Tvrdosť a mäkkosť

  • mäkkosť – kam kosť .. /vytrvalo pozoruj, spevňuje sa kosť/
  • tvrdosť – vrt dosť /nájsť pravdu – ducha života/

Mäkkosť a tvrdosť kontrolovaná cez úsmev Mony Lýzy:

  • mäkkosť – pery
  • tvrdosť – zuby

Čo sa vytratilo z dedín? Z dedín sa vytratil kohút, otváral ranný rituál, pre nové cechy – realizovať nápady – viditeľné stery horných a dolných pier, prekonať tvrdosť dňa s pevným chrupom, jasne viditeľných zdravých orgánov tela. Chýbajúce tóny kohúta kikirikí masírujú celé telo, postaviť sa na nohy.

Dnešný dátum 11.12.2023 nás posilňujú tóny kikiríka, mäkkosť pier a tvrdosť zubov, postaviť sa a prijímať pozvánku nových informačných polí:

  1. 1 x 0. = pevný základ pre tvrdosť – začať, nájsť mäkkosť – ukončiť
  2. 3 x 1. = som/si/Božím dieťaťom, prestaňme sa báť strašiakov, zúrivcov … spadli do toku hystérie, stíšme sa, tak nájdeme ster radostného úsmevu a žiarivé zdravé zuby cez ohraničené tóny kohúta kikiríka
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pre mäkkosť pier a zdravý chrup prezrádza zdravú stavbu tela
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, každý začiatok je tvrdý, s vytrvalosťou nachádzam/š/ mäkkosť, tak zvládam/š/ stály pochod energie svojím jedinečným životom. Sme účastníci olympijských hier na planéte Zem, zvládať s úsmevom radosti disciplíny tvrdosti a mäkkosti pre pevnú stavbu tela – chrámu Božieho

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 11.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť