Uhlíková stopa – hodiny času s vojenskými pravidlami

Uhlíková stopa kmitočtov vyjadrená dňom má 24 hodín vojenskej disciplíny: studenej farby – nocí a teplej farby – dní, použijeme pri tom vetu: ,,Prví budú poslednými a poslední budú prvými“, preto v číselných hodinách kmitočtov má každé číslo svoje miesto, boj o súčet čísla 25 – premiér – pre mier ´ rozloženého tlaku pre veľkosť rastu ducha človeka. Pre ducha veľkosti človeka každý moment má svoju hlavu a pätu, je to materiál pre poznanie, odovzdá nám skúsenosti. Dajme pozor na kritiku, pracujeme s diaľkovým – všadeprítomným laserom uhlíka, ktorý odtína hlavu – blokuje stále poznanie múdrosti Univerzum. Stíšením sa a detskou zvedavosťou čistíme dychom myseľ pri zaznamenaní stopy uhlíka a následné otvorenie rastu človeka: ,,Bio – diamant“. Detská zvedavosť je spúšťač liečivej sily človeka rádiových – a televíznych vĺn, každý sám detskou zvedavosťou otvára pamäťový uzol k stromu poznania. Tento pojem v biblii je opísaný prorockou palicou a hadom. Pochopením hĺbky významu palice a hada: Kritika zmrazí stopu uhlíka, narobí nám škody krpatenia osobnosti človeka, telo človeka štípe jedovatý had. Nepoužívaním pripravenej spravodlivej cesty Univerzum, duch človeka zaznamená hrdzu chrámu Božieho, je rozožraný – oslabený ako železo, lebo kritizoval – neprijal svojich blížnych, stratil sa v medziľudských vzťahov. Preto majme rešpekt pred vetou: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, prijatá emócia Nie, stáva sa včelou očkovacej látky zaštepenia človeka, je to stály kmitočtový prúd uhlíkovej stopy – dychu človeka, otvára sa pamäťová informácia – rádiové – televízne liečivé vlny, sú to informácie dokonalého Univerzum aktivované detskou zvedavosťou. Hovoríme tomu: rádio – nápad, televízor – vízia. Človek je kópiou Univerzum, s nastavením programu kmitočtov pracuje stíšením svojho fyzického tela, aby podstata psychiky človeka aktivovala programy – spustila hojivé kmitočty tela: ,,otvorila rádio – televízny uzol“. Rádio – piata čakra, ktorá má spojitosť s planétou Mars. Televízor – šiesta čakra, ktorá má spojitosť s planétou Jupiter. Uzol – siedma čakra, ktorá má spojitosť s planétou Saturn. Pozornosť novej situácie zaznamená duch tela studené farby, zvedavosť osobnosti nastaví auru, ktorá je významným satelitom zdravého mysliaceho človeka, ktorá sa skladá z planét: Urán – blana kvetu života, Neptún – škrupina plodu života, Pluto – čerstvosť – zrelosť života. Nepoznané situácie – studených farieb sú magneticky zatláčané, detská zvedavosť otvára teplé farby, preto viď. obrázky – energia štartu sa posunie pod uhlom 90. stupňov a zmení pohyb celej podstaty uhlíkovej stopy v číselnej podobe tlaku pre plodnosť rastu veľkosti ducha poznanými skúsenosťami života.

Vyfarbíme svojho ducha cez vojenské hodnosti v štyroch základných farbách: studené farby – noc, teplé farby – deň

Pozrime na hĺbku slov kolobehu života: myseľ – my les, slovo -ov soľ, skutok – kus tok, odbornosť – rob nos doť

Dvadsaťštyri hodín denne máme možnosť, hľadáme v sebe a žijeme pre mier ´,: ,,premiér, nachádzať v sebe celok, číslo 25″, máme v sebe šancu rastu, brúsenie Bio – domu – chrámu Božieho. Číslo dva znamená stíš sa, číslo päť znamená príjmy svojho blížneho, súčet čísla sedem znamená: ,,Slovo Božie žije sedem dní v týždni.“

Studené farby budúcnosť – jedinec v situáciách cez svojich blížnych, razí si cestu do neznáma, teple farby – historické skúsenosti ľudstva

S detskou zvedavosťou otvárame uzol pre liečivú silu tela, dovoľ si prijímať nové, aby tvojmu duchu rástol Bio – dom – chrám Boží, preto žijeme s porozumením prítomnej chvíle. V hornej polovici nám súčet čísiel pripomína: tridsaťsedem, číslo rozložíme na tri znamená: Daj všetkému čas a sedem znamená: Božie slovo žije sedem dní v týždni. Súčet tri plus sedem sú desať, číslo desať nám pripomína: Vytrvalosť života. Súčet jedna plus nula sú jedna, číslo jedna nám pripomína: Si Božím dieťaťom. V dolnej polovici nám súčet čísiel trinásť pripomína: Kraľuješ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Trinásť rozložíme na čísla jedna a tri. Číslo jedna nám pripomína: Si Božím dieťaťom, číslo tri nám pripomína: Daj všetkému čas. Súčet čísiel spočítame 1+3= 4, číslo štyri nám pripomína: Pre plodnosť života.

Farby sú základom pohybu človeka pre rast Biodomu – chrámu Božieho preto brzdím – ĎAKUJEM:

  1. Máš myseľ modrej farby – máš navigáciu inteligencie pre svojho ducha pravdy, aby ti rástol Biodom – chrám Boží
  2. Máš slovo červenej farby – hľadaj navigáciu inteligencie pre svojho ducha pravdy, aby ti rástol Biodom – chrám Boží
  3. Máš skutok žltej farby – si v obraze – posilňuješ sa skutkom, overuješ slová navigácie pre svojho ducha pravdy, aby ti rástol Biodom – chrám Boží
  4. Máš odbornosť zelenej farby, našiel si navigáciu odbornosti, za tebou zostáva zeleň planéty Zem, tvojmu duchu pravdy rastie Biodom – chrám Boží.

Boží systém je dokonalý pre rast Bio – domu – chrámu Božieho – tela – diamantu, na záver použijem kostolnú výchovu z detstva: to čo sa ti nepáči je Božím hrobom, počkaj tri dni, aby uhlíková stopa rozžiarila kmitočty mysle a následne nájdeš časom pozitívne slová, tak overíš slová v praxi, dotykom poznania sersanu a materiálu, praxou posilňuješ svoj cit sebaistotu – rozdávania sviatosti oltárnej, čo si urobil, všetko ide za tebou, nikde to neschováš, dotyk pre človeka je stála vystavená sviatosť oltárna – poriadna robota sa chváli sama.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 09.06.2022

Konzultant: Mária Mihaliková

Vytlačiť Vytlačiť