Údržba elektromagnetických vĺn

Rešpektujme elektromagnetické vlny- systém nesmrteľnosti.

Človek, ktorý hľadá riešenie, hľadá cieľ cesty. Bod, kde naberá plnosť sily- bohatstva pre svoju existenciu.

Každá krásu- bohatstvo- silu treba rozdávať. Je to chladič, ktorý vytvára spevňovanie imunitného systému..

Každá nová informácia má silu blesku. Sú to vytvorené nové elektromagnetické vlny, ktoré potrebujú ochranný systém.

Ochranný systém získava človek tak, že sa stáva učiteľom a učí bohatstvo napredovania: vedy, techniky, pokroku, rozvoja ľudstva na tejto planéte Zem.

Naučili sme sa veci nedoťahovať do konca- elektromagnetické vlny nemajú cieľ cesty- poriadok. Vytvárajú priepasť- skládku smetia, rozpadu energie. Kde ich už aj my máme pomenované: plesne, kvasinky. Tak počujeme s ľudských úst, kde má uloženú svoju skládku smetia- ľudská diagnóza, choroba človeka.

Naše bunky sú ako planéty vo vesmíre. Každé riešenie prináša bunkovej sústave v ľudskom organizme silu – bohatstvo človeka. Dopraví energiu do cieľa., na presnú adresu s nadštandardnou službou údržby.

Človek, ktorý problémy nerieši, zanecháva v bunečných sústavách nepotrebnú zásielku, ktorá sa časom rozkladá. Dodaný chaos sa mení na plesne, kvasinky,

Vyvyšovaním sa, prepálime si formu riadenia, prepálime si brzdy a energie zasahujú ničivou silou naše pristávacie letisko. Cieľ cesty zase zanáša naša špina. Vytvárame mŕtve pole seba- podpaľača- (z očú)- zničenie imunitného systému. Energia elektromagnetických vĺn pôsobí v ľudskom tele ako poškodené elektrické vedenie

Je to poškodený drôt, ktorý vytára podkovu- diablovu nohu. Človek, ktorý chce problémy riešiť, chytá drôt (diablov chvost) za časť, kde je presvedčený že nie je strapatý. Pozrie a vidí nefunkčné drôty, energiu, ktorá je odpojená. Zbadal a presvedčil sa o diablových rohoch. Tmu v človeku- nevyživované bunečné sústavy.

Uvedomením si, pôsobenie elektrickej činnosti v človeku s využitím a údržby elektroinštalácie, náš pocit nás informuje v akom stave je maša elektroúdržba, aby sa naša bunka mohla vyzliekať- obnovovať.

Potrebujeme sa stíšiť, nájsť pohodu, nájsť choré poškodené elektrické drôty- elektromagnetické pole, aby sme nenarobili viac škôd ako úžitku- osohu.
V pohode odstraňujeme nedostatky, poškodené časti sa obnovujú- bunka sa môže vyzliekať, pretože ju netlačí nános nepotrebného materiálu.

Vytlačiť Vytlačiť