Účtovná kniha

Čo je účtovná kniha? Požehnávanie, kde sa otvorí jednoduché účtovníctvo za myšlienky, slová, skutky odbornosť. Človek je čítačka informačného poľa pre každého a všetko, keď hľadáme plodnosť života. Každý a všetko je bio bibliou – puzzle života pre Boží obraz napredovania. Požehnávaním prebúdzame svojich blížnych a tým si pripisujeme plusové body oplodňovania. Kritikou zničíme jadro bunky – semená života, vytvoríme neplodnosť života – chrobač, čo vyžerie jadro.

Dnešný dátum 11.07.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = každý a všetko má základ účtovnej dúhy plodnosti života
  2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom, cez blížneho a všetko spájaš sa s Bohom Univerzum
  3. 2 x 2. = stíš sa, otváraš žiaru pre cestu života
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas pre pochopenie Božej hĺbky života
  5. 1 x 7. = Božie slovo žije sedem dní v týždni, stíšením a detskou zvedavosťou odhaľuješ tajomstvá, kritikou zostávaš slepý, hluchý, zanedbávaš čuch, chuť a hmat

Nereptaj, ale stíš sa, vyvážaš hnoj: vedomý, podvedomý, karmický, dedičný, tak príde plodné osivo života a časom zaznamenáš úrodu života.

s pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 11.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť