Úľ dáš

Človek dennodenne bojuje s informáciami, prosí a ďakuje. Najčastejším slovom je ,,Ježiš“. Slovo Ježiš rozložíme na tri časti: Je ži š. Všetko je, ži, stíš šum slov, aby si počul/a/ živly: vietor, oheň, vodu, zem hovoriť. Ježiš mal zradcu, volal sa ,,Judáš‘. Materiál slova rozložíme na dve časti. Písmeno ,,J“ – Jánošíka poveseného za rebro – ,,život bez čistoty“ rozpílime na dve časti, tak, aby sme postavili písmeno ,,Ľ“ a máme hotovo, môžeme skladať význam slov:

  • Judáš
  • Úľ dáš

Zrádzam/š/ sám seba, alebo oplodňujem/š/ sám seba, vďaka detskej zvedavosti otváram/š/ nové programy cez blížneho, tak situácia nájde ukotvenú hĺbku živlov v základoch života: oheň, svetlo, poznanie

Dnešný dátum 07.06.2024 nám pripomína stíšenie sa pre počutie živlov: vietor – myseľ, oheň – slovo, voda – skutok, zem – odbornosť:

  1. 3 x 0. = pevný základ živlov v základoch života, hľadám: A – zradcu Judáša – sebazničenie, B – Úľ dáš – silu zdravých buniek
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre počutie sily: ohňa, svetla, poznania, živlov: vietor, oheň, voda, zem
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, každú chvíľu nastavujem/š/ mier, alebo zatratenie seba, rodiny, obce, štátu, národnosti, kontinentu – zdravých orgánov tela, planétu Zem – celistvosť človeka s veľkým ,,Ja“. Prosím/š/ o pozitívne myšlienky – vietor, slovo – oheň, skutky – voda a ďakujem/š/ za výkon odbornosti – plodnú zem
  4. 1 x 6 = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, stíšením svojho vnútra prijímam/š/ a udržiavam/š/ silu živlov
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, hľadám/š/ pozitívne, hľadám/š/ komunikáciu medzi svojimi bunkami. Udržiavam/š/ negatívne, prichádzam/š/ o hlavu: svetlo poznania, máš len dočasného vládcu trupu srdce, ktoré veľakrát ide vyskočiť z hrude. Hlava rozumu zanedbáva svoju funkciu riadenia: začiatku a konca hry sily so živlami: vietor, oheň, voda, zem

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 07.06.2024

Vytlačiť Vytlačiť