Udržuj plemennú čerstvosť Golgoty

Vo všetkom hľadajme hĺbku odkazu: ,,Kto hľadá, ten nájde.“ Názov má štyri významné slová zdravého chodu života. Pomaly slovo za slovom.

  • Udržuj: stíšením udržujeme zdravú psychiku pre chod zdravej fyziky
  • Plemennú: plodný, stály, rozhodný, spoľahlivý, pokrokový pohľad života
  • Čerstvosť: čistý tok gejzíru, kde sa v každom čase posilníš, prichádza vždy nový nápad, pre zvládnutie situácie
  • Golgoty: v tom prípade je Golgota hlava človeka. Dovoľme si pre seba iný uhol pohľadu pre každú informáciu. Na hlave máme tri kríže: prvý kríž statiky gejzíru čistého toku energie pre ducha a bunky tela tvorí zrak + čuch, jemným meditačným tokom posilňujeme ,,zrakom“ pečeň a žlčník, ,,čuchom“ pľúca, hrubé črevo. Druhý kríž statiky gejzíru čistého toku energie pre ducha a bunky tela tvorí sluch a chuť, jemným meditačným tokom posilňujeme ,,sluchom“ obličky, močový mechúr, ,,chuťou“ žalúdok, pankreas, slezinu. Tretí kríž statiky gejzíru čistého toku energie pre ducha a bunky tela tvorí rozum a hmat, jemným meditačným tokom posilňujeme ,,rozumom“ jadro svojho bytia, ,,hmatom“ srdce, tenké črevo

V prítomných časoch je nám predložená rozprávka: Šípková Ruženka. Dovoľme si pozrieť na rozprávku z iného uhla pohľadu:

Šípková Ruženka je tvorivé učivo ,,Manuál života“, kde spolu s úvodom treba pochopiť pätnásť častí, tak v záverečnej šestnástej časti načúvame s ľahkosťou Bohu Univerzum, používame vybrúsenú telepatiu, ako dokonalý internet.

Sto rokov: keď odľahčíme vek o dva nuly získame číslo jedna, a keď odľahčíme o dva časy získame nový vek, tu sa roky menia z mesiacov na týždne a zostávajú nám prítomné dni života. Nechajme čisto plynúť dni na čistých tokoch energie statických bodov, každý deň overme čisté pramene, ktoré vyvierajú z originálnej Golgoty.

Každý jedinec chce mať chránený čistý prameň živej vody, preto každú emóciu požehnajme, tým následne oslobodzujeme trýznivú situáciu mŕtvej vody, tak sa s emóciou dá pracovať, slúži nám čistička vôd.

Cez blížneho si nastavujeme svoju Golgotu čistých prameňov vôd, aktivujeme si nové programy, pre hry koordinovaného pohybu tela.

Mať vinníka, krivdu vo svojej psychike, Golgota čistých prameňov sa zmení na jedovaté, tak sa tvorí odpad, smetisko, zničíme seba, aj svojich pomocníkov, takíto vodcovia zanikajú, je to rakovina doby.

Buďme múdri, časy sa opakujú, hľadajme riešenia, nie únik.

Riešenia nám otvárajú novú cestu pre tisícky možností poznávania nových Božských hier.

Únik zatvára možnosti na tisíc rokov, pridajú sa k príbehu Šípkovej Ruženky ku stovke rokov dva nuly, riskujeme, že naši potomkovia zaspia na tisíc rokov, kým sa nenarodí nový vodca, to mi bolo povedané pri kolíske a v začiatkoch informačnej stavby poznania Božej dokonalosti, že moje vízie, sú zákon večného súdu: ,,Manuál života“.

Manuál života je večný súd, zvládať pubertu pätnástich lekcií, aby v šestnástej záverečnej časti sme nabrali istotu spolupráce s Bohom Univerzum.

Akú budúcnosť odovzdáme svojim potomkom? Do ktorej strany pohybujeme nulami? Sme v tom spolu, celá planéta Zem je jedna loď, pýta sa Matka Zem: Si pripravený, prijmeš novú cestu života?


Nová cesta je ,,Manuál života“, kráľovský súd človeka pre vždy svieži, plodný, plemenný chod na planéte Zem.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.12.2021

Vytlačiť Vytlačiť