Umenie riadiť ego

Všetko má začiatok a koniec, kde sa nám potrebuje hýbať moje/tvoje/ ego, naštartovať sa je alfou psychiky života a ubrzdiť je omegou fyziky ,,spracovaná fyzická sila živlov“ takzvaných kŕčov – pôrodných bolesti tela.

Dnešný dátum 30.05.2024 nám pripomína, mám/š/ funkčné ego pre štart a cieľ, byť olympijským víťazom vo svojom vnútri, zažívať vnútornú pohodu, mať pod kontrolou ,,prehry i výhry“ charizmatických chvíľ života

  1. 3 x 0. = pevný základ, pros a ďakuj, mám/š/ funkčné ego, byť vnútorne naladený pre štart a cieľ
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre výkon psychiky, následne mať silu živlov fyziky pre prítomnú vnútornú spokojnosť charizmatických chvíľ života
  3. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pre uvedomenie si psychického ega, vedieť vnútorne spracovať emócie a tak sebe a blížnemu riadim/š/ fyzickú silu živlov
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, ego je psychický kormidelník duše, pre funkčnosť fyzického tela ,,chrámu Božieho“
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, byť si vedomý umenia pre riadenie ega: ,,psychiky – duše“ načítavať a udržiavať funkčný program pre zdravú fyziku ,,hmatateľne spracovanú a poslušnú silu živlov v tele“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 30.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť