamenáva – otvára nový čas slobody psychiky a fyziky pre ďalších tisíc rokov, hovorí planéta Pluto, kontroluje tehličky – pevné svaly v kolobehu života
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, aký úmysel tvoríš? Vieš, používať svoje fluidum – balzam života, aby si vyslobodil seba, rodinu, obec, štát, kontinent, planétu Zem? Svojim životom potvrdzuješ: som si napojený na Boha Univerzum, alebo jasne vidíme strach, obavu, krivdu … pýcha pretrhnutú niť od Boha Univerzum, tak následne slúžime luciferovi – zatrateniu
  3. 2 x 2. = stíš sa, len tak spracuješ svoje emócie, dotykom svojich zmyslov, tým posilníš konštruktívnosť a oslabíš v sebe deštruktívnosť
  4. 2 x 3. = daj všetkému čas, ypsilon – tvrdé y ti otvára cestu EKG, tým sa natieraš sám, tvoríš ponuku balzamu mastí duše pre živo vyživované telo

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Zakopanom 10.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť