Učíme sa programovať, vyživovať svoje telo

Zdravá myseľ sa delí na duchovno a telepatiu. Cirkev používa slovo duchovno. Obyčajní ľudia, ktorí zistili, že cirkev manipuluje, prijali slovo telepatia. Obidve slová môžu tvoriť človeku zdravú psychiku a fyziku.
Kedy tvoríme zdravú psychiku? Každá situácia má tri možnosti. Dve možnosti výsmechu a jedna je zlatá stredná cesta. Žiadnu situáciu neponížime, ale sa zo situácie poučíme. Zamyslíme sa, premôžeme výsmech. Hľadáme možnosti, ako sa zdravo vysporiadať. Nepovýšime, aby sme s blížnym manipulovali. Vo všetkom hľadáme zdravý gazdovský rozum. Za zdravým gazdovským rozumom je Boh.

Čo ponížime, osobná hygiena inteligencie človeka zlyhá. Človek zomiera od hladu. Duchovne, alebo telepaticky si sa špinil, zostal si chudobným. Odmietol si božie bohatstvo: mysľou, slovom, skutkom, odmietol si nádej, vieru. Nehľadal si lásku v neobmedzenom časopriestore odbornosti božej.
Čo povýšime? Povyšujeme lásku, osobná hygiena inteligencie človeka zlyhá. Človek zomiera na prepych. Duchovne, alebo telepaticky si sa prepálil, vyhorel si. Zabudol si na nádej, vieru. Zneužil si božie bohatstvo: mysľou, slovom, skutkom, zapredal si neobmedzený čas odbornosti božej.

Zlatá stredná cesta, osobnej hygieny inteligencie človeka dokonale pracuje. Človek sa sýti duchovne- telepaticky, alebo fyzicky: nádejou, vierou, láskou, aby zavŕšil odbornosť- život. Naberá na sile dokonalosti božej. V mysli obhajuješ nádej, očakávané Vianoce. Slovami prezentuješ svoju vieru, sviatok jari – Veľkú noc. Skutkami dokazuješ svoju lásku, sviatok Turíc. Odbornosťou vidíš a počuješ rutinu života dokonalosti božej, zber úrody – Nanebovzatie Panny Márie. Rešpektuješ v myšlienkach, slovách, skutkoch, odbornosti vydláždenú cestu dvomi koľajami. Na jednej koľaji je nápis pros za dokonalosť božiu. Na druhej koľaji je nápis ďakuj za dokonalosť božiu. Potvrdenie zdravého srdca: „EKG.“

S pozdravom a úctouMatejová

Vytlačiť Vytlačiť