Ulička

Každý za sebou zanecháva stopu, kde sami v sebe vidíme a počujeme v akom stave máme blesk – sú to spracované i nespracované momenty chvíľ života, navonok nám situácie ukazuje akom stave máme hromozvod: vedomie, podvedomie, dedičnosť a karmu. V prítomnej chvíli si robíme nový zápis svojimi myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Dopad chvíľ sú skúsenosťami, ktoré formujú telo a prezrádzajú, ako sme viedli boj so svojimi, alebo s blížnymi emóciami: plodné – zdravo, neplodne – choro

 1. Detská vytrvalá zvedavosť nám udržiava zlatú strednú cestu vitálneho tela, ktoré rozosieva fluidum.
 2. Ponižovaním strácame dar kresadla pre oheň života, bez ohňa života človeka rozožerú červy. Povyšovaním kresadlo ohňa je neovládateľné, človek vyhorí, stáva sa nepoužiteľným černobyľom, chrlí jedovaté plyny /oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán/

Dnes si nakreslíme druhú časť aury, čo je to deviaty Boží príkaz potvrdený gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: častice. Deviatu časť voláme: škrupina plodu života – plodné skúsenosti, výkonné kresadlom človeka je používa duša – dokonalý internet, skúsenosť a plná dôvera pre výkon človeka posúva fyzicky o krok ďalej. Nadobúda inteligentnú skúsenosť: vlk je sýty, ovca je celá. Človek prešiel kolobehom života v plnej cti stáva sa továrňou pre výrobu a rozosievanie fluidum, spracováva vo svojom vnútri emóciu ,,Nie“ svojim kresadlom – autosugesciami: ,,Toto má riešenie! Robím, rob tak, aby si pred Bohom Univerzum obstal! Rob tak, aby si raz mohol povedať dokonalé je – som spokojný ako som žil! Hľadám, hľadaj spokojnosť, spojenie s Univerzum! …, tak psychika spolupracuje s fyzikou vytvára plodnosť života.

Obrázok škrupiny plodu života – plodná cestička človeka:

Komunikácia psychiky a fyziky vytvára plodnosť života

 1. Psychika mysle sa opiera o odborné skúsenosti fyziky, ktoré tvorí fluidum po prvýkrát s kompasom života
 2. Psychika slova sa opiera o myseľ skúsenosti fyziky, ktoré tvorí fluidum po druhýkrát s kompasom života
 3. Psychika skutku sa opiera o slovo fyziky, ktoré tvorí fluidum po tretíkrát s kompasom života
 4. Psychika odbornosti sa o prax fyziky, ktoré tvorí fluidum po štvrtýkrát s kompasom života

Rozhovory fyziky vnútorný kruh – hýbať telom, sa opiera o psychiku vonkajší kruh spojenú s Univerzum:

 1. som, si esom života, hovorí fyzika, používam/š/ slobodu psychiky a fyziky, odpovedá psychika /1+14=15/
 2. stíšim sa, hovorí fyzika, používam/š/ kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, odpovedá psychika /2+13=15/
 3. dávam všetkému čas, hovorí fyzika, používam/š/ vyššie Ja v rutine života, odpovedá psychika /3+12=15/
 4. pre plodnosť života, hovorí fyzika, používam/š/ zvládnuté nové pokrokové slovo v praxi života, odpovedá psychika /4+11=15/
 5. pre prijatie blížneho, hovorí fyzika, používam/š/ vytrvalosť života, odpovedá psychika /5+10=15/
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, hovorí fyzika, používam/š/ múdrosť života, odpovedá psychika /6+9=15/
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni, hovorí fyzika, používam/š/ Božie slovo pri zákazke života, odpovedá psychika /7+8=15/
 8. pre zákazku života, hovorí fyzika, používam/š/ živé Božie slovo sedem dní v týždni, odpovedá psychika /8+7=15/
 9. pre múdrosť života, hovorí fyzika, používam/š/ prijatie nového pokrokového slova – nápad, odpovedá psychika /9+6=15/
 10. pre vytrvalosť života, hovorí fyzika, používam/š/ kresadlo ohňa – prijímam svojho blížneho detskou zvedavosťou, zapínam vysokú pec /nádych a výdych/ pre tavenie kameňa mudrcov, odpovedá psychika /10+5=15/
 11. pre zvládnuté nové pokrokové slovo v praxi života, hovorí fyzika, používam/š/ plodnosť života, odpovedá psychika 11+4=15/
 12. pre vyššie Ja v rutine života, hovorí fyzika, používam/š/ čas pre zrealizovanie prepojenia sa /psychika vládne duši dokonalému internetu, aby vydala tajomstvo fyzike – koordinovaného sviežeho pohybu, odpovedá psychika /12+3=15/
 13. pre kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, hovorí fyzika, používam/š/ stíšením sa tvorím Boží pár: slobodu psychiky a fyziky, odpovedá psychika /13+2=15/
 14. pre slobodu psychiky a fyziky, hovorí fyzika, používam/š/ titul Božie dieťa – jednotu psychiky a fyziky /čo Boh spojil, človek nech nerozdeľuje, odpovedá psychika//14+1=15/

Dnešný dátum 02.03.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = pevný základ života je stálou pravdou Univerzum, Boh sa hrá s planétami, človek sa hrá s bunkami
 2. 3 x 2. = stíš sa trikrát: myslí, hovor, trénuj, aby si sa sám počul a videl /nie, čo tvoji blížni jazykmi trepú, prestať sa opičiť – opakovať nezmysli neplodnosti/, použi strednú zlatú cestu, kde premýšľaš ako to bolo? prítomná chvíľa má zhodu skúsenosti? Si kapitán svojej lode, máš číslo pätnásť/pozri tabuľky 24/ – som, si slnkom svetla života: tvoríš plodné možnosti slobody psychiky a fyziky
 3. 2 x 3. = daj všetkému čas, každý sám kreše svojím kresadlom svoju myseľ – psychiku, stíš sa, aby si sám seba počul, to sú spojené zmysli psychiky a fyzika, pre plodný fluidum života

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 02 – stíš sa, spája sa psychika a fyzika
 2. 03 – daj všetkému čas, všetko má uličku života: noc – pros, príde svetlo dňa, keď použiješ kresadlo, deň – ďakuj za svetlo, odložíš kresadlo ohňa, len tak pri možnostiach si oddýchneš
 3. 20 – /20-14=6/ – vízie života prinášajú plodnosť uličky života
 4. 23 – /23-14=9/ – plodnosť života je zdravá psychika a fyzika

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť