Ukotvím/š/ sa v Božom lone

Božská dokonalosť je ukotvená v lone šťastnej statickej kocky, ktorá takto tvorí sedem Božích pečatí. Pýtam/š/ sa, kedy som/si/ v Božskom lone ukotvený/á/ v šťastnej statickej kocke, ktorá dáva človeku šesť Božích pečatí?

Božská pečať troch ihlanov v lone kocky drží zeleň stromu poznania, obsahuje tri kroky svätej omše dňa:

 1. prvé čítanie: ,,myseľ – zima“ /suchý spiaci strom/, prijíma a spracováva nové slovo pre čin ,,prvá pravá strana Božej pečate – ihlanu“, čuch – pľúca, hrubé črevo
 2. druhé čítanie: slovo múdrosti je ukotvené na dne šťastnej kocky ,,druhá spodná strana pečate – ihlanu“, sluch – obličky, močový mechúr
 3. evanjelium /Eva je um Níl“/: ,,skutok – leto“ /zelený strom/, má prax pre čin života ,,ľavá tretia strana pečate – ihlanu“, zrak – pečeň, žlčník

Koleso šťastia sa točí v lone statiky pečate ihlanov: Akú mám/š/ reč?

 1. kázeň/počutie programov pre plodnosť, či neplodnosť tela vedomých, podvedomých, karmických, dedičných/: postavenú na múdrosti slova, sluch – obličky, močový mechúr ,,prvá spodná strana kolotoča Božej pečate ihlanov v kocke“
 2. obeta chleba /skúsenosti s praxou/: ,,jar – slovo“, verím/š/ v ľudskú tvorivú dôstojnosť – plodnosť života, chuť – žalúdok, pankreas, slezina ,,druhá zadná strana kolotoča Božej pečate ihlanov v kocke“
 3. obeta vína /odborné skúsenosti s praxou života/: svetlo múdrosti rozumového vyproseného – vymodleného poznania s vyšším Ja, rozum – um, ,,tretia vrchná strana kolotoča Božej pečate ihlanov v kocke“
 4. amen /dokonalosť pre život/: ,,jeseň – odbornosť“, žatva života, hmat – srdce, tenké črevo ,,štvrtá predná strana kolotoča Božskej pečate ihlanov v kocke“

Dnešný dátum 26.01.2024 nám pripomína: žijeme každú chvíľu svätú omšu

 1. 2 x 0. = pevný základ kocky šťastia pre lono kolotoča s ihlanmi
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, učím/š/ sa zotrvávať v lone kocky kolotoča, získavať úctu dokonalej pečate ihlanov
 3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre výkon zotrvania v šťastnej kocke ihlanov, ktorá má pevné lono pre výkon s následnou zeleňou života
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života, šťastná kocka má jasné pravidlá plodnosti
 5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, naše zmysly sa prejavujú emocionálne, pri nastavovaní statiky ihlanov – Božích pečatí

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť