Učiteľkou planéta Zem

Najväčším učiteľským vzorom je matka planéta Zem, živí, sýti, zveľaďuje všetko cez štyri ročné obdobia. Zdolať vrchol kalvárie /dodržať štrnásť bodov nádychu/ a tak následne zísť dole do jaskýň, utekať, ukryť sa pred sírou Sodomy – Gomory /dodržať štrnásť bodov výdychu/. Mať v poriadku lanovku, vyviesť sa bezpečne na vrchol a zísť dole do hlbín Matky Zeme. Naši predkovia štyri vrcholy – štyri pyramídy pomenovali výrazmi:

  1. zima – a miz, všetko zakryje snehová – ľadová perina (myseľ – les myˇ) – pyramída slnka
  2. jar – raj, pracuj na sebe, vyjdi spod snehu, spod ľadu, začni trénovať (slovo – os lov, dávaj pozor na ,,os vôl“ – človek s kŕčom rozumu, jazyka, pohybu, odbornosti) – pyramída mesiaca
  3. leto – o let, let – pohyb tela, v super schopnostiach otvorím/š/ objavím/š/ viac (skutok – tok kus) – pyramída draka
  4. jeseň – nesej ˇ – nehádž perly sviniam, človek sa stáva odborníkom (odbornosť – ť nos odrob svoje) – pyramída rodiny

Každý má vo svojom živote nástrahy života, dávajme pozor na svoju históriu, tak sa vyhnem/š/ hystérie – kŕču tela, v prírode vládne mráz – spáli – zmrzne všetko, alebo prezrie a tak prirodzene nastáva hnitie – zanedbaná prírodná živočíšna vegetácia

Dnešný dátum 03.12.2023 nás posilňuje prvá adventná nedeľa /advent – veda tichosti spracuje emóciu hystérie Nie/

  1. 2 x 0. = pevný základ vedy pre štyri vrcholy kolobehu života nám pripomína, krč mrazu, preto sa odblokuj vetou: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, pracujem/š/ na rovnodennosti a rovnocennosti so štrnástimi bodmi – piaty bod nás napomína seješ: ,,jednorožec – pre prijatie blížneho – Šimon Cyrenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž“, tak následne žnem/š/ úrodu: ,,hadonos – kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou – Ježiša skladajú z kríža“ (v šachu nám ide o čiernu kráľovnu – noc – psychika, alebo bielu kráľovnu – deň – fyzika)
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pre štyri vrcholy ,,op , ob“ dychu života: A – zvládať nádych ,,ia, Ka – čiernu kráľovnu -„, zvládať výdych: ,,ok, ha – bielu kráľovnu“
  4. 2 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, tak do roka a do dňa, sa moja/tvoja/ inteligencia prirodzene rozvíja, pomaly sa zbavujem/š/ kŕčov pripútanosti života – mrazu, čo všetko spáli, alebo prirodzene hnije na psychickej a následne na fyzickej úrovni

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 03.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť